۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

جمعه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

گزارشی از ٦٤مین کنفرانس سالانه دی ـ پی ـ آی / ان ـ جی ـ او های سازمان ملل متحد


از تجربه نهادهای مدنی در سال ٢٠١١ میلادی


سهیلا ستاری


SohSattari.jpg

در روزهای ٣ تا ٥ سپتامبر سال ٢٠١١ میلادی ٦٤مین کنفرانس سالانه بخش مرکزی آگاهی رسانی سازمان ملل (دی ـ پی ـ آی) / (ان ـ جی ـ او) نهادهای مدنی غیردولتی وابسته به سازمان ملل متحد در هتل ماریتیم شهر بن در آلمان برگزار گردید. شعار این کنفرانس: «جوامع پایدار، شهروندان مسئول» بود.
این کنفرانس بر اهمیت نقش و مسئولیت پذیری شهروندان و نهادهای مدنی کشورها در حفاظت از کره زمین و ایجاد جامعه های پایدار که برای انسانها زندگی انسانی تری را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی فراهم آورد، پای فشرد و بحث و تبادل نظری سه روزه را از طریق برگزاری میزگردها و سخنرانی های شخصیتهای بین المللی و فعالین مهم نهادهای مدنی جهان، گروههای کار و ارائه مباحث و پیشنهادها و طرح سئوالها در پایان هر سخنرانی از سوی کلیه شرکت کنندگان و بحث متقابل آنان با سخنرانان پنل ها پیش برد.
این سخنرانی ها و بحث ها در زمینه های: حفاظت پایدار از محیط زیست و برنامه ریزی برای زدایش ضایعات کنونی مربوطه بویژه جهت کاهش تولید گاز کربنیک، ایجاد اقتصاد سبز با چشم انداز ایجاد توسعه پایدار و زدایش فقر در کلیه جوامع بشری، تولید و توزیع کالا بدون صدمه بر محیط زیست، دسترسی به آب و غذای سالم، بهبود آموزش، بهبود موقعیت اقوام، اهمیت ترویج زبان مادری، گسترش نقش زنان در امور اجتماعی، گسترش نقش جوانان، گسترش نقش نهادهای مدنی شهروندان و فعالیت داوطلبان در این زمینه، شفاف شدن اقدامات دولتها، دسترسی آزاد به اطلاعات و ایجاد بنیادهای دمکراسی در کلیه کشورهای کره زمین بودند. حاصل این بحثها در مصوبه پایانی این کنفرانس منعکس شده است.
این کنفرانس فشرده سه روزه که با پیام ویدیویی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و پیام های حضوری معاون وی کیو آکازاکا و یورگن نیمپچ شهردار بن آغاز گردید، شامل پنل ها، میزگردها و سخنرانی های شخصیتها و فعالین نهادها، نشست های گروههای مختلف کار و برنامه های گوناگون هنری بود. مدیریت کنفرانس با آقای فلیکس دادز، رئیس فوروم کنشگران برای آینده ای پایدار، و خانم ماریا لوئیزا چاوز، رئیس بخش ان ـ جی ـ او / دی ـ پی ـ آی های سازمان ملل، بود.
در این کنفرانس بیش از ١٥٠٠ نفر از فعالین نهادهای مدنی ٧٠ کشور دنیا در زمینه محیط زیست و توسعه، نمایندگان نهادهای مدنی علمی، نمایندگان مطبوعات و نمایندگان دولتها شرکت داشتند. آنان در این نشست از یک سو بر نقش فعالیت آگاهانه و داوطلبانه افراد در راه ایجاد جامعه ای دمکراتیک و پایدار در کلیه جوامع بشری تاکید کردند و از سوی دیگر سعی در گسترش پیوند جمعی خود جهت تقویت همکاریشان برای دستیابی به این هدف مشترک و تبادل تجارب بین خود نمودند. در کنار سالنهای این کنفرانس نهادهای مختلف کشورهای گوناگون میز کار گذاشته بودند که در آنها امکان تماس گیری مستقیم فعالین با یکدیگر، فعالین و خبرگان نهادهای مدنی حاضر در این کنفرانس و فعالین و برگزارکنندگان این کنفرانس فراهم میگردید. از سوی دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس با استفاده از امکان گفتگو و ارائه گفتارها و طرح پرسشها در پایان هر سخنرانی و نیز با ارسال ١٠٠٠ نقطه نظر تکمیلی روی طرح اولیه مصوبه پایانی در ایجاد فضای زنده و فعال در این کنفرانس بسیار کوشا بودند.
از آنجا که من بعنوان یکی از نمایندگان رسمی جامعه زنان تحصیل کرده آلمانی در این کنفرانس شرکت داشتم، کوشش نمودم بنوبه خود با استفاده از امکان طرح مباحث در پایان سخنرانی ها، پنلها و گروههای کار از یکسو ابعاد مشکلات محیط زیست در ایران را بویژه مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه و اهمیت جلوگیری از گسترش این فاجعه محیط زیستی و یا مشکل قطع بی رویه درختان و یا مشکل آلودگی هوای تهران را طرح کنم و از سوی دیگر به طرح مشخص امر سرکوب و دستگیری فعالان محیط زیست (از جمله دستگیری معترضین در راهپیمایی علیه خشک شدن دریاچه ارومیه بواسطه همزمانی آن با این کنفرانس)، اعمال تضییقات روی کلیه کنشگران مدنی و نیز جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در ایران توسط رژیم حاکم بپردازم و خواهان آن شوم که در مصوبه پایانی این کنفرانس راهبردهایی جهت خروج از این بن بستها در ایران و در کشورهای مشابه ما گنجانده شوند.
در طی ٦٤ سال گذشته این چهارمین کنفرانس از این نوع بود که خارح از مقر سازمان ملل تشکیل میشد. هدف از تشکیل آن در سال ٢٠١١ در بن، ایجاد تلون بیشتر منطقه ای شرکت کنندگان در کنفرانس و بطور ویژه امکان شرکت دادن به نهادهای مدنی فعال در غرب و شرق اروپا و نیز به ان ـ جی ـ او های سازمان ملل فعال در زمینه آگاهی رسانی و مطبوعات در این کنفرانس بود.
در سال١٩٩٢ «(ان ـ جی ـ او ها) «نهادهای مدنئ غیر دولتی محیط زیست و توسعه سازمان ملل» نشستی در ریودوژانیرو در کشور برزیل داشته بودند که در آن چهارچوبها و نقشه راه ٢٠ ساله ای را برای ایجاد اقتصاد سبز با نام «ریو باضافه ٢٠» به تصویب رسانده بودند. نشست مجدد در ریودوژانیرو در در ٤ تا ٦ ژوئن سال ٢٠١٢ میبایست جمع بندی از این اقذامات بیست ساله ارائه دهد و نقشه راه تازه تری را برای آینده طرح ریزی نماید. پیشبرد این جمع بندی از جمله وظایف مهم کنفرانس سال ٢٠١١ در بن بود.
این کنفرانس همچنین مصوبه های بسیاری از نشستهای سازمان ملل را مورد توجه قرار داد. از جمله قطعنامه های پایانی: آ/٦٤/٢٣٦، سال ١٩٨٠، سال ١٩٩٠، دستور کار (آگندا) ٢١، سال ٢٠٠٢، کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه، کنفرانس جهانی چهارم زنان و اهداف توسعه هزاره سازمان ملل. از سوی دیگر قرار شد مصوبات کنفرانس ٢٠١١ در بن در خدمت دو نشست فعالین داوطلبین (والونتیرها) که در ٥ دسامبر ٢٠١١ در نیویورک برگزار گردید و نشست دهمین سالگرد جهانی والونتیرها در سال ٢٠١١ قرار گیرد.
در زیر فرازهایی از قطعنامه پایانی این کنفرانس را ملاحظه میکنید:
در عرصه نقش نهادهای مدنی، با این باور که:
ــ اجرای توسعه پایدار از یکسو در گرو هدایت درست سیاسی از سوی دولتها و از سوی دگر بواسطه شرکت موثر و آگاهانه میلیونها انسان و نهادهای مدنیشان در این پروسه در سراسر جهان است.
ــ حرکت داوطلبانه (والنتریسم)، نقش محوری در دیالوگ توسعه، بویژه در عرصه های آموزشی چه در محدوده خانواده چه در عرصه ملی یافته است.
ــ نقش داوطلبان (والنتیرها) برای رسیدن به جامعه ای پایدار و توجه به سابقه طولانی اقدامات آنها همواره جایگاه مهمتری مییابد. در این رابطه بویژه تاکید شد بر نقش زنان، جوانان مثلا در عرصه های هنر، روزنامه نگاری الکترونیکی و سایر اقدامات مبتکرانه و دسته جمعی آنان، بر نقش کودکان، پیران،معلولین، بومیان، اقلیتها، مهاجرین و تمام آنهایی که به دلایل اجتماعی، زبانی و اقتصادی از صحنه طبیعی میهن خود رانده شده اند. والنتیرها آموزش و تجارب فراوانی در عرصه های زدایش فقر و حرکت به سوی توسعه ای که منافع جمع را در زمینه های تناقضات و درگیری های جنسی، امور بهداشتی، مدیریت کاهش مشکلات و حفظ صلح مقدم میشمارد، بدست آورده اند.
ــ "مصوبه سال جهانی والنتیرها باضافه ١٠"، که خواستار دادن موقعیت های بیشتر به داوطلبان در ابعاد منطقه ای، ملی و جهانی است، از جانب دولتها و بخش خصوصی و نهادهای مدنی بیشتر مورد استقبال قرار گیرد.
ـ تا سال ٢٠٢٢ دولتها قوانینی را به تصویب برسانند که امکان دخالت مردم در امور قضایی و اجرایی را بمنظور بهبود این امور به گونه ای که امکان دستیابی به توسعه پایدار را فراهم آورد، میسر کنند. این امر بویژه در زمینه مسائل محیط زیستی که شامل تصویب پروژه های بنیادین توسعه، طرح ریزی سیاستها، قوانین و مقررات توسعه در سطح ملی و به اجرا گذاشتن تصمیمات در زمینه آلودگی های محیط زیست میباشند، حائز اهمیت هستند.
ــ دولتها همچنین امکان دادرسی و فرجام خواهی در موارد لازمه را با هزینه معقول برای مردم فراهم کنند.
در عرصه محیط زیست، با این باور که:
ــ زندگی سالم و هدفمند انسانی در هارمونی با محیط زیست و طبیعت خود ممکن است.
ــ تغییرات آب و هوایی و اثراتش، میزان تبدیل زمین های حاصلخیز به صحراها و تبدیل آنها به زمینهای غیر حاصلخیز بویژه در مناطق استوایی و جنگلها، از دست رفتن منابع ماهیگیری، گرم شدن کره زمین، اسیدی شدن اقیانوسها، ذوب کوههای یخ در قطب و غیره موجب بروز نگرانی ها در بین فعالین محیط زیست گردیده است.
ــ ایجاد صلح و احترام به حقوق بشر عناصر بنیادین و اصلی توسعه پایدار هستند و اختصاص بودجه برای جنگ و تحقیقات و اقدامات نظامی بویژه در مورد سلاح اتمی تهدیدی جدی برای کره زمین و ساکنان آن است.
ــ دولتها میبایست برنامه معین و قاطعی را در زمانهای زیر تدارک ببینند، آگاه شدن دولتهای در حال توسعه به نقش خود در این رابطه بویژه شایان توجه است:
ـ تا سال ٢٠١٣ محدودیت جدی برای استفاده و تجارت جیوه و کاهش جدی گازهای متصاعد ناشی از آن
ـ تا سال ٢٠١٥ برای جلوگیری از تخریب محیط طبیعی اقیانوسها و نابودکردن نسل ماهی ها در برخی آبهای کره زمین
ـ تا سال ٢٠٢٠ برای ایجاد دریاها و اقیانوسهای سالم و ایجاد محیط زیست متناسب برای آبزیان، برای ایجاد جنگلهای سالم،
ـ تا سال ٢٠٣٠ برای ایجاد کشاورزی پایدار، برای ایجاد شهرهای سبز، برای تهیه و ایجاد انرژی تمیز، آب کافی و حفظ تنوع زیست محیطی در جریان تولید و در نهایت ایجاد اقتصاد سبز
ـ تا سال ٢٠٥٠ جهت کاهش گرمای کره زمین، کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و کاهش تولید گاز کربنیک
در عرصه توسعه، با این باور که:
ــ رابطه درونی جمعیت، منابع، محیط زیست و توسعه باید بطور پایه ای و متعادل مورد توجه قدرتمندان قرار گیرد.
ــ پیوند درونی بین آلودگی محیط زیست و آب و هوا، بحران غذایی و عدم ثبات مالی وجود دارد که ناشی از تمرکز بی سابقه منابع در دست قدرتمندان و عدم تساوی بین مردم در استفاده از آن منابع میباشد.
ــ سیستم تجاری ـ مالی ـ اقتصادی کنونی بواسطه تقسیم ناعادلانه قدرت، زمینه ساز و عامل اصلی در ایجاد مصیبتهای محیط زیستی، روانی و روحی انسانها است. تغییر این سیستم فعلا مرسوم ضرورت دارد.
ــ تا سال ٢٠١٥:
ـ ملل مختلف سعی در تنظیم پرنسیپها و بکار بستن سیاستهای پولی، مالی و زبانی بنمایند که زندگی پایدار انسانی را حق تمام ابناء بشر ببیند.
ـ دولتها برای انتقال ٢% تولید ناخالص ملی کشورها برای تامین انتقال به اقتصاد سبز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ـ اجتماعی کشورشان بکوشند.
ـ برنامه اجتماعی ـ اقتصادی دولتها بگونه ای تنظیم شود تا بهبود وضع آموزش، بهداشت و سلامتی و کاهش بیکاری جوانان و نیز رفع تبعیض از زنان و بهبود وضع بهداشتی آنان ممکن گردد.
ــ تا سال ٢٠٢٠:
ـ ملل معیار سنجش پیشرفت خود را از فاکتور تولید ناخالص ملی به فاکتور دیگری تغییر دهند. ما برپاکنندگان این کنفرانس دعوت به برپایی فرایندی بین المللی برای تحقیق و بررسی دادها و تعیین این استانداردها و شاخص ها مینمائیم و مشوق آن هستیم که شاخص های پایدار محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زبانی در تعیین این استاندارد در راستای انتقال به یک اقتصاد سبز نقش ایفا کنند. از جمله این شاخص ها و شناسه ها میتوانند میزان شرکت مردم در امور اجتماعی و نهادهای مدنیشان و میزان
دستیابی به اهداف توسعه در یک کشور باشند.
ـ دولتها میبایست هم راستا با استراتژی تنوع زیست محیطی گرفته شده از نشست مربوطه سازمان ملل در این زمینه نقشه راه اقتصاد سبز را تهیه نموده و در این مسیر پروسه ای از تولید را واقعیت بخشند که بهترین تکنولوژی ممکن را برای بازیافت و استفاده مجدد از کالاهای مصرف شده و زباله ها فراهم کند. بگونه ای که تنوع زیست محیطی و اکوسیستم در جریان اصلی اقتصاد هر کشور در کنار پلاتفرمهای توسعه منطقه ای و بومی جای گرفته باشد.
ــ دولتها قوانینی را به تصویب برسانند که:
ـ تا سال ٢٠٢٢ سازمانهای دولتی را موظف به اقدامات مناسب برای اطلاع رسانی به و نیز بکارگیری نیروی انسانهای فقیر و یا زنان و کودکان حاشیه جامعه بهنگام اجرای تصمیمات مربوط به توسعه پایدار بنمایند.
ـ تا سال ٢٠٣٠:
ـ کشاورزی پایدار جایگزین کشاورزی صنعتی گرذذ که در آن استفاده از محصولات طبیعی، ارگانیک و بیولوژیک جایگزین محصولات شیمیایی گردند و شیوه های تولید بومی و سنتی اهمیت بیشتری یابند، زیرا که این تولیدات خود عالیترین ضامن در قبال تغییرات جوی و حفظ پایدار محیط زیست هستند.
ـ ایجاد شهرهای سبز در عرصه های مدیریت ترانسپورت کالاها در شهر، تقدم پیاده روها، گسترش مناطق حاشیه ای شهرها با امکانات مدرن شهری، ساختمان سازی بر اساس مدل ساختمان سازی سبز، کاهش آلودگی هوا و آب آشامیدنی بمیزان ٣٠% زیر نرخ سال ٢٠١٢
در عرصه نقش زنان، با باورمندی به:
ــ رابطه ذرونی و ارگانیک بین تساوی حقوق زنان و مردان و امر توسعه پایدار
ــ ضرورت شرکت دادن بیشتر زنان و دختران در پروسه های تصمیم گیری و اداره امور در تمام سطوح و دیدن
نقش آنان بعنوان "عاملین تغییر" و تضمین شرکت آنان در پروسه ایجاد جامعه پایدار
ــ ضرورت زدایش فقر در سطح جهان با توجه به زنانه بودن چهره فقر در حال حاضر
در عرصه نقش جوانان، با باورمندی به:
ــ ضرورت شرکت دادن جوانان در تصمیم گیریها در تمام سطوح
ــ ضرورت پیشبرد امر آموزش معمول و غیر معمول جوانان در پروسه ایجاد توسعه پایدار
در عرصه اقوام، با این باور که:
ــ توجه و احترام به تفاوت قبیله ای، زبانی و فرهنگی بین مردم از جمله بین بومیان کشورها و ضرورت
کمک به ایجاد اتحاد و دوستی بین مردمان و تمدنهای گوناگون
ــ چندگونگی زبانی و تنوع محیط زیستی همساز یکدیگرند و پیوند درونی دارند. حفظ ارزشهای فرهنگ بومی کمک شایانی به حفظ تنوع محیط زیستی در کشاورزی و همخوانی بهتر با طبیعت میکند. از این رو از دست دادن هرچه بیشتر تفاوتهای زبانی موجب نقصان در ارزشهای فرهنگ بومی و بدان طریق نقصان در تنوع محیط زیستی میگردد.
ــ ضرورت گنجاندن آموزش زبان مادری در سیستم آموزشی کشورها بواسطه اینکه این زبانها پیچیدگی های محیط پیرامونی را در بر داشته و این واقعیت را بدین طریق در سیستم عمومی آموزش وارد خواهند کرد.
در عرصه آموزش، با باور به:
ــ نقش کلیدی آموزش رسمی و غیر رسمی برای ایجاد و حفظ توسعه پایدار در کشورها
ــ ضرورت گنجاندن آموزش زبان مادری در سیستم آموزشی کشورها
در عرصه مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات، با باورمندی به:
ــ نقش پراهمیت وسایل ارتباط جمعی و اشکال مدرن ارتباطی دنیای کنونی جهت رشد آگاهی بخشی و امر همکاری و همبستگی بین مردم ملل مختلف
ــ تا سال ٢٠٢٢ دولتها قوانینی را تصویب بنمایند که گردش آزاد اطلاعات و آگاهی و اطلاع رسانی به مردم و کنشگران را بویژه در رابطه با اخبار محیط زیستی با ارائه اخبار مفید، دقیق و حقیقی را از طرق اینترنت و الکترونیکی و یا بطریق دیگر فرماتها میسر و تضمین کند.
با امید به رشد آگاهی هر چه بیشتر و همه جانبه تر از امر حقوق بشر
با امید به رشد نهادمندی صنفی ـ اجتماعی و سیاسی ایرانیان در داخل و خارج از ایران
با امید به هماهنگ شدن این نهادمندی ها با حرکت نهادهای مدنی جهانی


