۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

روز دوشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

جمعی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در بیانیه ای به مناسبت روز دانشجو گفته اند "تاریخ گواهی می دهد هر زمان که ملتی بیدار شده و مردم با آگاهی از منافع و حقوقشان برای کسب آنها به اجماع رسیده اند، موفق شده اند به رویای آزادی خواهی خود جامع عمل بپوشانند."
به گزارش دانشجونیوز، این دانشجویان در بیانیه خود خواستار اتحاد دانشجویان به عنوان نخبه گان فرهیخته جامعه و به عهده گرفتن نقش هدایت کنندگی توسط ایشان شده اند.
این دانشجویان همچنین معتقدند فشارهای گسترده بر مردم از جمله بر دانشجویان طی سالهای اخیر به هدایت ایت الله خامنه ای صورت گرفته است و انتخابات ۸۸ بیش از پیش چهره واقعی جمهوری اسلامی را نمایان کرد.
متن کامل بیانیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر است:
امسال در حالی به استقبال ١۶ آذر می رویم که همچنان مانند گذشته چشمی پر از اشک و دلی پر از خون در فراغ یاران در بندمان داریم، بیش از نیم قرن است که هرگونه تلاش برای رسیدن به بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوقمان نتیجه ای جز در بند شدن و سرکوب در پی نداشته است. تا کی باید بنشینیم و شاهد باشیم چگونه دوستانمان  یکی پس از دیگری توسط تمامیت خواهان مورد آزار و شکنجه قرار می گیرند؟
تا کی باید در پیمودن مسیر آزادی خواهیمان از چاله ای به چاهی دیگر بیافتیم؟ آیا به راستی زمان آن فرا نرسیده است که طرحی نو در اندازیم و استبداد را با تمام توان از ریشه برکنیم؟
همواره در بین همه اقشار جامعه، دانشجویان بیشترین هزینه را در مقابل سرکوبگران پرداخت نموده اند اما این هزینه ها زمانی به نتیجه دل خواه منتهی خواهد شد که بینشی عمیق و دیدی تازه را نسبت به وقایع تاریخی در ما ایجاد نماید. ما باید ضمن تکریم تلاشهای گذشته از نقد اشتباهاتمان نیز غافل نشویم تا مانند گذشته هزینه های ما به ابزاری برای سو استفاده فرصت طلبان و قدرت گرفتن عوام فریبان قرار نگیرد.
دانشجویان و دانشگاهیان عزیز:
از انقلاب ۵۷ تاكنون رژیم مستقر ١۶ آذر را مانند مناسبتهای دیگری چون سالروز پیروزی انقلاب واشغال سفارت آمریكا به دست آویزی برای تحكیم وتثبیت پایه های مشروعیت خود در سطح افکار عمومی ساخته بود و این روزها همواره نمادی بودند از خیزش انقلابی یك ملت در مقابل دشمنانی كه برای چپاول سرمایه ها ودستاوردهای ملی آنها به كمین نشسته بودند. دیدگاهی كه بخصوص دردهه ۶۰ بین اقشار مختلف جامعه ایران طرفدارانی بیشمار داشت ونظام از آن به عنوان ابزاری برای سركوب واعدام مخالفانش استفاده می كرد.
در دهه ۶۰ رژیم به پشتوانه حامیان بیشمار خود همه صداهای مخالف را به هر شكل ممكن خفه كرد، اما سالهای پایانی دهه ۶۰ آغاز یك دگردیسی در رژیم بود. پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی عرصه ای جدید را در حیات جمهوری اسلامی رقم زد؛ در این سالها به تدریج عناصر آرمانگرا و متوهم از بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی حذف شدند و جای خودرا به تكنوكراتهای میانه رو دادند، فضای سنگین انقلابی از دانشگاهها كنار رفت و دانشجویان فرصتی برای تعمق در واقعیتهای حاكم بر پیرامونشان یافتند.
در همین سالها بود كه نطفه اصلاحات در ایران بسته شد و مدافعین اسلام انقلابی خارج از قدرت، فرصتی برای مطالعه و نقد گذشته و تجدید نظر در دیدگاههای خود و به روز كردن آنها یافتند، تا بار دیگر در خرداد ۷۶ با پیروزی بر محافظه كاران؛ فرصتی برای حضور در قدرت یابند.
دوران اصلاحات "دوران نقد دانشجویان بر نظام" بود. اما در این نقد ها امیدهای فروانی به اصلاح نهفته بود؛ امیدی كه خیلی زود بر باد رفت و اقتدارگرایان و در راس آنها آیت الله خامنه ای برای خفه كردن صدای دانشگاه از هیچ عملی رویگردان نشدند و این مسئله را به كرات در عمل نشان داد. چه زمانی كه با اندك اشارت رهبر جمهوری اسلامی تعداد زیادی از نشریات منقد یك شبه توقیف شدند وچه زمانیكه در ١۸ تیر اوباش وابسته به بیت رهبری با هجوم شبانه به خوابگاه دانشجویان تعداد زیادی را مضروب و زخمی ساختند. در حالی که در تمام این موارد اصلاح طلبان انتظارات به حق دانشجویان را برآورده نساختند.
