۱۳۹۰ اسفند ۲۳, سه‌شنبه

روز سه شنبه بخش چهارم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه هاهمیشه شاد باشی ای وطن!


اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم
گزارش تلفنی - مجیدیه منطقه ی جنگی / آتش زدن کیوسک بسیج

تهران - چهارشنبه سوری 1390


تهران - چهارشنبه سوری 1390کرمانشاه - چهارشنبه سوری 1390


به این میگن عید