سهیلا ستاری
کلن، دسامبر ٢٠١١ میلادی
a.sattari@gmx.de


مصوبه پایانی این کنفرانس را در اینجا مطالعه کنید.
http://www.ngo-un-conference-blog.org/


برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ ٦٤مین کنفرانس رجوع کنید:
www.ngo-un-conference-blog.org


ویدئویی از این مراسم را اینجا ببینید
http://player.vimeo.com/video/28651324


---------------------------------
ان ـ جی ـ او: نهاد مدنی غیر دولتی
Non-Governmental Organization


دی ـ پی ـ آی: دپارتمان آگاهی بخشی عمومی (تحت نظر سازمان ملل)
Department of Public Information / United Nations

نقشه راه حجت الاسلام غرویان برای راهیابی به مجلس نهم:
استخاره برای کاندیداتوری از قم و تهران بد و از مشهد خوب آمد


(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا
حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان از شاگردان سابق آیت الله مصباح یزدی، گفت: به دلیل اینکه خودم‌ زاده شهر مشهد هستم، از این شهر هم کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم کاندیدای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری شدم.
محسن غرویان که از اساتید خارج فقه حوزه علمیه قم است، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سؤال که چرا از شهر قم یا تهران کاندیدا نشدید؟ گفت: من بعد از آنکه احساس تکلیف برای شرکت در انتخابات کردم، استخاره‌ای انجام دادم و نتیجه کاندیداتوری من از قم یا تهران بد شد، اما استخاره برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی و همین طور مجلس خبرگان از شهر مشهد خوب آمد و اقدام کردم.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا کاندیدای انتخابات شده است؟ گفت: اصل انتخابات یک تکلیف الهی است که همه باید در آن شرکت و کاری کنیم که هر چه پرشور‌تر برگزار شود.
شاگرد سابق آیت الله مصباح یزدی در پاسخ به این سؤال که چرا در دوره‌های قبل انتخابات، این احساس تکلیف را نکردید تا نامزد شوید و در این دوره چه چیزی وجود داشت که شما را به این فکر انداخت که تکلیف دارید؟ گفت: در حال حاضر انتخابات دارای پیچیدگی‌های بسیاری شده است و احزاب با سلایق مختلف می‌خواهند در این انتخابات نفوذ داشته باشند.
وی افزود: از طرفی برای من شائبه‌ای پیش آمد و یک آقایی که نمی‌خواهم اسمش را ببرم گفت برای پیروزی در انتخابات مجلس حداقل باید یک میلیارد تومان هزینه کرد، در نتیجه من گفتم این طور نیست و نامزد می‌شوم تا ببینم واقعا پول دار‌ها به مجلس می‌روند یا بی‌پول‌ها هم می‌توانند نماینده شوند.
غرویان با بیان اینکه قطعا آسیبی در کشور وجود داشته که این تفکرات به وجود آمده است، گفت: حتما در پشت پرده یک اتفاقاتی هست که این تفکرات در اذهان پدید می‌آید.
وی تأکید کرد: این مسائل باید به عنوان یک آسیب جدی برای جامعه ما مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ما که قدرت تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی را داریم باید به نقد و بررسی این موضوع جدیت کنیم.
این استاد حوزه علمیه قم گفت: به هر حال در حال حاضر یک سری از جریانات انحرافی در حال رشد و قدرت گرفتن و نفوذ کردن در بدنه دولت جمهوری اسلامی هستند و من به همین دلیل به عنوان یک روحانی و کسی که از نظر فکری و فرهنگی پیرو خط امام (ره) و نوع تفکر مقام معظم رهبری، قانون اساسی، ولایت فقیه و راه شهیدان هستم، احساس وظیفه کردم تا در این جنگ نرم و جنگ فکری در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنم.
خبر خوش پورمحمدی:
خطر تکرار دوباره فساد بانکی اخیر وجود دارد


(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری فارس
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه گروه آریا به فکر تاسیس بانک آریا برای پرداخت بدهی‌های خود با سرمایه های مردم افتاد، گفت: اکنون به نظام بانکداری اعلام می‌کنیم که زیرساخت‌ها را تکمیل کنند در غیر این صورت مشابه فساد اقتصادی اخیر دوباره اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، مصطفی پور محمدی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان عنوان کرد: نظام به صورت جدی در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اما مبارزه با مفاسد فقط با شعار دادن برخی انجام نخواهد شد و نیاز به کار عملی است.
...
پورمحمدی خاطرنشان کرد: اکنون به نظام بانکداری اعلام می‌کنیم که زیرساخت‌ها را تکمیل کنند در غیر این صورت مشابه فساد اقتصادی اخیر دوباره اتفاق می‌افتد.
وی بیان داشت: پرونده فساد بانکی اخیر یک شوک بزرگ به نظام اقتصادی و بانکداری کشور بود و باید عامل تأمل و تفکر بیشتر مسئولان مربوطه باشد.
پورمحمدی اظهار داشت: کم‌کاری همه مسئولان اجرایی کشور موجب بروز فساد بانکی شده است و همه مسئولان به نوعی در این فساد درگیر بوده‌اند و نظام اداری نباید خود را در این پرونده بی‌تقصیر بداند.
وی افزود: گروه بزرگ آریا 60 بنگاه اقتصادی تأسیس کرده بود و حدود 18 هزار نفر در زیر‌مجموعه این شرکت‌ها مشغول به کار بودند و به دلیل کمبود اعتبار جعل سرمایه کردند و به ناحق از بانک‌ها وام دریافت کردند تا بتوانند برای خود ثروتی ایجاد کنند و بعد از آغاز سر رسید وام‌ها به این فکر افتادند تا با تأسیس بانک آریا از سرمایه‌های مردم بدهی خود را پرداخت کنند.