اقتدارطلبان  با حمله به  دانشجویان و مطبوعات به عنوان خط مقدم جنبش اصلاحات و فلج ساختن آن، پروژه خود را برای نابود كردن اصلاحات در ایران با موفقیت اجرا نمودند. چرا كه پس از آن اصلاح طلبان با وجود در اختیار گرفتن دولت و مجلس به دلیل نداشتن بازوهای موثر برای ارتباط با جامعه عملا در پیش برد وعده های خود، كاری از پیش نبردند.
تا آن که  در سال ١٣۸٤ تمامیت خواهان توانستند با استفاده از جوی رخوت زده که نتیجه عقب نشینی ها و مسامحه کاری های مکرر رئیس جمهور وقت- سید محمد خاتمی- بود، چهره ای عوام فریب به نام محمود احمدی نژاد را بر نهاد قوه مجریه حاكم كنند. احمدی نژاد آمده بود تا حرفای مگوی رهبری را علیه مخالفان و رقبایش بازگو كند و نوكر حلقه به گوش بیت رهبری و پیش برنده ی منویات وی باشد.
در طول  سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد، دانشجویان دوران سیاهی را سپری كردند و بارها و بارها با بازداشت و محرومیت از تحصیل مواجه گردیدند. این اقدامات و حمایت كامل دستگاه بیت رهبری از آنها به تدریج بدنه منتقد حكومت و بویژه دانشجویان را كه در راس این برخوردها قرار داشتند متوجه نقش رهبری به عنوان عامل اصلی این برخوردها نمود، اما انگار هنوز زمان لازم بود تا جامعه نیز به این نقش مخرب آیت الله خامنه ای پی ببرد. زمانی كه چندان به طول نینجامید.
انتخابات سال ۸۸ موقعیت خوبی بود كه اقتدارگرایان چهره سركوبگر خود را كه تا پیش از آن تنها برای مخالفانش فاش می ساخت به مردمی كه به تقلب گسترده در انتخابات معترض بودند نشان دهند. كشتار معترضان در روزهای پس از انتخابات ۸۸ چهره واقعی آن ها را به خوبی نمایان ساخت و فرصتی ایجاد نمود كه رنجدیدگان گذشته كه تا پیش از این سكوت كرده بودند لب به سخن بگشایند وجنایات ایادی نظام علیه خودرا در معرض قضاوت عموم قرار دهند.
موج جنایات آنچنان گسترده بود كه حتی صدای اعتراض برخی از مدافعان جمهوری اسلامی که وجدانی آزاده داشتند؛ همچون محمد نوری زاد را نیز در آورد، اعتراضی كه وی را روانه زندان ساخت تا ثابت شود حاکمیت هیچ گونه انتقادی را حتی از ناحیه نزدیک همراهان خود نیز بر نمی تابد.
واینگونه است که نظام اسلامی تمام پل ها را پشت سر راه خود را ویران نمود و حتی تلاشهای مذبوحانه ای  همچون حمله به سفارت بریتانیا  که از سوی نظام برای ایجاد اتحادی  هرچند گذرا در جمع اصولگرایان صورت گرفت؛ دیگر کوچکترین تاثیری بر تحکیم  پایه های مشروعیت لرزانش ندارد.
حاکمیت اکنون در شرایطی قرار گرفته است که راه را بر هرگونه بازگشت و اصلاحی بسته است تا آنجا که هرگونه ادعایی از سوی هر شخصی مبنی بر امید اصلاح نظام با واکنش منفی از سوی جامعه مواجه می گردد. این هشداری است برای اصلاح طلبانی که بار دیگر در تلاش اند تا با چنگ زدن به ریسمان انتخابات متقلبانه و نابرابر خود را به ارکان قدرت نزدیک نمایند.
یاران دبستانی! بی شک کسب متاع آزادی برای هیچ ملتی بدون هزینه نبوده است و همواره بوده اند خودکامگانی که برای پاسخ دادن به عطش سیری ناپذیر قدرت طلبی شان، ملت ها را با به کار گیری همه ابزارها زیر یوغ جباری خود نگه داشته اند. اما تاریخ گواهی می دهد هر زمان که ملتی بیدار شده و مردم با آگاهی از منافع و حقوقشان برای کسب آنها به اجماع رسیده اند، موفق شده اند به رویای آزادی خواهی خود جامع عمل بپوشانند. به طور قطع این مهم با اتحاد و اجماع فراگیر دانشجویان به عنوان نخبه گان فرهیخته جامعه و به عهده گرفتن نقش هدایت کنندگی توسط ایشان حاصل خواهد شد و شانزدهم آذر بهترین زمان ممکن است برای تجلی این اتحاد علیه حکومت جائر.بر‌رسی‌ وضعیت امروز جنبش دانشجویی؛ گزارشی از مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه آلبرتا

مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آلبرتا در کانادا، روز جمعه ۱۱ آذر با حضور تعدادی از دانشجویان ایرانی این دانشگاه و با سخنرانی مهدی عربشاهی و علی‌ اکبر موسوی خویینی از طریق اسکایپ برگزار شد.
به گزارش دانشجونیوز، مهدی عربشاهی، فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که به تازگی از ایران خارج شده، سخنان خود را با یاد از "ستاره‌های دربند جنبش دانشجویی" آغاز کرد.
عربشاهی با اشاره به بهاره هدایت، دانشجوی زندانی وعضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از وی به عنوان یکی‌ از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش دانشجویی نام برد که با ورود به ساختار مردانه دفتر تحکیم موجب ارتباط و نزدیکی‌ بیشتر میان جنبش زنان و جنبش دانشجویی شده بود.
عربشاهی هچنین با اشاره به ضیا نبوی، دانشجوی زندانی و موسس شورای دفاع از حق تحصیل، بیان داشت: "پافشاری نبوی و دوستانش باعث شد که مساله حق تحصیل به یکی‌ از مسائل مهم جنبش دانشجویی و یک مساله مهم سیاسی تبدیل شود، تا جایی‌ که در جریان انتخابات آقایان موسوی و کروبی هر دو به این مساله پرداختند."
مهدی عربشاهی با نام بردن از دیگر دانشجویان زندانی از جمله مجید توکلی، علی‌ اکبر محمد زاده، مجید دری، ‌مهدیه گلرو و همسرش وحید لعلی‌پور، مهدی خدایی، شاهین زینعلی، پیمان عارف، آرش صادقی‌، شبنم مددزاده، و نیز فعالان پیشین و حامیان جنبش دانشجویی مانند عبدالله مؤمنی، علی‌ جمالی، حسن اسدی زید‌آبادی، علی‌ ملیحی، کیوان صمیمی‌، احمد زید‌آبادی، و عبد‌الفتاح سلطانی که هم اکنون از زندان به سر می برند، به صحبت پیرامون هزینه‌های سنگین تحمیل شده به جنبش دانشجویی در چند سال اخیر پرداخت.
عربشاهی که نخستین بار در تیر ماه سال ۱۳۸۶ در جریان تحصن شش تن‌ از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به بازداشت فعالان دانشجویی دستگیر و زندانی شده بود، با مقایسه فضای دانشگاه قبل و بعد از سال ۱۳۸۸ گفت: "در دوران پیش از ۸۸ سیاست حاکم تحمل غیر رسمی‌ فعالیت دانشجویی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بود، اما از ۸۸ به بعد هر نوع فعالیت به شدت سرکوب شده و کنشگران منجمله فعالان دانشجویی با مجازات و محرومیت‌های سنگین مواجه میشوند."
وی با بیان اینکه "عدم وجود ساختار‌های سازمانی و شبکه‌ای مناسب برای فعالیت دانشجویی در فضای فعلی‌ دانشگاه یکی‌ از مهمترین مسائلی‌ است که با آن روبرو هستیم" هشدار داد: "آنچه خطرناک است غالب شدن شرایط ترس و نومیدی است." عربشاهی در پایان گفت که به عقیده وی در فضای امروز ایران، علیرغم سرکوب‌ها و با وجود هراس فعالان از دامن زدن به فضای خشونت، هنوز فضای یاس حاکم نشده و از مهمترین وظایف فعالان مقابله با گسترش فضای نومیدی است.
به گزارش دانشجونیوز در ادامه این مراسم علی‌ اکبر موسوی خویینی، نماینده تهران در مجلس ششم و دبیر کل پیشین سازمان ادوار تحکیم وحدت، به سخنرانی پرداخت. موسوی خویینی با یاد کردن از قندچی، شریعت‌رضوی، و بزرگ‌نیا به عنوان سه‌ شهید دانشکده فنی به فراز و نشیب‌های طولانی و سخت جنبش دانشجویی ایران در چند دهه اخیر اشاره کرد.
موسوی خویینی با توصیف شرایط کنونی به عنوان "فضای فوق امنیتی در برخورد با دانشجویان و خانواده‌های دانشجویان" گفت که به عقیده وی "حکومت ایران هچنان از جنبش دانشجویی وحشت دارد و شاهد این مدعا هم ادامه حبس فعالان دانشجویی و اعمال فشار بر دانشجویان است."
موسوی خویینی در بر‌رسی‌ وضعیت کلی‌ دانشگاه‌ها در ایران از تلاش‌های اخیر برای اجرایی کردن طرح تفکیک جنسی‌ دانشگاه، سعی‌ در محدود کردن بیش از پیش آزادی‌های آکادمیک، و بحث بازنگری در علوم انسانی‌ به عنوان طرح‌های حاکمیت برای اعمال کنترل بیشتر بر فضای دانشگاه نام برد.
وی هچنین گفت که علیرغم این طرح‌ها جنبش دانشجویی هنوز نقش خود را، هر چند با محدودیت بیشتر، در سطح جامعه ایفا می‌کند و "حضور میلیون‌ها دانشجو در میان خانواده‌های ایرانی تاثیرات و تبعات خاص خود را به دنبال می‌آورد که حاکمیت قادر به کنترل آن نیست."
موسوی خویینی در ادامه گفت که امروزه میزان چشمگیر حضور دانشجویان ایرانی در خارج از کشور نقش بزرگتری را متوجه جامعه ایرانی خارج از کشور می‌کند. وی با اشاره به اینکه "یکی‌ از مسئولیت‌های بزرگ فعالان دانشجویی کم کردن فاصله کاذب میان گروه‌ها و فعالان سیاسی است،" افزود "نقدی را که متوجه فعالان خارج از کشور میدانم این است که در به عهده گرفتن این مسئولیت کم‌کاری داشته‌اند."
در بخش پرسش و پاسخ سخنرانان به بحث پیرامون چشم‌انداز فعالیت آینده جنبش دانشجویی، ارتباط جنبش با خواسته‌های صنفی دانشجویان، و اشتراکات و تمایزات جنبش دانشجویی با جنبش‌های دیگر منجمله جنبش زنان، کارگران، و معلمان پرداختند.
لازم بذکر است که گروه همبستگی‌ با جنبش دموکراتیک ایران - ادمونتون (سیدمی) علاوه بر این مراسم تاکنون اقدام به برگزاری برنامه های  دیگری نیز از طریق اسکایپ نموده است که از جمله آن میتوان از گرامیداشت ٢۸ مرداد با حضور مهندس عبدالعلی بازرگان مرداد ۸٩- بزرگداشت ١۶ آذر روز دانشجو با حضور علی افشاری آذر ۸٩- بررسی فرآیند جنبش آزادی خواهی ایران از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی با حضور علی اکبر موسوی خویینی، علی افشاری و بورقان نظامی بهمن ۸٩ نام برد.بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق در محکومیت حمله به سفارت بریتانیا