رییس ستاد انتخاباتی اصولگرایان:
جريان انحرافي براي هريک از کانديداهاي خود 10تا 30 ميليارد ريال هزينه مي‌کند


خبرگزاري دانشجويان ايران - بندرعباس
سرويس: سياسي
رييس جبهه متحد اصولگرايان گفت: بر اساس اطلاعاتي که از افراد مرتبط با جريان انحرافي به دست آمده اين جريان براي هريک از کانديداهاي مورد حمايت خود بين 10تا 30 ميليارد ريال هزينه مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عليرضا زاکاني در نشست جبهه متحد اصولگرايان که به مناسبت 9 دي در سالن شهرداري بندرعباس برگزار شد، افزود: جريان انحرافي از هم‌اکنون در برخي حوزه‌هاي انتخابيه هزينه‌هاي فوق‌العاده مي‌کنند و اين‌ها مسائلي است که کاملا مشخص بوده و دستگاه‌هاي اطلاعاتي بايد اسناد آن را بررسي کند تا در مجاري قانوني دنبال شود.
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي همچنين به تشريح زمينه‌هاي شکل گيري جريان دوم خرداد و در نهايت حوادث پس از انتخابات 88 پرداخت و اضافه کرد: جريان فتنه از قبل از برگزاري انتخابات قصد متهم جلوه دادن نظام را داشتند که تشکيل کميته صيانت از آرا مصداق همين امر بود.
وي با اشاره به تشکيل کميته شش نفره‌اي مرکب از نمايندگان مجلس براي پيگيري ادعاهاي معترضان به نتيجه انتخابات خاطرنشان کرد: بررسي‌هاي مفصل و مذاکراتي که با تک تک کانديداهاي معترض و همچنين رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد، نشان داد اين افراد هيچ گونه مدرک قابل قبول و مستندي دال بر ادعاهاي خود ندارند.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: يکي از ادعاهاي مطرح شده از سوي محسن رضايي بود که فرضيه غيرواقعي بودن هفت ميليون راي را مطرح و همين ادعا را به هاشمي رفسنجاني نيز منتقل کرده بود.
زاکاني تاکيد کرد: رضايي در مقابل استدلال ساده کميته شش نفره براي رد اين ادعا هيچ پاسخي نداشت و سکوت اختيار کرد.
اين فعال سياسي واکنش هاشمي رفسنجاني نسبت به ماجراي انتخابات 88 را نيز بد و جفا در حق نظام توصيف کرد که به گفته وي هنوز از آن متنبه نشده است.
وي خاطرنشان کرد: هرچند ميليون‌ها نفر نسبت به نتيجه آراي اعلام شده اين انتخابات شک داشتند، اما همه معترضان آشوبگر نبوده و تدابير رهبر معظم انقلاب و الطاف الهي موجب شد به تدريج از تعداد اين افراد کاسته شود.
محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس:

می‌خواستند با اعدام مشکل سال ۸۸ را حل کنند

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس می‌گوید یک هفته پس از آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸، می‌خواستند با اعدام چند معترض در میدان‌های شهر تهران این مشکل را حل کنند.
آقای باهنر این مطلب را روز پنجشنبه (هشتم دی) طی یادداشتی که در سایت محافظه‌کار «الف» منتشر کرده، بیان کرده است.
این نماینده مجلس با انتقاد از این طرح و تصمیم که اشاره‌ای به علت اجرا نشدن آن نکرده است، نوشته این اقدام «راه حل» رفع مشکلات نبود.
در جریان اعتراض‌‌‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که با خشونت‌های دولتی همراه بود٬ بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم ۳۲ تن کشته و صد‌ها نفر دیگر زخمی شدند.
نیرو‌های سپاه٬ بسیج و پلیس با حضور در خیابان‌ها اقدام به سرکوب اعتراض‌ها و بازداشت هزاران تن کردند که برخی از بازداشت‌شدگان همچنان در زندان به سر می‌برند.
علی خامنه‌ای و حامیان وی از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ با عنوان «فتنه» یاد می‌کنند و رهبران جنبش سبز را «سران فتنه» می‌نامند.
عبدالعلی گواهی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ هم گفته است: «برخی از بازماندگان فتنه ۸۸ که با سخنان سخیف و جاهلانه‌شان خون به دل مردم می‌کنند٬ به زودی در چنگال عدالت گرفتار خواهند شد.»
چهارشنبه گذشته نیز محمدحسین صفار هرندی٬ مشاور فرهنگی فرمانده سپاه به طور تلویحی گفت بازداشت تمام فعالان سیاسی٬ فرهنگی و رسانه‌ای طی دو سال گذشته به دستور علی خامنه‌ای صورت گرفته است.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه موقت مشهد:

کاری که در فتنه ۸۸ شد در کربلا نشد


احمد علم‌الهدی، امام جمعه موقت مشهد می‌گوید: «کاری که در فتنه شد در کربلا نشد و اگر ۹ دی شکل نمی‌گرفت اتفاقاتی بد‌تر از آنچه اتفاق افتاد بر سر رهبری و انقلاب می‌آمد.»
به گزارش سایت «خبر آنلاین» آقای علم‌الهدی شامگاه پنجشنبه (هشتم دی) در مسجد ارک تهران گفته است: «مردم در سطح وسیع فهمیدند خواص قابل پیروی نیستند و ناحق هستند.»
وی افزوده است: «رهبر انقلاب در فتنه ۸۸ تنها بود‌‌ همان طوری که سیدالشهدا در کربلا تنها بود٬ در فتنه ۸۸ رهبری تنها ماند و ایشان به تنهایی این فتنه را جمع کرد.»
به گفته علم‌الهدی «نزدیک‌ترین دوستان رهبری و کسانی که از طریق ایشان به جایی رسیده بودند به عنوان خواص کناره گرفتند و حاضر نشدند به وسط میدان بیایند.»
وی بدون آنکه نامی از فرد یا جریان خاصی ببرد، اظهار کرده است: «افرادی که در فتنه ۸۸ سکوت مساله‌دار کردند ساکتین هستند و روزی مقابل رهبری می‌ایستند و از الان باید آن‌ها را از عرصه سیاست بیرون کنیم.»
به نظر می‌رسد منظور وی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد که علی خامنه‌ای به طور تلویحی وی را از جمله «خواص بی‌بصیرت» نامیده است.
محافظه‌کاران حامی خامنه‌ای از سکوت هاشمی و بسیاری از مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی در خصوص حوادث سال ۸۸ خشمگین هستند.
آنها همچون علی خامنه ای از حوادث سال ۸۸ با عنوان «فتنه» یاد می کنند و معتقدند معترضان به نتیجه انتخابات با کشورهای خارجی در ارتباط بوده‌اند.


آمریکا ایران را به داشتن رفتار غیر منطقی متهم کرد


ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا

نوشتۀ واسع محسن
در ادامه تنش های لفظی میان ایران و آمریکا بر سر تهدید بستن تنگه هرمز، آمریکا ایران را به داشتن "رفتار غیر ‏منطقی" متهم کرد. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش رسانه ها در باره تهدید ‏بستن تنگه هرمز از جانب ایران گفت : " این روزها ما شاهد نوعی رفتار غیر منطقی از جانب ایران بوده ایم."‏‏


سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اثرات تحریمهای موجود علیه ایران از جانب کشور های غربی ‏گفت : " میتوان تصور کرد که اثرات تحریمهای بین المللی آغاز شده و و افزایش فشارها بویژه در عرصه ‏نفت بگونه ای است که ایران را وادار به ستیزه جویی کرده است."‏
تهران تهدید کرده است که در صورت تحریم نفت این کشور از جانب غربی ها، تنگه هرمز را بروی کشتی ‏های تجاری نفتکش خواهد بست.‏
نزدیک به یک سوم یا 40 در صد تجارت جهانی نفت از طریق تنگه هرمز صورت می گیرد.‏
آمریکا در واکنش به تهدید ایران هشدار داده است هیچگونه اختلال در این ناحیه را تحمل نخواهد کرد. ‏
ژ نرال حسن سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در واکنش به این هشدار گفت ایران با ‏قاطعیت از منافع حیاتی خود دفاع خواهد کرد.‏
تنش های لفظی میان تهران و واشنگتن در حالی افزایش یافته است که روز گذشته ایران از " شناسایی" یک ‏ناو هواپیمابر آمریکایی خبر داد که به ادعای تهران، با عبور از تنگه هرمز وارد دریای عمان شده است. ‏
با وجود اظهارات ستیزه جویانه هردو طرف، ارتش آمریکا گفته است هیچگونه تنشی میان نیروهای دریایی ‏هرد وکشور رخ نداده است.‏
ربکا رباریچ، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا گفته است دو کشتی آمریکایی روز سه شنبه گذشته طبق معمول ‏از تنگه هرمز عبور کرده اند. ‏
 کیهان: سفارت مجازی آمریکا، ۱۰ روز است که به روز نشده

image
روزنامه کیهان در خبری نوشت که سایت «سفارت مجازی آمریکا» نزدیک به ۱۰ روز است که به روز نشده است.
این روزنامه در این زمینه با کنایه نوشته است: «سفارت مجازی آمریکا حدود یک ماه پیش و با هیاهوی تبلیغاتی فراوان راه اندازی شد در حالی که کپی وب سایت وزارت خارجه آمریکا بود و به همین دلیل هم با طعنه و اعتراض‌های فراوان محافل ضد انقلاب مواجه شد. اما صرف‌نظر از این اعتراض‌ها نکته جالب توجه این است که سایت مورد بحث ۱۰ روز است به روز نشده و آخرین مطلب آن، مطلبی به زبان انگلیسی برای شب یلدا می باشد! ظاهرا راه‌اندازی کنندگان کلاهبردار این سایت مثل آپاراتی های قدیم سینما، فقط صفحه را راه انداخته و رفته‌اند.»
گفتنی است روزنامه نماینده ولی فقیه در حالی از به‌روز نشدن ده روزه‌ی سفارت مجازی آمریکا خبر می‌دهد که این وب‌سایت در ایران فیلتر است.طائب: تاریخ مصرف هاشمی رفسنجانی تمام شده است

image
رییس قرارگاه عمار با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ گفت که اینک «تاریخ مصرف» هاشمی تمام شده است.
به گزارش بولتن نیوز، مهدی طائب که در جمع بسیجیان سخن می‌گفت اضافه کرد که اینک دیگر هاشمی رفسنجانی مرجع مردم نیست و این مردم هستند که مرجع هاشمی هستند و وی باید از آنها یاد بگیرد.
طائب در ادامه تاخت و تازش به هاشمی رفسنجانی گفت که «هاشمی باید به داد خودش برسد».
رییس قرارگاه عمار در ادامه سخنان خود به موضوع «خواص بی‌بصیرت» اشاره کرد و گفت دو نوع «خواص بی‌بصیرت» داریم، یک نوع کسانی که «اندکی در ماجرای فتنه ساکت» بودند و یک عده هم کسانی مانند هاشمی رفسنجانی هستند که حساب‌ این افراد جداست.
طائب در پایان هم با اشاره به نقش کوچک احمدی‌نژاد و دولت وی در جمهوری اسلامی گفت برای مثال «ما در مورد فتنه، توقعی از این دولت نداشتیم، چون اندازه و قواره‌های فتنه خیلی فراتر از دولت بود».

imageآیا بشار اسد ناظران بین‌المللی را فریب می‌دهد؟

اظهار نظر سرپرست ناظران اتحادیه عرب در سوریه پس از دیدار از شهر حمص، که گفته است اوضاع این شهر «کاملا آرام» است، نگرانی‌هایی را میان مخالفان و ناظران بین‌المللی ایجاد کرده و این سوال را پیش کشیده که آیا بشار اسد این ناظران را فریب می‌دهد؟
ناظران اتحادیۀ عرب روز پنج‌شنبه در ادامۀ بررسی وضع سوریه به سه شهر دیگر این کشور سفر کردند.
همزمان با بازدید این گروه، امروز منابع مخالفان در سوریه اعلام کردند که روز پنج‌شنبه، ۲۹ دسامبر، دست‌کم ۴۰ تن از معترضان به دست نیروهای دولتی کشته شده‌اند.
منطقۀ باباعمرو در حمص به دلیل حملۀ نیروهای دولتی در روزهای گذشته تقریباً خالی از سکنه شده است.
در یکی از ویدئوهای منتشر شده در اینترنت مردی فرزند پنج سالۀ خود را که در خشونت‌های شهر حمص کشته شده به ژنرال مصطفی الدابی، رئیس سودانی هیئت ناظران اتحادیۀ عرب در سوریه نشان می‌دهد.
اما با این حال، به گزارش یورونیوز، سرپرست ناظران اتحادیه عرب در سوریه پس از دیدار از شهر حمص اعلام کرد که «وضعیت در برخی نقاط شهر خوب نیست اما اثری از درگیری دیده نمی‌شود و اوضاع شهر حمص کاملا آرام است.»
سخنان وی و ابهامات موجود در سابقه فعالیت‌های او در سودان به نگرانی‌ها مبنی بر انتخابش به عنوان سرپرست ناظران اتحادیه عرب در سوریه دامن زده است.
بعضی از فعالان حقوق بشر سوریه گفته‌اند که دولت ناظران اتحادیه عرب را فریب می‌دهد.
یکی از مقامات سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه دربارۀ تحولات سوریه گفته است که رژیم سوریه یک قتل عام به راه انداخته و با این کار توافق خود با اتحادیۀ عرب را به سخره گرفته است.
این مقام افزوده که بعضی از زندان‌ها در حمص تخلیه شده و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به مکان‌های دیگر منتقل شده‌اند.
مصطفی الدابی ۶۳ ساله، سرپرست ناظران اتحادیه عرب در سوریه، اهل سودان و از ماموران سرویس اطلاعاتی این کشور به شمار می‌رود.
وی همچنین نقش مهمی در جریان مناقشه دارفور میان ارتش سودان و شبه نظامیان در این منطقه برعهده داشته است.
به نظر می‌رسد بازدید گروه ناظران اتحادیه عرب از حمص اعتبار این گروه را از هم اکنون زیر سوال برده است.اصلاح‌طلبان جا زدند؛ خواهرزاده خاتمی در انتخابات مجلس ثبت نام کرد

اصلاح‌طلبان که برای شرکت در انتخابات شروطی را تعیین کرده بودند، ظاهرا حرف خود را نقض کرده و وارد انتخابات مجلس شدند. محمد رضا تابش، دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس (فراکسیون اصلاح‌طلبان) و خواهرزاده سید محمد خاتمی برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرد.
به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته محمد رضا تابش،خواهرزاده سید محمد خاتمی با حضور در فرمانداری اردکان نسبت به ثبت نام برای حضور در انتخابات مجلس نهم اقدام کرد.
حضور خواهر زاده محمد خاتمی در انتخابات مجلس در حالی است که پیشتر محمد خاتمی شروط سه‌گانه‌ای را به‌عنوان «کف مطالبات اصلاح‌طلبان» برای شرکت در انتخابات آتی مجلس تعیین کرد.
شروط یه گانه خاتمی عبارت بود از آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و پایبندی همگان به قانون اساسی؛ که حاکمیت هیچ‌کدام از این شروط را نپذیرفت و به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان از مواضع خود کوتاه آمده و برای شرکت در انتخابات اقدام کرده‌اند.


سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا : رفتار ایران غیر منطقی است

سحام نیوز: در پی افزایش تنش کلامی میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز، آمریکا این کشور را به “رفتار غیرمنطقی” متهم کرده است.
به گزارش بی بی سی، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز در صورت تحریم صادرات نفت این کشور گفت: “به تازگی شاهد رفتار غیرمنطقی زیادی از ایران بوده ایم.”
خانم نولاند که در در واشنگتن صحبت می کرد، تهدید ایران را نشانه موفق بودن تحریم های بین المللی اعمال شده علیه این کشور دانست.
خانم نولاند گفت: “می توان حدس زد که ایرانی ها به تدریج نیش تحریم های بین المللی را حس می کنند و گزندگی فشارهای بین المللی، به خصوص بر صنعت نفت آنها به گونه ای است که آنها را به رفتار افسار گسیخته واداشته است.”
در پی تهدید محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران به مسدود کردن تنگه هرمز در صورت تحریم نفت این کشور، تنش کلامی میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است.
سخنان آقای رحیمی که با مانور نیروی دریایی ایران همزمان بود با واکنش آمریکا مواجه شد و ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که اجازه نخواهد داد رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز با اختلال روبه‌رو شود.
سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران نیز در واکنش به این موضع گیری آمریکا گفته است که هرگاه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به هر قیمتی تهدید شود، ایران تهدید را با تهدید جواب خواهد داد.
آمریکا و اتحادیه اروپا در پی اعمال تحریم های جدید بر صنعت نفت و گاز ایران هستند ولی اختلاف هایی بین بعضی از کشورهای اروپایی بر سر تحریم صادرات نفت خام این کشور به وجود آمده است.
ژاپن و چین نیز با تحریم صادرات نفت ایران مخالف هستند.
در پایان معاملات روز پنجشنبه در بورس لندن، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۴۵ سنت افزایش به ۱۰۸ دلار و یک سنت رسید.
در نیویورک هم بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا با ۲۹ سنت افزایش به ۹۹ دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه رسید.فراخوان برای تظاهرات امروز در سوریه

سحام نیوز: مخالفان حکومت سوریه با اعلام فراخوان، از معترضان خواسته‌اند که بعد از برگزاری نماز جمعه در تظاهرات ضدحکومتی شرکت کنند.
این فراخوان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه به گفته فعالان سوری دست کم ۲۵ نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند.
همزمان ناظران اتحادیه عرب نیز برای ارزیابی پای‌بندی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به تعهداتش مبنی بر پایان سرکوب معترضان، در این کشور حضور دارند.نشانه‌ای از توقف خشونت‌ها در دمشق دیده نمی‌شود

ناظران اتحادیه عرب که بر اساس طرح صلح این اتحادیه به سوریه رفته‌اند، از دمشق و چند شهر دیگر دیدار کردند؛ اما هنوز نشانه‌ای از توقف خشونت‌ها دیده نمی‌شود.
به گزارش بی بی سی فارسی، مخالفان دولت سوریه می گویند که در جریان ناآرامی های امروز ۴۰ نفر جان خود را از دست داده اند که بیشتر آنها در شهرهایی که ناظران در آن حضور داشتند، از جمله حومه دمشق، کشته شده اند.
معترضان برای برگزاری راهپیمایی های اعتراضی بزرگ در روز جمعه فراخوان داده اند. سازمان ملل می گوید که در طول ۱۰ ماه ناآرامی در سوریه بیش از ۵۰۰۰ نفر کشته شده اند.
اتحادیه عرب در طرح صلح خود خواهان توقف فوری خشونت ها، فراخوان همه نیروهای نظامی به پادگان ها و آزادی همه بازداشت شدگان شده بود.
در طول سه روزی که از ورود هیأت ناظران این اتحادیه به سوریه می گذرد، ابهامات و سئوال هایی در مورد ژنرال مصطفی الدابی، رئیس این هیأت مطرح شده است.
سازمان عفو بین الملل گفته است که او مسئول شکنجه و ناپدید شدن عده ای از مخالفان دولت سودان در دهه ۱۹۹۰ بوده است.
ناظران اتحادیه عرب که کار خود را روز سه شنبه با دیدار از شهر حمص آغاز کرده بودند، تا کنون از شهرهای ادلب در شمال، درعا در جنوب و حماة و دمشق در غرب بازدید کرده اند.
مخالفان حکومت بشار اسد از بروز خشونت و کشتار در تمام این شهرها خبر می دهند.
سازمان ناظران حقوق بشر سوریه می گوید که دست کم چهار تن در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در مقابل یک مسجد در ناحیه دوما در حومه دمشق کشته شدند.
این سازمان که در بریتانیا مستقر است، می گوید که ناظران به ساختمان شهرداری دوما رسیده بودند که نیروهای امنیتی به سوی “ده ها هزار” نفری که در مقابل مسجد جامع شهر تجمع کرده بودند تیراندازی کردند.
این سازمان همچنین از کشته شدن تعدادی از معتراضان در سایر مناطق اطراف دمشق و شهرهای ادلب و حماة خبر داده است.
ناظران حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داده اند که نیروهای امنیتی به یک بیمارستان در حماة هجوم برده اند تا مجروحان را بازداشت کنند.
از آنجا که اکثر رسانه های خارجی از کار در سوریه منع شده اند، به سختی می توان از تعداد کشته شدگان و جزئیات حوادث اطمینان پیدا کرد.
نماینده مجلس: نماینده دولت، مجلس شورای اسلامی را «حیوان‌خانه» نامید!

روزنامه ابتکار نوشت که محمدعلی بزرگواری نماینده کهکیلویه و بهمئی در مجلس فاش کرد که در جریان درگیری روز سه شنبه بین نماینده دولت و یک نماینده مجلس، نماینده دولت به صراحت «مجلس شورای اسلامی را “حیوان‌خانه” نامیده است.»
به نوشته این روزنامه؛ محمدعلی بزرگواری نماینده کهکیلویه و بهمئی در مجلس، طی تذکری «از عدم رعایت شان مجلس» انتقاد کرده و گفته است: «فردی جایگاه مجلس را “حیوان‌خانه” نامیده و از سویی نماینده‌ای هم جنگ و دعوا به راه انداخته که هیات‌رییسه باید با این موضوع برخورد کند.»
ابتکار نوشت که علی لاریجانی نیز با اشاره به سخنان نماینده دولت، آن را توهین به کلیت مجلس دانسته و گفته است: «ما خودمان این حرف بی‌نزاکت را شنیدیم.» رییس مجلس هشتم تاکید کرده که «جدا از مشاجرات انجام‌شده، روز سه شنبه عبارات زشتی گفته شد که درخور شأن نظام نیست و آن حرف زشت هم نباید تکرار شود» و «باعث تعجب است که فردی به خود جرأت دهد، ولو در حال عصبانیت چنین حرف ناروایی به قوه مقننه بزند» و به همین خاطر «فرد توهین‌کننده به مجلس باید مجازات شود و ما این موضوع را پیگیری قضایی خواهیم‌کرد.»
روزنامه ابتکار در ادامه نوشت که محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز با این ادعا که بهروز مرادی، نماینده دولت «مظلوم واقع شده»، اعلام کرده که دولت نیز علیه مجلس شکایت خواهد کرد و همچنین «از پی‌گیری شکایت رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» نیز حمایت می کند.علم الهدی: کاری که در فتنه ۸۸ شد در کربلا نشد/ مجلس آینده به سینه چاک ولایت نیاز دارد