به گزارش دانشجونیوز، در این بیانیه با اشاره به حمله به سفارت بریتانیا، آماده است: " انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) لازم می داند اقدامات متحجرانه ای از این دست را که در نهایت نتیجه ای جز به خطر انداختن حقوق ملت ایران در پی نخواهد داشت، به شدت محکوم کرده و نسبت به عواقب احتمالی آن و مخاطراتی که پیش رو می نهد، هشدار دهد."

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«ملّتی که از تاریخ خود درس نگیرد، محکوم است که همیشه در تاریخ به سر ببرد.»
سانتا ماریا

در هفته ی گذشته شاهد آن بودیم که عده ای معترض که خود را «دانشجویان پیرو خط ولایت» نامیدند، با تجمّع در مقابل سفارت بریتانیا و حمله به ساختمان این سفارت اقدام به تصرف و آسیب رساندن به اموال آن محل نمودند. همزمان هفت تن از کارمندان سفارت بریتانیا در باغ قلهک توسط این گروه به گروگان گرفته شدند، که خوشبختانه پس از مدتی و با مداخله ی پلیس دیپلماتیک گروگان گیری پایان یافت. این اقدام با نظر به عضویت ایران در کنوانسیون وین، نقض آشکار این کنوانسیون به شمار می آید. چرا که طبق ماده 22 این کنوانسیون، سفارت خانه هرکشوری بخشی از خاک آن کشور محسوب شده و میزبان موظف است کاملاً از آن محافظت کند.
نکته ی قابل توجه اینکه در رسانه های حکومتی، از این حرکت به عنوان حرکتی دانشجویی یاد می شود، در حالیکه حضور فرماندهان نظامی، شبه نظامیان و نمایندگان مجلس در آن مشهود بود. و از سوی دیگر عملکرد منفعلانه ی نیروی انتظامی در برخورد با این حرکت  مذموم، این شائبه را در اذهان عمومی تقویت می کند که بخش هایی از حاکمیت موافق، حامی، و چه بسا آمران اصلی این حرکت بوده اند.
در گذشته نیز، سیزدهم آبان ماه 32 سال پیش، گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان پیرو خط امام در اقدامی مشابه با حمله به سفارت آمریکا اقدام به گروگان گرفتن دیپلمات ها و کارمندان آنجا نمودند. گرچه این واقعه در فضای انقلابی آن روزها اقدامی شجاعانه قلمداد می شد، اما در ادامه تبعاتی جدی برای کشورمان به همراه داشت که در هیاهویی نخ نما شده پنهان ماند. انزوای ایران در صحنه ی بین المللی را می توان از جمله این تبعات برشمرد که موجب آسودگی خاطر رژیم عراق از جلب حمایت غرب در صورت حمله به ایران گردید. این در شرایطی بود که ایرانِ پس از انقلاب در آن روزها بیش از هر چیز به جلب اعتماد و گسترش روابط خارجی خود برای تثبیت جایگاه بین المللی اش نیاز داشت.
در شرایطی که با توجه به قطع نامه ها، تحریم ها و تهدید های پیاپی - بالاخص پس از آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی- فشارهای بین المللی بی سابقه ای عرصه را بر کشورمان تنگ کرده، اقدامات احساسی و نابخردانه ای همچون رأی مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش روابط با بریتانیا، حمله به سفارتخانه آن کشور و دهن کجی به جامعه بین المللی، به گواه عکس العمل های چند روز گذشته، نتیجه ای جز اعتماد زدایی و بیش از پیش منزوی شدن کشورمان را در بر نخواهد داشت. همچنین موجب بستن راه های گفت و گو، به عنوان تنها راه حل عملی برون رفت از این بحران، می گردد.

از سوی دیگر، تیره شدن چهره ایران در افکار عمومی جهان، می تواند جریانات طالب جنگ را در کشور هایی چون آمریکا و اسراییل گستاخ تر کند. و در چنین فضایی انفجارهای اخیر در مراکز تسلیحاتی کشور نگرانی های فراوانی را در مورد احتمال وقوع جنگ در اذهان عمومی ایجاد کرده است. ناگفته پیداست که وقوع جنگ موجب وارد آمدن خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری بر پیکر ملت ایران گشته و لکه سیاه دیگری در تاریخ زندگی انسان ها بر جا می گذارد.
در پایان، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) لازم می داند اقدامات متحجرانه ای از این دست را که در نهایت نتیجه ای جز به خطر انداختن حقوق ملت ایران در پی نخواهد داشت، به شدت محکوم کرده و نسبت به عواقب احتمالی آن و مخاطراتی که پیش رو می نهد، هشدار دهد.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ:

حضور گارد ویژه در تهران برای تامین امنیت است


سعید سعید‌فر٬ رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، گزارش‌ها در خصوص حضور ماموران یگان ویژه در برخی نقاط شهر تهران را تائید کرد و گفت این نیرو‌ها برای تامین امنیت عزاداران در خیابان‌ها مستقر شده‌اند.
ماموران یگاه ویژه پلیس از صبح امروز (دوشنبه ۱۴ آذر) در برخی خیابان‌های اصلی شهر تهران مستقر شده‌اند که به گفته این مقام پلیس٬ این حضور گسترده ارتباطی با مسائل «امنیتی» ندارد.
آقای سعید‌فر افزوده که «نیروی انتظامی خود را موظف می‌داند تا در کنار عزاداران حضور داشته و ضمن سوگواری برای سالار شهیدان، امنیت و انتظام این عزیزان را نیز فراهم کند.»
نیرو‌های گارد ویژه پلیس در شرایطی در خیابان‌های شهر تهران مستقر شده‌اند که در روز‌های اخیر فراخوان‌هایی مبنی بر برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان حوادث عاشورای سال ۸۸ منتشر شده است.
در عاشورای سال ۱۳۸۸ پلیس با مردم معترض به نتیجه انتخابات وارد درگیری خشونت‌باری شد که این درگیری منجر به کشته شدن چند نفر شد.
در فراخوان‌های داده شده همچنین قرار است مراسم‌هایی در سالگرد ۱۶ آذر (روز دانشجو) در تهران برگزار شود.
به نظر می‌رسد استقرار گارد ویژه پلیس در برخی خیابان‌های شهر تهران با این دو مراسم بی‌ارتباط نیست.
در بیانیه ششم شورای متحصنین سفارت بریتانیا مطرح شد