یک عضو مجلس خبرگان رهبری درباره نفوذ جریان هایی خاص به مجلس نهم هشدار داد و گفت: “کسانی که در این مملکت خواب قدرت می بینند احساس می کنند اگر در مجلس نهم حزب اللهی سینه چاک ولایت باشد این حزب اللهی اهل لابی کردن نیست و در مقابل مطامع سیاسی می ایستد. لذا از الان فضاسازی می کنند که نیروهای سیاسی حزب اللهی را از صحنه خارج کنند. با همان بصیرت نهم دی در انتخابات مجلس سینه چاک ولایت را وارد مجلس کنید.”
به گزارش خبرآنلاین، احمد علم الهدی که شامگاه پنجشنبه به مناسبت سالگرد تجمع حکومتی نهم دی ماه در مسجد ارگ تهران سخنرانی می کرد با اشاره به نقش خواص در عاشورا، به شبیه سازی تاریخی پرداخته و مدعی شد: “در جریان فتنه ۸۸ دو دسته خواص داشتیم که یا دستیار فتنه‌گر شدند و یا در مقابل جریان فتنه ژست دموکراتیک گرفتند.”
وی با اشاره به این خواص افزود: “آنها در اینکه مهندسی فتنه از خارج است شک نداشتند. وقتی جمعی از خبرگان به محضر رهبری رسیدند ایشان به آقایی اشاره کردند که شما می دانید این مساله از خارج سازماندهی شده است.آنها در عین اینکه این مساله را می دانستند سکوت مساله آمیز که تایید جریان فتنه بود داشتند. یک عده هم با همه سوابق با رهبری زاویه پیدا کردند و ژست دموکراتیک گرفتند. یک عده هم سعی کردند از عقبه جریان فتنه استفاد کنند که اگر این فتنه شکست خورد در جهت منافع خود استفاده کنند.”
عضو مجلس خبرگان اظهار عقیده کرد: “کاری که در فتنه شد در کربلا نشد و آن کشتار و شهادتی بود که برای اهل بیت رخ داد. اگر نهم دی شکل نمی گرفت اتفاقاتی بدتر از آنچه اتفاق افتاد بر سر رهبری و انقلاب می آمد و مردم شاهد شنایعی بدتر از کربلا می شدند.”
وی در تحلیل وقایع پس از انتخابات ادعا کرد: مردم در سطح وسیع فهمیدند خواص قابل پیروی نیستند و نا حق هستند. عامه مردم ما از خواص انحرافی و بی بصیرت فاصله گرفتند و به رهبری چسبیدند و نهم دی را شکل دادند.
این سخنران مراسم نهم دی ماه ۸۸ افزود: من در نهم دی شاهد هیجان این مردم بودم که از این خواص نفرت پیدا کرده بودند و هرچه در سخنرانی از شعر و خطابه استفاده می کردم مردم راضی نمی شدند.
وی با بیان اینکه در نهم دی ۸۸ مردم از یک طرف به عشق رهبری به صحنه آمدند و از طرف دیگر از خواص قدرت‌جو و مطامع خواه نفرت داشتند مدعی شد: “رهبری در فتنه ۸۸ تنها بود همان طوری که سیدالشهدا در کربلا تنها بود. در فتنه ۸۸ رهبری تنها ماند و ایشان به تنهایی این فتنه را جمع کرد… نزدیک ترین دوستان رهبری و کسانی که از طریق ایشان به جایی رسیده بودند به عنوان خواص کناره گرفتند و حاضر نشدند به وسط میدان بیایند.”
باید ساکتین را از عرصه سیاست بیرون کنیم
وی با اشاره به وقایع عاشورا مجددا به شبیه سازی تاریخی پرداخته و اظهار عقیده کرد: “مردمی که در کنار عمرسعد روبروی سیدالشهدا قرار گرفتند همانهایی بودند که وقتی امام علی می گفتند به جنگ با معاویه بروید سکوت می کردند. این تجربه ای برای ماست. حال افرادی که در فتنه ۸۸ سکوت مساله دار کردند و ژست خاص گرفتند و درعرصه تجارت سیاسی از عقبه فتنه سربازگیری کردند. آنها ساکتین هستند و روزی مقابل رهبری می ایستند و از الان باید آنها را از عرصه سیاست بیرون کنیم.”
علم الهدی با ابراز شادمانی از شرایط حاضر و انتخابات یکسویۀ پیشِ روی مجلس گفت: “در انتخابات جاری که دروازه مردمسالاری است این عناصر به دنبال آن هستند که دوباره وارد عرصه سیاست شوند. ساکتین اگر دوباره به صحنه بیایند دقیقا یک روز مقابل رهبری می ایستند.”
بزرگترین نیاز ما برای مجلس آینده سینه چاک ولایت است
وی با بیان اینکه مردم در نهم دی از خواص فاصله گرفتند و به سمت ولایت رفتند افزود: “در آینده هم با توجه به بیداری اسلامی مردم باید به صحنه بیایند. اگر در مجلس نهم سینه چاک ولایت نباشد هر متخصص و فرد با سوادی می تواند ابزار دشمن شود و روزی همین خواص روبروی رهبری بیاستند. بزرگترین نیاز ما برای مجلس آینده سینه چاک ولایت است.
عضو مجلس خبرگان خطاب به حضار در مسجد ارگ تهران تاکید کرد: “کسانی که در این مملکت خواب قدرت می بینند احساس می کنند اگر در مجلس نهم حزب اللهی سینه چاک ولایت باشد این حزب اللهی اهل لابی کردن نیست و در مقابل مطامع سیاسی می ایستد. لذا از الان فضاسازی می کنند که نیروهای سیاسی حزب اللهی را از صحنه خارج کنند. با همان بصیرت نهم دی در انتخابات مجلس سینه چاک ولایت را وارد مجلس کنید.”
حمله به اتوبوس زوار ایرانی در سوریه

یک دستگاه اتوبوس زائران ایرانی که از ترکیه عازم سوریه بود در استان ‘ادلب’ (شمال غرب) از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت.
ایرنا به نقل از ‘عبدالمجید کامجو’ کنسول سفارت ایران گزارش داد: در این حادثه سه زائر مجروح و بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند که با توجه به سطحی بودن جراحت مرخص شدند.
وی افزود: تدابیر لازم برای تأمین امنیت و آسایش زائران توسط سفارت و نمایندگی سازمان حج و زیارت در طول مدت اقامت زائران پیش بینی شده و با طرف های ذیربط سوری درباره ضرورت حفاظت از کاروان های ایرانی گفت وگو شده است.
کامجو در عین حال به کلیه کاروان هایی که از طریق زمینی عازم سوریه هستند توصیه کرد که در شرایط کنونی مراقبت های لازم را در طول مسیر داشته باشند.
وی توصیه کرد به منظور راحتی بیشتر و افزایش ضریب امنیتی و سلامت و پرهیز از حوادث ناخواسته جاده ای، زائران از مسیر هوایی به سوریه سفر کنند.
بر اساس این گزارش چند دستگاه اتوبوس که از حلب عازم دمشق بودند پس از طی مسافت ۸۰ کیلومتر توسط نیروهای پلیس و امنیتی به حلب برگردانده شدند.
دلیل این امر از سوی پلیس و نیروهای امنیتی سوریه، ناامنی مسیر عنوان شد.
رهبر حزب النهضه تونس: به من اجازه سفر به ایران داده نشد

جـــرس: رهبر جنبش اسلامی میانه روی تونس و پیروز در انتخابات اخیر آن کشور می گوید: " ما قویاً معتقدیم که به دولت هیچ ارتباطی ندارد که به نام مذهب کاری انجام دهد و به دولت ارتباطی ندارد که جامعه را از سبک و سیاق مناسک مذهبی خود دور کند یا آن را ممنوع سازد."

 این فعال مخالف و تبعیدی در دوران زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس، که سال گذشته در جریان انقلاب مردمی آن کشور بازگشته و بعد از ماهها فعالیت، حزبش در انتخابات به پیروزی رسیده، همچنین به انقلابیون مصر توصیه می کند که "برای حکومت‌ورزی،یک ائتلاف تشکیل دهند که شامل احزاب سکولار و قبطی‌ها بشود.»

راشد الغنوشی رهبر النهضه تونس، بعد از آنکه توسط نشریه بین المللی «فارین پالیسی» (سیاست خارجی) در زمره صد چهره جهانی انتخاب شد، در مصاحبه ای به پرسش های مطروحه پیرامون اوضاع منطقه (تونس و شمال آفریقا و بهار عربی) پاسخ داد، و از تعامل اسلام و دموکراسی دفاع کرد.

متن و ترجمۀ کامل گفتگوی مجله فارین پالیسی با الغنوشی رهبر حزب النهضه تونس که در مجله هفتگی آسمان منتشر شده، به شرح زیر است:


در آخرین دیدارمان شما در حال آماده شدن برای انتخابات بودید و نمی‌دانستید که نتیجه چه خواهد شد. آیا از نتایج انتخابات غافلگیر شدید؟

از نتایج متعجب و غافلگیر نشدم. آرا نشان داد که النهضه جلو است. انتظار داشتم که نتایج برای النهضه اندکی بهتر باشد اما قوانین انتخاباتی چنین اجازه‌ای نداد.


اكنون النهضه در شورای مؤسسان، ائتلافی را شكل داده است. می‌توانید تفكر خودتان یا تفكر حزب را در شكل دادن به این ائتلاف بیان كنید؟

ما مدت‌ها پیش از انتخابات هم اعلام كرده بودیم كه خواهان یك دولت ائتلافی هستیم حتی اگر النهضه اكثریت مطلق را به دست آورد چرا كه نمی‌خواهیم مردم فكر كنند كه از یك وضعیت تك‌حزبی غالب در زندگی سیاسی خویش خارج شده و به یك سیستم تك‌حزبی دیگر وارد می‌شوند. ما به این دلیل این كار را انجام دادیم كه چهره تونس با این كار ]دولت ائتلافی[ زیباتر و رنگی‌تر می‌شود. همچنین صادقانه بگویم به این دلیل كه مرحله بعدی یك مرحله حساس است و چالش‌های فراوان و بزرگی هم هست و برای یك حزب واحد یا سیستم تك حزبی این یك ماجراجوئی است كه به تنهائی وارد این فاز شود.


به مردمی كه از النهضه می‌ترسند چگونه تضمین می‌دهید؟

قطعاً بخش‌هائی از مردم هستند كه هنوز به النهضه مطمئن نیستند اما نتایج نشان می‌دهد كه ما موفق شدیم بخش‌های زیادی از مردم اعم از مرد و زن را با خود همراه كنیم و نشان دهیم كه در برنامه‌های خود برای برقراری دموكراسی و توسعه، جدی هستیم. در هر حال، ما به دنبال رأی 99 درصدی نیستیم. كسانی هم كه به ما اعتماد نمی‌كنند طبیعی است چون 22 سال در غیبت ما، آنها زیر تبلیغات سنگین بن‌علی بودند كه در بی‌اعتبار كردن ما می‌كوشید و مردم را از ما می‌ترساند.


به كسانی كه ترسیده‌اند چگونه تضمین می‌دهید؟

ما از حق آنها از اینكه در جناح اپوزیسیون باشند دفاع می‌كنیم به آنها با رفتار خود ثابت خواهیم كرد كه ترس‌شان درباره گفتمان دوگانه-كه می‌گویند در مورد ما صادق است اما چنین نیست- بی‌اساس است و این میراثی قدیمی و بازمانده دوران بن‌علی است.


چگونه مردم مطمئن شوند كه النهضه به طور كلی، به عنوان یك جنبش یا یك حزب دنباله‌روی تفكرت شما خواهد بود؟

النهضه یك جنبش است نه فقط یك حزب كوچك. عجیب نیست كه در النهضه ما جریان‌ها و تفكرات داریم و به همین دلیل است كه رهبر النهضه هرگز رأی 99 درصدی به دست نیاورده است اما او انتخاب شد. بنابراین او بازتاب‌دهنده نظر اكثریت است. النهضه مجموعه‌ای از احزاب زیاد نیست بلكه تنها یك حزب است. وجه مشترك‌هائی هست كه تمام اعضا را با هم متحد می‌كند. هیچ‌كسی در النهضه نیست كه اندك تردیدی راجع به اسلام داشته باشد. هیچ‌كسی در النهضه نیست كه رویكردی افراطی از اسلام داشته باشد. هیچ‌كسی در النهضه نیست كه تكفیری باشد. هیچ‌كسی در النهضه نیست كه به خشونت به عنوان ابزاری برای تغییر یا حفظ قدرت باور داشته باشد. همگان در النهضه معتقدند كه دموكراسی تنها راه برای رسیدن به قدرت و بقا در قدرت است. هیچ‌كسی در النهضه نیست كه برابری زن و مرد یا حقوق زنان را باور نداشته باشد. هیچ‌كسی در النهضه باور ندارد كه جهاد تنها راه برای حفظ یا اشاعه اسلام است. اما معتقدیم كه جهاد عاملی بازدارنده است و رقابتی اجتماعی و سیاسی است و حتی جهاد نظامی فقط راهی برای دفاع از خویش در برابر تهاجم است.


اولویت‌های النهضه چیست؟

تضمین خواهیم كرد كه دیكتاتوری دیگر به تونس بازنگردد. ما حامی نظامی پارلمانی هستیم كه دیگر یك فرد با قدرتی متمركز در رأس آن نباشد. اولویت نهائی ما تضمین آزادی‌ها خواهد بود: آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی و حقوق زنان. ما نخواستیم چیزی به بند اول قانون اساسی گذشته بیافزائیم كه می‌گوید تونس یك كشور عربی و مسلمان است. ظاهراً همه هم با این امر در تونس موافق هستند.


اگر سلفی‌ها تلاش کنند تا تأکید بیشتری بر اسلام در قانون اساسی اعمال کنند پاسخ شما چه خواهد بود؟

قانون از سوی مردم و از طریق نمایندگانشان مشخص می‌شود و مردم امروز چیزی بیش از این نمی‌خواهند.