هشدار بسیج دانشجویی به پلیس درباره بازداشت‌ها

«شورای متحصنین لانهٔ فتنه‌گری روباه پیر» وابسته به بسیج دانشجویی در ششمین بیانیه خود از تهدید و بازداشت عده‌ای از مهاجمان به سفارت بریتانیا از سوی پلیس خبر داد.
این شورا روز یک‌شنبه (۱۳ آذر) در بیانیه خود اعلام کرده است: «در چند روز گذشته شاهد تماس‌های مکرر و تهدیدات و بعضا بازداشت‌هایی از طرف نیروی انتظامی بوده‌ایم که به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
این بیانیه هشدار داده است چنانچه این برخورد‌ها ادامه داشته باشد پلیس «با برخورد و اعتراض سخت دانشجویان روبرو {خواهد شد} و عواقب آن بر عهده آن نیرو {پلیس} خواهد بود.»
 «شورای متحصنین لانهٔ فتنه‌گری روباه پیر» در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به هویت کسانی که بازداشت شده و مورد تهدید قرار گرفته‌اند٬ نکرده است.
این بیانیه در ادامه بدون آنکه نامی از مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت ببرد٬ از موضع‌گیری این مجمع و سایر جریان‌های سیاسی در خصوص حمله به سفارت بریتانیا انتقاد کرده است.
در بیانیه این شورا باردیگر ادعا شده که حمله به سفارت بریتانیا در تهران «خودجوش» بوده و هیچ ارگان و سازمانی در این حمله دست نداشته‌ است.
اعضای هفت نفره این شورا در بیانیه خود همچنین به بی‌اعتنایی سفرای اخراج شده در مراسم استقبال از آن‌ها در فرودگاه مهر‌آباد اشاه کرده و پرسیده است: «این رفتار وزارت خارجه چگونه توجیه می‌شود؟»
بامداد روز شنبه (۱۲ آذر) که گروهی از مهاجمان به سفارت بریتانیا و «باغ قلهک» به استقبال هیات دیپلماتیک ایران رفته بودند٬ با بی‌اعتنایی آن‌ها مواجه شدند.لطف الله میثمی ممنوع الخروج شد

خبرگزاری هرانا - از خروج مهندس لطف الله میثمی از کشور برای سخنرانی در مراسم محرم تشکیلات رسام، ممانعت شد.
این فعال سیاسی که شب گذشته برای خروج از مرز هوایی کشور در فرودگاه حاضر شده بود، با ممانعت ماموران امنیتی روبرو شد.
یه گزارش رسام، مهندس میثمی از دانشجویان فعال در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی است که در راه مبارزات انقلابی بار‌ها زندانی شده و یک دست و بینایی دو چشم خود را از دست داد.
او پس از انقلاب نیز به خاطر مواضع انتقادی خود به زندان افتاد. میثمی هم اکنون مدیر مسئول نشریه «چشم انداز ایران» است.هرانا؛ داوود خدا کرمی روزنامه نگار زنجانی آزاد شد

خبرگزاری هرانا - داود خداکرمی، روزنامه نگار بعد از ظهر روز گذشته با قید وثیقه از سوی دادگاه انقلاب زنجان به صورت موقت آزاد گردید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از زنجان، داود خداکرمی، پس از اتمام بازجویی‌ها در اداره اطلاعات زنجان به دادگاه انقلاب منتقل و پس از تودیع وثیقه ۳۵ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.
این روزنامه نگار روز جمعه ۲۷ آبان ماه توسط ماموران امنیتی و به دلیل نامعلومی در ترمینال مسافربری این شهر بازداشت شده بود.
داود خداکرمی فعال مدنی و روزنامه نگار، از همکاران ماهنامه بایرام بوده ودر دوره دانشجویی و قبل از اخراج از دانشگاه زنجان نیز، دبیر جمعیت اسلامی دانشگاه زنجان بوده است.
حسین زرینی، عضو ستاد انتخاباتی موسوی به ۴ سال حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا - حسین زرینی، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و عضو ستاد ایثارگران میر حسین موسوی، در حالی که در شرایط جسمانی وخیم در بند ۳۵۰ بسر می برد، در دادگاه بدوی به چهار سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محکوم شد.
عموی حسین زرینی در خصوص صدور حکم زندان برادرزاده اش به جرس می گوید: ” در آخرین تماسی که با برادرش داشتیم متوجه شدیم چهار سال حکم حبس تغزیری برایش صادر کرده اند و تقاضای تجدیدنظر کرده است و منتظر نتیجه دادگاه تجدید نظر هستیم و نمی دانیم تا الان دادگاه تجدید نظر رایی صادر کرده یا نه؟”
حسین زرینی، عضو ستاد ایثارگران میرحسین موسوی است که بیش از نوزده ماه در بند ۳۵۰ اوین است و در طی این مدت حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است.هرانا؛ مفقود شدن یک وبلاگ نویس و فعال سیاسی