اگر سلفی‌ها بخواهند...

اگر تونس کشوری سلفی مذهب شود هیچ چیز تضمینی نخواهد داشت. (خنده)


و شما جداً مقاومت خواهید کرد؟

بله. سلفی‌ها در تونس اقلیتی بسیار کوچک هستند. بسیار کوچک. ما از حق آنها برای بقا و ابراز عقایدشان حمایت می‌کنیم. معتقدیم که در یک فضای آزاد می‌توانیم این گروه از انسان‌ها را قانع کنیم که برداشت آنها از اسلام برداشت درستی نیست. ما نه می‌ترسیم و نه نگرانیم. آنچه مشتاقش هستیم همانا برقراری آزادی در کشور است. مردم تونس در نگرش اسلامی‌شان میانه‌رو هستند و این جریان‌ها- سلفی‌ها- در غیاب النهضه و در غیاب آزادی شکل گرفته‌اند. تعقیب و آزار جنبش النهضه برای به خشونت کشاندن آنها جریان یافت تا ما را نیز به خشونت وادارد و این همان چیزی بود که بن‌علی می‌خواست.


آیا می‌توانستید سازمانی یا حرکتی را در دوران بن‌علی داشته یا آن را حفظ کنید؟

سازمان ما در دوران بن‌علی تار و مار شد؛ تنها مسئله این است که ما توانستیم یک سازمان بسیار کوچک را فقط برای تغذیه فکری خانواده‌هایمان حفظ کنیم.


چطور توانستید خود را به سرعت بازسازی کنید؟

مردمان حول ایده‌ها متحد می‌شوند بنابر این وقتی ایده‌ای هست و مردمی هستند که حامل آن ایده‌ها باشند خیلی آسان است که بتوان بار دیگر افراد را حول آن متحد کرد. ما از صفر شروع نکردیم. ما تاریخ داریم و از 40 سال پیش به این سو آغاز کردیم. نمی‌توانستید حتی یک خانواده را در تونس بیابید که فارغ از این ایده‌ها باشد. هر خانواده‌ای یک شهید داشت؛ یک زندانی داشت و یا کسی را که از کار اخراج شده بود در میان خود داشتند. النهضه، ریشه‌های عمیقی در جامعه تونس دارد. مردم با کسانی که تحت تعقیب و آزار بودند همراهی بسیار دارند.


اندکی درباره مصر بگویید. تفاوت‌های مصر با تونس چیست؟ آیا شما شخصاً گفت‌وگویی با رهبری اخوان‌المسلمین داشته‌اید؟

بسیار اتفاق افتاده که با هم تماس و گفت‌‌وگو داشته باشیم. جوانان مصری کتاب‌های مرا با اشتیاق می‌خوانند. اما معادله مصر بسیار پیچیده‌تر از معادله تونس است. در مصر اقلیت‌های مذهبی و قومی وجود دارند. یک جنبش سلفی قدرتمند هست. نقش ارتش در مصر هم بسیار متفاوت‌تر از نقش ارتش در تونس است.


پیشنهاد شما به اخوان‌المسلمین چیست؟ آنها می‌توانند به راه شما بروند و آنچه شما انجام دادید را تکرار کنند؟

فکر می‌کنم اخوان باید حکومتی ائتلافی تشکیل دهد که در برگیرنده احزاب سکولار، قبطی‌ها و افراد نزدیک به نظامیان باشد حتی اگر در اقلیت باشند. این اقلیت‌ها کوچک هستند اما بسیار تأثیرگذارند. اخوانی‌ها برای موفقیتشان باید تمام اینها را در یک ائتلاف بگنجانند در فرآیند انتخابات اینکه هر کسی به سهم خود قانع باشد و البته سهمی عادلانه به او برسد یک رقابت مطلوب است. توازن قدرت باید بر حسب وزن مردمی و تأثیرگذاری باشد نه بر حسب شمارگان. این اشتباهی بود که در الجزایر رخ داد. وقتی اسلامگرایان 80 درصد از آرا را از آن خود کردند اما آنها اقلیت تأثیرگذار سکولار، ارتشی و جامعه تجاری را نادیده گرفتند بنابر این آنها کودتائی علیه فرآیند دموکراتیک انجام دادند که آثار آن هنوز در الجزایر هویداست. به همین دلیل است که ما بر یک دولت وحدت ملی اصرار داریم. اخوان یک جنبش بزرگ و مسئولیت‌پذیر است و گمان نمی‌کنم دست به ماجراجوئی‌های حماقت‌بار بزند.


درباره آمریکا چطور؟ آیا فکر می‌کنید ایالات‌متحده هم درست عمل کرده است؟

فکر می‌کنم آمریکا این بار انتخاب درستی کرد. این بار به جای حمایت از حاکمان از مردم حمایت کرد. در واشنگتن خوش‌بینی زیادی در خصوص بهار عربی به ویژه در مورد تونس دیدم. مواضع رسمی رئیس‌جمهور آمریکا، وزیر خارجه این کشور و سفرای ایالات‌متحده در این منطقه به‌طور کلی مثبت و در راستای حمایت از بهار عربی است. این امر به ندرت رخ می‌دهد اما فکر می‌کنم چیز خوبی است و آغازی بسیار خوب. واقعاً خوشحالم وقتی می‌بینم در واشنگتن مردم همه درباره هماهنگی میان دموکراسی و اسلام سخن می‌گویند. این چیز جدیدی است و واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد. این تغییری بسیار مهم و عمیق در شناخت متقابل اسلام و غرب است. این در سطح شناخت و برداشت‌های سیاسی بسیار مهم است.


و اوباما؟

اوباما رویکرد متفاوتی نسبت به آینده و رابطه با جهان اسلام دارد. او یک اندیشمند است. او دارای یک دیدگاه است. او نگاهی جهانی دارد و نگاهی به تاریخ و اهمیت اسلام در جهان دارد. سخنرانی او در استانبول و قاهره برداشت و نگرش عمیق او را نشان می‌دهد.


در گذشته نظراتی مطرح کردید که در ایالات‌متحده بسیار بحث برانگیز شد و نگرانی‌هائی را برانگیخت. می‌خواهم نظر فعلی‌‌تان را در مورد نظرات گذشته‌تان بپرسم و بدانم آیا عوض شده است یا هنوز به آنها وفادارید و یا مورد بازنگری قرار داده‌اید. در جنگ اول خلیج‌فارس به وضوح از صدام حسین حمایت کردید و ایالات‌متحده را «دشمن اسلام» نامیدید. در یک سخنرانی در سال 1991 در خارطوم خواستار جنگی دائمی علیه آمریکائی‌ها شدید تا زمانی که سرزمین اسلام را ترک کنند و از هواداران خود خواستید که «منافع آمریکا در تمام جهان اسلامی را بسوزانند و نابود کنند». نظرتان چیست؟ آیا هنوز به این دیدگاه‌ها وفادارید؟ آیا عوض شده یا خیر؟

اول اینکه گمان می‌کنم بسیاری از این نظرات تحریف شده یا به درستی گزارش نشده است. دوم اینکه این سخنان 20 سال پیش و در شرایط همان زمان گفته شده است. سنگ در 20 سال تغییری نمی‌کند اما انسان‌ها تغییر می‌کنند. اگر شما به ادبیاتی که ما در النهضه تولید کرده‌ایم و یا حتی بسیاری از نوشته‌های خودم از دهه 80 به این سو رجوع کنید شما هم – همچون افرادی مثل رابین رایت که آثار مرا مطالعه کرده‌اند- در خواهید یافت که آنچه در اظهارنظرهای من هست دقیقاً هماهنگ با تفکر من و آن چیزهائی است که به قلم آورده‌ام.


نظم جدید در تونس با روابط منطقه‌ای این کشور، سیاست خارجی و سیاست‌های داخلی این کشور مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. بنابر این مایلم نظر شما را درخصوص رابطه با دو کشور بدانم که به یکی از آنها پیش از این سفر کرده‌اید و روابط نزدیکی با آن داشته‌اید؛ ایران و دیگری اسرائیل که بسیار مورد انتقاد تند شما بوده است.

این دو کشور به لحاظ مرزی نزدیک به تونس نیستند.


موضع شما راجع به آنها چیست؟

و به یکی از آنها به من اجازه سفر داده نشد. در مورد ایران باید بگویم که به من اجازه سفر به این کشور داده نشد اما ایران کشوری است که با تونس فاصله‌ زیادی دارد. ما نه با ایران رابطه‌ای خصومت‌آمیز داریم و نه رابطه‌ای نزدیک و صمیمانه. در مورد اسرائیل- فلسطین هم، این موضوعی است که به خود فلسطینی‌ها و مردمی که نمایندگی آنها را بر عهده دارند یا دولت خودگردان و یا هر کس دیگری که نماینده این ملت باشد مربوط است. اگر مردم فلسطین به توافقی با اسرائیل برسند این دیگر مسئله‌‌ای برای سایر کشورهای اسلامی نخواهد بود. بنابر این اولین و مهمترین نگرانی به خود مردم فلسطین مربوط است. باید خاطرنشان کنم که اسرائیلی‌ها نتوانستند با مرحوم عرفات، ابومازن و حتی حماس که راه‌حل دو دولت را به رسمیت شناخت به راه‌حلی برسند. حتی امروز هم راه‌حل دو دولت به بن‌بست خورده است. بنابراین نمی‌خواهم با «اگر» جواب دهم که اگر فلسطینیان و اسرائیلی‌ها به راه‌حلی برسند، اگر دولت فلسطینی باشد و اگر ... پس از آن چه خواهد شد. فکر نمی‌کنم که هیچ کشور مسلمانی کاسه داغ‌تر از آش شود و موضع سخت‌تری نسبت به خود فلسطینیان اتخاذ کند.


شما در مورد رابطه دین و دموکراسی توضیح دادید اما برای یک آمریکایی اندکی باید ملموس‌تر باشد. نظر شما راجع به طلاق چیست؟ آیا اکثریت تونسی‌ها به شکلی سنتی از طلاق باور دارند؟ مثالی برای ما بزنید. این آشتی میان مذهب و سکولاریسم در یک دموکراسی جدید چگونه خواهد بود؟

از پرسش خوب شما سپاسگزارم. ما قویاً معتقدیم که به دولت هیچ ارتباطی ندارد که به نام مذهب کاری انجام دهد. به دولت ارتباطی ندارد که جامعه را از سبک و سیاق مناسک مذهبی خود دور کند یا آن را ممنوع سازد. ما در تونس هیچ مشکلی با محترم شمردن سایر ادیان یا مذهب مردم نداریم و این سنتی طولانی در تونس است. اقلیتی یهودی در تونس داریم که سال‌ها در اینجا زندگی کرده‌اند و پس از انتخابات رهبر اقلیت‌های یهودی برای تبریک نزد رهبران النهضه آمد. وقتی رهبر یهودی‌ها خارج شد یک روزنامه‌نگار از او پرسید «آیا از روی کار آمدن النهضه می‌ترسید؟» وی پاسخ داد: «چرا باید بترسم. اصلاً نمی‌ترسم. اگر در تونس بترسم باید از سلفی‌هائی بترسم که می‌خواهند با یهودیان به مبارزه برخیزند. آنها نباید بیایند و با ما بجنگند. ما همه تونسی هستیم. سال‌ها اینجا زندگی کرده‌ایم. آنهایی که می‌خواهند بجنگند باید به اسرائیل بروند نه تونس». اعلام کرده‌ایم که «آیین‌نامه احوال شخصی» را همانگونه که بود نگه می‌داریم و طلاق در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد این به تصمیم دادگاه مربوط است. می‌دانید که در این آیین‌نامه چند همسری ممنوع است. ما این را پذیرفته‌ایم که تفسیری مشروع از اسلام است. برای ما این امر تناقضی با اسلام ندارد. بنابراین ما این آیین‌نامه را همانگونه که بود حفظ می‌کنیم. در موضوع یهودی‌ها هم باید بگویم در تونس یکی از قدیمی‌ترین عبادتگاه‌های یهودیان در جربا است. ما در تونس هرگز با یهودیان مشکلی نداشتیم و همیشه هم از آنها طی سال‌ها حمایت کرده‌ایم. حتی در دنیای اسلام یهودیان مشکلی نداشتند. باید تأکید کنم که هولوکاست در اروپا اتفاق افتاد نه در دنیای اسلام.
گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت یکساله روزنامه نگاران: ایران در بین بزرگترین زندان روزنامه نگاران