خبرگزاری هرانا - بهار علی نیا، دانشجو و وبلاگ نویس هفته گذشته پس از خروج از منزل مفقود شده است.
نزدیکان وی به گزارشگران هرانا گفتند:"این وبلاگ نویس و فعال سیاسی هفتهٔ گذشته از خانه خارج شده و به منزل بازنگشته است."
خانواده وی که احتمال بازداشت وی را محتمل می‌دانستند نیز با مراجعه به زندان اوین پیگیر وضعیت وی شدند که تاکنون بازداشت ایشان مورد تائید قرار نگرفته است.
این دانشجو که در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده است دو هفتهٔ پیش برای دیدار خانوادهٔ خود به ایران بازگشته بود.
با توجه به سابقه و فعالیت‌های وی احتمال می‌رود که وی توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده باشد.
اخیرا پلیس فتا ( پلیس سایبری) در گفتگو با رسانه های حکومتی اعلام داشته است که با متخلفین در فضایی مجازی برابر قانون برخورد می کند و در پی این اظهارات نیز چندین وبلاگ نویس در شهرهای مختلف بازداشت شده اند.هرانا؛ ممانعت از آزادی بهروز جاوید تهرانی علی‌رغم پایان محکومیت

خبرگزری هرانا - علی رغم اتمام محکومیت بهروز جاوید تهرانی، دستگاه قضایی از آزادی این زندانی سیاسی ممانعت به عمل می‌آورد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به علت پرونده سازی جدیدی که به دلیل عاملیت در پخش فیلمی از محسن دکمه‌چی زندانی سرطانی بر علیه‌ بهروز جاوید تهرانی صورت گرفته بود، وی چندی پیش مدت ۴ ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برد.
دستگاه قضایی برای این اتهام وی قرار وثیقهٔ ۳۰ میلیون تومانی صادر کرده بود اما علی رغم تودیع آن توسط خانواده‌ی این زندانی با آزادی وی مخالفت کرده است.
بهروز جاوید تهرانی، سابقه بازداشت‌هایی در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر سال ۷۸، تجمع مقابل سازمان ملل در سال ۸۳ در دفاع از زندانیان سیاسی و فعالیت برای تحریم انتخابات در سال ۸۴ را دارد. وی علیرغم جوانی حداقل مدت ۱۰ سال را از سال ۷۸ تا کنون به دلایل عقیدتی در زندان به سر برده است.
گفتنی ست که این زندانی سیاسی در حال حاضر در بند امنیتی زندان رجایی شهر کرج، به سر می‌برد.هرانا؛ وضعیت نامساعد روژین محمدی در بند دوالف زندان اوین

خبرگزاری هرانا - روژین محمدی، وبلاگ نویس و دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه مانیل فیلیپین، در بند دو الف زندان اوین(متعلق به سپاه پاسداران) در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روژین محمدی در تماس کوتاهی که با خانواده‌ی خود برقرار کرده، از تشنج عصبی و سر دردهای شدید(میگرن) خود در زندان خبر داده است.
به نظر می‌رسد وضعیت نامساعد وی حاصلِ شرایط زندان و فشار بازجویان جهت پذیرش اتهامات باشد.
اتهامات روژین محمدی مواردی از قبیل "تبلیغ علیه نظام" و "تشویش اذهان عمومی" از طریق "فعالیت‌های حقوق بشری" عنوان شده است.
گفته می‌شود وی در رابطه با فعالیت‌هایش در ستاد شهروند آزاد نیز مورد بازجویی قرار دارد.
این در حالیست که خانواده‌ی این زندانی سیاسی در حال حاضر برای عدم انعکاس اخبار وضعیت وی در زندان تحت فشار ماموران امنیتی قرار دارند و در همین راستا برادر وی نیز طی روزهای اخیر به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین احضار و مورد تهدید قرار گرفته است.
لازم به یادآوری ست روژین محمدی، بیست و سوم آبان ماه سال جاری و در پی بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی توسط نیروهای امنیتی به صورت موقت دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شده بود. او دوم آذرماه نهایتاً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.هرانا؛ تبعید دو تن از زندانیان بهایی به زندان "پیربنو"