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای مفصل در آستانه پایان سال ۲۰۱۱ میلادی ضمن توضیح شرایط ناگوار روزنامه نگاران در خاورمیانه و آمریکای لاتین پرداخته و در بخشی از گزارش خود از ایران، چین و اریتره در به عنوان بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران نام برده است.
به گزارش تارنمای سازمان گزارشگران بدون مرز، سال ۲۰۱۱ سالی پر هزینه برای آزادی اطلاع‌رسانی بوده است. بهار عرب در قلب رویدادهای جای گرفت، ٢٠ تن از ٦٦ روزنامه نگار کشته شده در سال ٢٠١١ در خاورمیانه جان سپردند که دو برابر کشته شدگان سال ٢٠١٠ است. اماری نزدیک به این تعداد نیز در امریکای لاتین در سالی پر خشونت و ناامنی کشته شدند
سال ۲۰۱۱ از نگاه ارقام
روزنامه‌نگار :
کشته شده ٦٦
ربوده شده ٥١
دستگیر شده ١٠٤٤
مورد تعرض و تهديد قرار گرفته ١٩٥٩
تبعیدی ٧٣
رسانه سانسور شده ٤٩٩
وب‌نگار :
کشته شده ٥
بازداشت شده ١٩٩
مورد تعرض و تهديد قرار گرفته ٦٢
کشورهای سانسورگر اینترنت ٦٨
بر اساس این گزارش برای نخستین بار، گزارش‌گران بدون مرز فهرستی از ١٠ منطقه خطرناک برای رسانه‌‌ها در جهان را منتشر می‌کند. در سال میلادی ٢٠١١ در این ده شهر، محله، میدان و استان، روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران قربانی بیشترین خشونت‌ها شده‌اند. ١٠ مکانی که در انها آزادی اطلاع‌رسانی قربانی شده است
٢٠١١ برای دومین سال متمادی پاکستان پرمرگ‌ترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران بود. چین، ایران و اریتره در سال ٢٠١١ بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران بوده‌اند.
بهار عرب و جنبش های اعتراضی متاثر از این رویداد در سراسر جهان از سودان تا آذربایجان، اعتراضات مردمی در یونان، روسیه سفید، اوگاندا، شیلی، و یا "جنبش وال استریت را اشغال کنید" در ایالات متحده امریکا عوامل انفجاری افزایش دستگیری و بازداشت‌ها بوده‌اند. به ویژه در این سال تعرض فیزیکی به کار اطلاع‌رسانی (محرومیت موقت از آزادی، بازداشت و احضار) افرایش داشته ‌است. در بسیاری از موارد، این تعرض نشانگر اقدامات بکار گرفته از سوی دولت‌ها برای خفه کردن اطلاعاتی بود که آنها را ضعیف‌تر می‌کرد.
افزایش ٤٣ درصدی تعرض و تهاجم علیه روزنامه‌نگاران و همچنین افزایش ٣١ درصد دستگیری شهروند وب‌نگاران- که درخط اول اطلاع رسانی و انتشار اطلاعات در کشورهایی هستند که برای فعالیت آزاد رسانه‌ها محدودیت ایجاد می‌شود- شاخص‌های مهم سال ٢٠١١ میلادی هستند. بر بستر گسترش اعتراضات مردمی در این سال، ٥ شهروند وب‌نگار جان باختند که سه نفر از انها در مکزیک به قتل رسیده‌اند.
چین، ایران و اریتره در سال ٢٠١١ بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران
سال ٢٠١١ از میدان تحریر در مصر تا شهر خضدار (قصدار) در بلوچستان پاکستان، از موگادیشو تا جزایر فیلیپین، بیش از هر زمان دیگری، يادآور پرمخاطره بودن حرفه روزنامه‌نگاری در دوره‌های نبود ثبات سیاسی است. در سال ٢٠١١ خطر در خیابان‌ بود. بیشترین موارد به هنگام تطاهرات‌ها روی دادند که تظاهرات به درگیری با نیروهای انتظامی و یا منازعه در میان خود تظاهر‌کنندگان می‌انجامید.
فهرست ١٠ مکان پر مخاطره فهرست شده گزارش‌گران بدون مرز، نمایانگر وضعیت افراط در سانسور رسانه‌ها و بکارگیری خشونت علیه همه‌ی کسانی است که برای اطلاع رسانی آزاد و مستقل تلاش می‌کنند.
منامه : پایتخت بحرین در سال گذشته صحنه درگیری‌های گسترده نیروهای دولتی با مخالفان بود. خبرنگاران خارجی از کشور اخراج و همکاران داخلی آنها مورد تهاجم و بدرفتاری قرار گرفتند. بسیاری از روزنامه‌نگاران از جمله عکاسان بازداشت و زندانی شدند. بحرین نمونه‌ای از سانسور اطلاع‌رسانی موفق با همکاری جامعه جهانی است که در این‌باره سکوت می‌کنند. مدیر یک روزنامه و یک شهروند وب‌نگار جان باختند.
ابیجان پایتخت ساحل عاج : ابوبو، اجمه، کوماسی و دیگر محلات این شهر در نخستین فصل سال ٢٠١١ یکی از خطرناک‌ترین مناطق جهان برای مطبوعات بودند. خبرنگاران به شکل گسترده و خشونت‌بار بازداشت شدند، دفتر تلویزیون ملی بمباران شد و یک همکار رسانه‌ها به ضرب ساطور کشته شد. مجری یک رادیو محلی بدست نیروهای دولتی به قتل رسید. بحران انتخاباتی به جنگ تمام عیار میان هواداران کاتاره و باگبو و به وجود آمدن شرایطی ناامن برای حرفه‌کاران رسانه‌ها منجر شد.
میدان تحریر مصر : این میدان مشهور شده در شهر قاهره از اواخر ژِانویه ٢٠١١ پذیرای معترضان دمکراسی خواه مصری شد که حسنی مبارک را در ٢٠ فوریه از قدرت خلع کردند. در هفته اول فوریه حمله‌های سازمان داده شده علیه خبرنگاران با خشونت غیر قابل باور همراه بود. تنها در فاصله 2 تا ٥ فوریه بیش از ٢٠٠ تعرض علیه خبرنگاران خارجی و همکاران مصری‌شان شمارش شد. شش ماه بعد با سرکوب موج تظاهرات‌های تازه علیه شورای عالی ارتش مصر که قدرت را در دست دارد، از ١٩ تا ٢٨ نوامبر ٢٠١١ پیش از اغاز دور اول انتخابات مجلس و سپس در روزهای ١٧ و ١٨ دسامبر سناریوی خشونت تکرار شد.
مصراته لیبی : پس از بن‌غازی اصلی‌ترین مرکز شورشیان و منطقه استراتژیک برای تسخیر طرابلس نیز صحنه درکیری های خشونت بار میان شورشیان و ارتش وفادار به معمر قذافی بود. نبردهای مصراته به دلیل محاصره‌ی خبری آن تصویرگر خطر به معنای واقعی برای گزارش‌گران بود. از ٥ خبرنگار کشته شده در لیبی دو تن در این شهر جان باختند.
ایالت ورکروز- مکزیک: ایالت خلیجی مکزیک سال‌هاست که زیر سیطره‌ی سازمان قاچاق‌بری مواد مخدر به همین نام است. این ایالت مرکز انواع قاچاق و جنایت از بنزین تا مواد مخدر است. در سال ٢٠١١ با حمله ارتش فدرال به قاچاق‌بران، و در برابر بی عملی و یا مماشات مقامات، سه خبرنگار کشته شدند و ده تن دیگر مجبور به گریز و تبعید شدند.
خضدار پاکستان : تعداد خبرنگاران کشته شده و آمار تهدیدها علیه روزنا‌مه‌نگاران در این شهر، شاخص نبود امنیت در بلوچستان است. رسانه‌های این استان در محاصره آتش‌باری میان گروه‌های جدایی‌طلب و نیروهای امنیتی قرار دارند. جسد سردبیر روزنامه دیلی تاور جواد ناصر رند در ٥ نوامبر ٢٠١١ و سه ماه پس از ناپدید شدنش پیدا شد. در پایان ماه نوامبر ٢٠١١ از سوی گروه "ارتش دفاع مسلح" ، فهرست ده‌ها روزنامه‌نگار به عنوان " اهداف" اینده منتشر شده است.
مناطق شهری مانیا،جزیزه لوکون و میناندو – فلیپین : این سه منطقه به تنهایی بیشترین آمار خشونت و کشتار خبرنگاران در فیلپین را به خود اختصاص داده‌اند. گروه‌های شبه نظامی و میلیشای خصوصی که در فهرست " درندگان آزادی مطبوعات" قرار دارند، اصلی‌ترین عاملان خشونت علیه روزنامه‌نگاران هستند. این گروه‌های مافیایی با استفاده از رابطه خود با برخی از سیاست‌مداران از مصونیت کامل برخوردارند.
موگادیشو - سومالی : در پر مرگ‌ترین پایتخت آفریقا، خبرنگاران یا بر اثر بمب‌گذاری های عامدانه علیه رسانه و یا شلیک گلوله ملیشیا ضد رسانه کشته می‌شوند. به‌رغم عقب نشینی شورشیان اسلام گرای شباب از شهر، اما ادامه درگیری‌ها پوشش خبری رویداها را در این کشور و به ویژه در پایتخت آن پر هزینه کرده است. در سال ٢٠١١ سه روزنامه‌نگار سومالیایی و یک خبرنگار مالزیایی در این شهر جان باخته‌اند.
درعا، حمص و دمشق – سوریه : این شهرها مراکز اعتراضات و همزمان مناطق ممنوعه اطلاع‌رسانی در سوریه هستند. خبرنگاران خارجی از این مناطق اخراج و به دیگر حرفه‌کاران رسانه‌ها ویزا داده نمی‌شود. نادر تصاویر تظاهرات از سوی شهروندان به بهای جانشان ارسال شده است. بازداشت، ربودن، لت و کوب و شکنجه به شکل روزمره در انتظار شهروندان این کشور است که تلاش می‌کنند از آنچه در آنجا می‌گذرد خبر و تصویر تهیه و ارسال کنند. مخابرات و شبه‌نظامیان شعبیه و ارتش سایبری، بازوی نظامی رژیم برای به دام انداختن وب‌نگاران و روزنامه‌نگاران هستند. بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران محبور به ترک کشور شده‌اند. بیش از سی روزنامه‌نگار در بازداشت بسر می برند.
میدان تغییر - یمن : این میدان محل نخستین تجمع اعتراضی به علی عبدالله صالح و بیشترین اقداماتخشونت‌بار علیه خبرنگاران است. مکانی پر مخاطره برای خبرنگاران و برای پوشش خبری تظاهرات‌ها که با سرکوب ماموران انتظامی به خون کشیده می‌شد. روزنامه‌نگاران از سوی نیروهای وفادار به قدرتی که قصد داشت مانع هر گونه تغییری شود به شکل مستقیم هدف قرار می‌گرفتند. شبه نظامیان هوادار حکومت بدون نگرانی از پیگرد قضایی به تعرض فیزیکی، ربودن، تخریب کارافزار و روزنامه‌های انتشاریافته و دفاتر نشریات اقدام می‌کردند.
۶۰۰۰ کشته تا پایان سال ۲۰۱۱ در اعتراضات سوریه

فعالان سوری روز پنجشنبه 29-12-2011 در آخرین آماری که با نزدیک شدن به آغاز سال جدید منتشر شده است تعداد قربانیان انقلاب جاری در این کشور را تا پایان سال بیش از 6000 تن اعلام کردند.
بر اساس گزارش یک سایت ویژه جمع آوری مشخصات قربانیان حوادث سوریه ، تا روز دوشنبه 26 دسامبر2011 تعداد کشته شدگان به 5949 رسید و با توجه به ادامه عملیات سرکوب در این کشور این تعداد تا پایان سال قطعا از مرز 6000 تن خواهد گذشت.
بر اساس گزارش سایت " پایگاه اطلاعات شهیدان سوریه " طی دو روز گذشته با وجود حضور ناظران اتحادیه عرب 80 تن از مخالفان کشته شدند.
این سایت آمار خود را با ذکر نام قربانیان ، تاریخ و محل کشته شدن آنها و گاهی همراه با ویدیوی مربوط به حادثه ثبت کرده است.
این سایت گفته است نزدیک به 6720 فیلم ویدیویی مربوط به چگونگی سرکوب و کشتن مخالفان را ثبت کرده و روی سایت قرار داده است.
بر اساس این گزارش از این تعداد 5671 تن مرد ، 278 نفر زن و بیش از400 قربانی کودک بودند.
از سوی دیگر عمار قربی رئیس سازمان حقوق بشر سوریه در گفتگو با العربیه. نت اعلام کرد به دلیل عدم حضور سازمان های حقوق بشری در سوریه آمار واقعی قربانیان احتمالا بیش از آماری است که توسط گروه های مخالف منتشر می شود.
قربی گفت سازمان وی توانسته است بیش از6000 سند از کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی ثبت کند.
او تاکید کرد از آغاز اعتراضات تاکنون بیش از 3000 نفر مفقود شده اند و خبری از آنها در دست نیست.
العربیه
بیانیه دو سازمان حقوق بشری در ارتباط با بازداشت و صدور احکام قضایی برای فعالان سیاسی

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان «تعقیب و آزار قربانیان نقض حقوق بشر و فعالان سیاسی» به بازداشت و صدور احکام قضایی برخی از فعالان سیاسی و مدنی اعتراض نموده است.
به گزارش دانشجونیوز به نقل از تارنمای این دو سازمان حقوق بشری، بدنبال بازداشت یکی دیگر از حامیان مادران عزادار بنام ژیلا کرم زاده مکوندی، و همچنین اعمال محدودیت هایی برای سایر حامیان این جریان فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این بازداشت ها به سرکوب بی امان فعالان سیاسی در ایران از سوی حاکمیت اشاره نموده و نوشته است که «حامیان مادران عزادار و فعالان سیاسی میانه رو بیش از پیش هدف این سرکوب قرار دارند.» این دو سازمان حقوق بشری همچنین در انتهای بیانیه به وضعیت ابراهیم یزدی ومحمد توسلی ، دو تن از اعضای نهضت آزادی ایران و همچنین دکتر علی رشیدی، عضو جبهه ملی ایران پرداخته است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
تعقیب و آزار قربانیان نقض حقوق بشر و فعالان سیاسی
مقامات جمهوری اسلامی ایران هر گونه اعتراض مسالمت آمیز از جمله اعتراض های خانواده های قربانیان و حامیان آنها و نیز فعالان سیاسی میانه رو را بی امان سرکوب می کنند. حامیان «مادران عزادار» و فعالان سیاسی میانه رو بیش از پیش هدف این سرکوب قرار دارند.
سرکوب مادران عزادار به خاطر مبارزه آنها علیه معافیت از مجازات
ژیلا کرمزاده مکوندی، یکی از حامیان مادران عزادار، در روز 6 دی 1390 در اداره گذرنامه تهران دستگیر و برای گذراندن حکم دو سال زندان به زندان اوین منتقل شد.
لیلا سیف اللهی و نادر احسنی، دو تن دیگر از حامیان مادران عزادار، نیز در خطر دستگیری خودسرانه قرار دارند زیرا حکم زندان آنها نیز تایید شده است. این سه نفر به همراه عده ای دیگر از حامیان مادران عزادار در بهمن 1388 دستگیر شدند و پیش از آزادی با وثیقه بیش از یک ماه در سلول انفرادی در بازداشت ماندند. آنها در بهمن 1389 به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي » محاکمه شدند. حکم دادگاه آنها را به شرکت در «تشكيل غيرقانوني در جهت اقدام عليه امنيت كشور تحت عنوان مادران عزادار» متهم کرد و گفت آنها «خود را مدافعان حقوق بشر در ایران» می دانند.
دادگاه انقلاب اسلامی ابتدا ژیلا کرمزاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به چهار سال زندان و نادر احسنی را به دو سال زندان محکوم کرد. بنا به گزارش هایی در اواسط آبان 1390، دادگاه تجدید نظر حکم ژیلا کرمزاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به دو سال زندان تعزیری و دو سال زندان تعلیقی تغییر داد و حکم دو سال زندان نادر احسنی را تایید کرد.
ژیلا مهدویان و دختر او مریم نجفی، دو تن از حامیان مادران عزادار، در روز 4 دی 1390 به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند و حکم های پنج سال زندان به ژیلا مهدویان و 6 ماه زندان به مریم نجفی ابلاغ شد. به علاوه، مریم نجفی به 18 ماه زندان تعلیقی محکوم شد. آنها 20 روز برای درخواست تجدید نظر فرصت دارند.
این دو در تاریخ 17 مهر 1389 دستگیر شدند و به ترتیب 50 روز و 13 روز در بازداشت گذراندند و سپس با وثیقه آزاد شدند. محاکمه آنها در تاریخ 9 آذر 1390 انجام شد. بعضی از اتهام های ژیلا مهدویان عبارت بود از: «شرکت در اغتشاشات، اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در گروه مادران عزادار، قصد خروج غیرقانونی از کشور، ارایه گزارش علیه جمهوری اسلامی در دادگاه های آلمان.» مریم نجفی به « اقدام علیه امنیت ملی و قصد خروج غیرقانونی از کشور» متهم شد. ژیلا مهدویان مادر حسام ترمسی است که پس از آزادی در پی 11 ماه بازداشت در سال 1388 و 1389 با چاقوی سمی مورد حمله قرار گرفت و گویا هنوز بیمار است.
منصوره بهکیش، یکی دیگر از حامیان مادران عزادار، در روز 4 دی 1390 به اتهام «تبليغ عليه نظام و ايجاد اجتماع و تباني براي بر هم زدن امنيت ملي از طريق تشكيل گروه مادران عزادار» در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. او در دادگاه تمام اتهام ها را رد کرد. دادگاه هنوز حکم خود را صادر نکرده است.
او که شش عضو خانواده خود را در اعدام های مخفی دهه 1360 از دست داده است، در دهه های اخیر چندین بار دستگیر شده است. وی در تاریخ 22 خرداد 1390 در خیابان دستگیر شد و پیش از آزادی با وثیقه یک ماه در بازداشت انفرادی ماند.
پیگرد فعالان سیاسی به خاطر استفاده از حق تشکل
احزاب و گروه های سیاسی میانه رو و مسالمت جو و فعالان آنها نیز بیش از پیش مورد حمله قرار می گیرند و اعضای آنها در زندان به سر می برند.
ابراهیم یزدی، رهبر 80 ساله نهضت آزادی ایران و وزیر امور خارجه پیشین، در روز 6 دی 1390 از محکومیت خود به 8 سال زندان مطلع شد. ابراهیم یزدی پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 سه بار بازداشت شده و از جمله از مهر تا اسفند 1389 شش ماه را در بازداشت گذرانده است. محاکمه او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران» در تاریخ 11 آبان 1390 برگزار شد، ولی او دادگاه انقلاب اسلامی را مغایر با قانون اساسی دانست، صلاحیت آن را برای محاکمه رد کرد و حاضر به دفاع از خود نشد.
یکی دیگر از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران و شهردار پیشین تهران، محمد توسلی، و دکتر علی رشیدی، اقتصاددان برجسته، عضو ارشد جبهه ملی ایران و معاون پیشین بانک مرکزی، از 12 آبان 1390 در بازداشت خودسرانه به سر می برند.هرانا؛ قرار بازداشت سعید نعیمی، عضو تحکیم وحدت به وثیقه تبدیل شد

خبرگزاری هرانا – صبح روزگذشته سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهات سعید نعیمی در شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبریز، بر اساس رای صادره از سوی قاضی حملبر این عضو شورای سیاست گذاری دفتر تحکیم وحدت قرار بازداشت موقت وی به وثیقه ۷۰ میلیون تومانی تبدیل شد.
این قرار در حالی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب صادر شد که این فعال دانشجویی بیش از ۲۰۰ روز در بازداشت موقت و در زندان مرکزی تبریز تحمل حبس نمود.
دادگاه این فعال سیاسی آذربایجانی و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی «سس» دانشگاه زنجان در ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه با حضور وکلای وی آقایان فرهودنیا و فقیهی برگزار شد.
پیشتر دادگاه انقلاب اتهامات سعید نعیمی را «ارتباط با بیگانگان»، «عضویت در گروه های مخالف نظام»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «معاونت در جاسوسی»... بوده است.
در پی اعلام اتهامات این عضو تحکیم وحدت، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) ضمن تاکید بر بی اساس بودن این اتهامات ادامه چنین روندی در سیستم قضایی و امنیتی کشور را موجب وارد آوردن زیان های جبران ناپذیر به منافع ملی اعلام کرد و خواهان توقف این رویه درباره تمامی اعضای دربند آن و همچنین سایر زندانیان سیاسی شد.
سعید نعیمی، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر آذربایجانی ۱۸ اردیبهشت امسال توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود، واقع در کرج دستگیر و برای بازجویی و رسیدگی به پرونده اش به اطلاعات تبریز منتقل شد.
مهندس نعیمی در دوران تحصیلاتش در دانشگاه زنجان، عضو شورای مرکزی و مسئول واحد سیاسی انجمن اسلامی این دانشگاه بود وی همچنین مدیر مسئول نشریه ی دانشجویی تورکی-فارسی «سَس» در دانشگاه زنجان بود.
نعیمی در سال ۱۳۸۰با نشریه «سس» برنده لوح تقدیر جشنواره نشریات دانشجویی در دانشگاه رازی کرمانشاه شد و در دوران دانشجویی کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس تهران، از فعالین شناخته شده جنبش دانشجویی آذربایجان بود.

ایتالیا : با یک پیش شرط از تحریم نفت ایران حمایت می کنیم

ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه در رم گفت: «ائتلافی دیپلماتیک از کشورهایی که سیاست خارجی نزدیک به هم دارند و از تحریم نفت ایران حمایت می کنند تشکیل شده اما ایتالیا خواهان آن است که شرکت نفتی انی، به عنوان استثنا فرض شده و از این دایره تحریم بیرون گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مونتی همچنين گفت که ايتاليا ميزبان سه دور از گفت وگوهای ديپلماتيک و بين المللی بوده و ۱۱ کشور اروپايی بر افزايش تحريم ها بر ايران موافقت کرده اند.
نخست وزیر ایتالیا گفت: «همه از بابت این که باید سریع و به شکل اضطراری فشارها بر ایران را افزایش داد به شکلی که درآمد بیشتری از محل فروش نفت خام نداشته باشد، اتفاق نظر دارند چرا که ایران درآمد پول نفت را در برنامه اتمی خود هزینه می کند.»
وی افزود: «موضع ايتاليا به عنوان کشوری که ۱۳ درصد نفت خام مورد نياز خود را از ايران تهيه می کند اين است که هرگونه تحريم نفتی ايران اين طور باشد که ايران درآمد بيشتری کسب نکند و درآمد اضافی برای ايران نداشته باشد ولی موافقت ها و همکاری های نفتی سابق ايتاليا با ايران، به همان شکل ادامه داشته باشد.»
آقای مونتی گفت که شرکت انی ایتالیا از طرف های شرکت ملی نفت ایران است و به ازای طلبی که دارد، مشغول دریافت نفت خام است. آخرین محاسبه و تخمین اعلام شده حاکی از این است که شرکت انی حدود دو میلیارد دلار طلب دارد که نمی خواهد هرگونه تحریمی باعث از دست رفتن آن شود.
در جریان آخرین دور مذاکرا دیپلماتیک که هفته پیش در ایتالیا برگزار شد، نمایندگان دیپلماتیک استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، عربستان سعودی، کره جنوبی، امارات متحده عربی و آمریکا حضور داشتند.
نخست وزیر ایتالیا گفت: «پیشنهاد برگزاری این جلسه از سوی آمریکا مطرح شد و توافق نهایی این بود که نباید گذاشت برنامه اتمی ایران از نقطه غیرقابل بازگشت، عبور کند و باید از همه فشارهای ممکن استفاده کرد. در غیر این صورت، راه حل موازی تحریم و اعطای احتمالی تشویق ها به ایران، دیگر کارساز نخواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان انرژی می گویند در صورت اجرای تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، اقتصادهای بحران زده ای مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا که از ایران نفت وارد می کنند، با مشکلات دیگری روبرو خواهند شد.
طبق اعلام وزارت انرژی آمريکا، ايران پس از عربستان سعودی دومين صادرکننده در ميان شرکت‌های صادرکننده نفت در سازمان اوپک است که روزانه ۲.۳ ميليون بشکه نفت صادر می‌کند که از این مقدار حدود ۴۵۰ هزار بشکه روزانه برای خريداران اروپايی ارسال می‌شود.
رادیو فردا