خبرگزاری هرانا - دو تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز به نام‌های "وحدت دانا" و "فرهام معصومی" از زندان عادل آباد این شهر به زندان "پیربنو" تبعید شده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، وحدت دانا و فرهام معصومی که در روز چهارشنبه ۹ آذر ماه برای گذراندن محکومیت ده ماهه‌شان بازداشت و عازم زندان عادل آباد شیراز شده بودند روز شنبه ۱۲ آذرماه به زندان دورافتاده‌ای در منطقه پیربنو تبعید شدند.
زندان مذکور در منتهی الیه جنوب شرقی شیراز در جاده کمربندی واقع شده است. تاکنون دلیل این انتقال اعلام نشده است.
قابل ذکر است دو شهروند بهایی دیگر به نام "کیوان کرمی" و "افشین احسنیان" که به ترتیب در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر برای گذراندن دوره‌ی محکومیت ۱۰ ماهه بازداشت شده‌اند، کماکان در زندان عادل آباد شیراز محبوس می‌باشند.
هرانا؛ احمد شاهرضائی با پابان دوران محکومیتش آزاد شد

خبرگزاری هرانا - احمد شاهرضائی فعال دانشجویی در بند با پایان یافتن دوران محکومیتش، شنبه شب، دوازدهم آذر ماه، از زندان اوین آزاد شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد شاهرضائی که مدت ۱۸ ماه زندان خود را در زندان‌های ۲-الف، ۲۴۰ و ۳۵۰ اوین سپری کرده بود، شنبه شب حدود ساعت ۲۰ با گذراندن تمامی دوران محکومیتش آزاد شد.
وی که از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات محسوب می‌شود، در ۲۲ خرداد سال ۸۹ (سالگرد انتخابات) به هنگام شرکت در تجمع اعتراضی مقابل دانشگاه تهران دستگیر و متعاقباً به زندان ۲-الف سپاه منتقل گردید.
آقای شاهرضائی در دادگاه بدوی به ۲ سال و نیم سال زندان محکوم شد اما حکم وی در دادگاه تجدیدنظر به یک سال و نیم حبس تعزیری تقلیل یافت.
گفتنی ست وی بر اثر شکنجه‌های دوران بازجویی علاوه بر از دست دادن شنوایی گوش سمت راست و شکسته شدن انگشت پا، از ناحیه هر دو زانو دچار "مینیسک" شده بود.هرانا؛ احضار عسل اسماعیل‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب

خبرگزاری هرانا - عسل اسماعیل زاده فعال سیاسی اصلاح طلب، بار دیگر به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عسل اسماعیل‌زاده بر اساس این احضاریه بایستی خود را روز شنبهٔ آتی به شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی معرفی کند. علت این احضار نامعلوم است.
وی چندی پیش به همراه پیمان عارف و شرر کنور تبریزی در بهشت زهرا و به جرم فاتحه خوانی بر مزار ندا آقا سلطان دستگیر شده بود که پس از چند روز به همراه شرر کنور تبریزی، به قید التزام آزاد شد.
خانم اسماعیل‌زاده هم‌چنین ۱۱ اردیبهشت‌ماه در حين بازگشت به منزل توسط نيروهای لباس شخصی بازداشت شده بود و مدت‌نیز در سلول انفرادی به سر برده بود.
هرانا؛ فرشاد قربان‌پور، روزنامه‌نگار بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - فرشاد قربان‌پور، روزنامه‌نگار، روز پنج‌شنبه دهم آذرماه در پی مراجعه‌ی ماموران امنیتی به منزلش در تهران بازداشت شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرشاد قربان‌پور که روز پنج بازداشت شد، روز گذشته در تماسی با خانواده‌ی خود از به سر بردنش در زندان اوین و احتمال انتقالش به بند ۳۵۰ زندان اوین خبر داد.
وی پیش از این نیز توسط قاضی مقیسه٬ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به یک سال زندان و پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. اتهامات وی "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و هم‌چنین "تحصیل مال نامشروع از طریق همکاری با سایت روزآن‌لاین" اعلام شده است. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت.
فرشاد قربان‌پور تابستان سال ۸۶ بازداشت و نزدیک به یک ماه را در زندان به سر برده بود. وی با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.
قربان‌پور سابقه‌ی همکاری با روزنامه‌ها و مجلاتی چون هم‌میهن٬ کارگزاران٬ فرهیختگان٬ شهروند امروز و مهرنامه را در کارنامه خود دارد.هرانا؛ بازداشت منیژه صادقی، شهروند اهل سنندج

خبرگزاری هرانا - طی روزهای گذشته منیژه صادقی، شهروند اهل سنندج از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند سنه‌ای بنام منیژه صادقی هنگامی که برای اطلاع از حکم دادگاه تجدید نظر به دادگاه استان سنندج مراجعه کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد.
منیژه صادقی به اتهام تلاش جهت بر هم زدن نظم عمومی به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌ بود.