۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

( پایان این شب سیه، سپید است - روزنامه نگار معترض (جان شیفته


• سکوت در مقابل این اعدام ها به هر بهانه یی توسط طیف های مخالف و منتقد حاکمیت موجود، بیش از آنچه نشانه ی زبونی باشد بیشتر به یک خودزنی می ماند که دیر یا زود ترکش های مرگبار آن به سراغ خود آنان نیز خواهد آمد. هم وطن! امروز گاه سکوت نیست باید فریاد برآورد که ما یک ملت متحد هستیم، ما همگی نسبت به وضع موجود معترض هستیم ...

اخبار روز: 

خبر تکاندهنده ی اعدام ۵ تن از جوانان آزادی طلب و آرمانخواه کرد ایرانی در روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت به همان اندازه که قلب تمام ایرانیان را به درد آورد ولی بازتاب ملی و بین المللی آن رعشه بر اندام کریه نظام دیکتاتوری حاکم انداخت. دار مرگی که سپیده دمان در اوین برپا شد در تنگی حلقه های دهشت زای خود فراخنای فریاد ملتی را بازتاب می داد که کمانگرانش آرش وار تیر آگاهی و حق طلبی را به دل سیاهی انداختند و شیرین و فرهادش آواز دوباره ی عشقی را سرودند که با تیشه بیستون را می کاوید. هر چند که علی اش نشان داد که در حکومت اسلامی آن، سخن از عدل امام اول شیعیان دروغی بیش نیست و مهدی اش هم توهم ظهور منجی عالم را با این جنایت برای همیشه به دهلیزهای تاریک تاریخ اسلام حوالت داد. اعدام این ۵ جوان کرد آزاده ایرانی (فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان) می بایست به عنوان یک جنایت سازمان یافته به حساب آید که اهداف چندگانه و پلیدی در پشت آن نهفته است. این سربداران جوان که با حکم قاضی شارع حکومت جور و ستم به دار آویخته شدند، در بیدادگاه هایی به طور غیرعادلانه محاکمه و حکم مجازات گرفتند که بر پایه ی یک دیکتاتوری نظامی – دینی استوار شده است و از هر از گاه بی گناهانی از این سرزمین همیشه در ماتم را برای خشنودی ستمگر حاکم به قربانگاه برده و به ابزاری جهت رعب و وحشت آفرینی تبدیل شده است. دفاع از حقوق نقض شده این قربانیان و خانواده های داغدار آنان وظیفه ی تمام ایرانیان و مجامع بین المللی است که باید به دور از هرگونه کنکاش و اما و اگری در مورد اعتقادات و مشی سیاسی آنان انجام گیرد. اینکه در آستانه ی روزهای پرالتهاب خرداد ماه و سالگرد حمله جنون آمیز رژیم جمهوری اسلامی به کردستان این عمل شنیع انجام می گیرد، زنگ هشدارباشی است که برای کردستان و سراسر ایران به صدا درآمده است. دولت احمدی و قوه قضائیه ی ولایت مدار در ورای این اقدام جنایتکارانه چندین هدف را به طور هم زمان دنبال می کند که با درک دیالکتیکی از موضوع می توان به ابعاد آن پی برد. اول اینکه کسانی که روز یکشنبه اعدام شدند همگی قبلا با اتهامات واهی ارتباط با گروه های مخالف و اقدام به ترور چنین حکمی را دریافت کرده و تا به امروز در حالت تعلیق حکم قرار داشتند که در وضعیت کنونی به یک باره به طور هم زمان به اجرا در آمد. این هم زمانی و هم اتهامی با توجه به پیشینه ی متفاوت هرکدام از این جوانان نشان می دهد که حکم اجرا شده کاملا فاقد جنبه ی حقوقی و حتی تشریفات ظاهری قضائی در جمهوری اسلامی بوده است. دوم اینکه "کرد" بودن هر ۵ نفر از اعدام شدگان یک گرایش قومیت ستیزانه را در بطن عمل انجام شده نشان می دهد که همین خود گویای اهداف خطرناک ایجاد شکاف در وحدت ملی کشور بوده و گویای این نکته است که حاکمان فعلی برای برون رفت از بحران سیاسی – اجتماعی موجود، ترجیع می دهند با یک جامعه ی چند پاره و متشتت روبرو باشند. این رویکرد جنونانه بهترین دلیل برای این واقعیت است که حاکمیت مستقر تمام مشروعیت و اعتبار ذاتی خود را سلب شده می بیند و هم چون یک دولت اشغالگر تنها به سیاست های سرکوب و نفاق افکنی در بدنه ی اجتماعی ملت دلخوش کرده است. سومین موضوعی که در شرایط کنونی می توان در پشت این اعدام ها جست این واقعیت است که آنان به یک بازی در میدان از پیش تعیین شده برای رقبای خود تمایل دارند تا در صورت سکوت رهبران جنبش سبز با توجه به اتهامات قربانیان، هم زمان با عدم مشروعیت خود، مشروعیت و اعتبار آن دیگری را نیز در مقابل افکارعمومی به محک بگذارند. در این معادله چنانچه این رهبران و به خصوص آقایان مهندس میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی رسما و به طور قاطع در مقابل این عمل جنایتکارانه عکس العمل لازم را نشان ندهند هم اینکه حکومت غیرمشروع کنونی به هدف خود دست یافته است و هم اینکه با سلب مشروعیت از رقیب توانسته است جنبش های اعتراضی اکتیو را حداقل برای مدتی در تزلزل و شکاف، بهتر تحت کنترل بگیرد. برخورد قاطع با اعدام ۵ تن از جوانان میهن به دور از گرایش و خاستگاه فکری آنان توسط رهبران جنبش سبز می تواند این تاکتیک را به ضد خود تبدیل کرده و از یک طرف سیاست ایجاد شکاف در وحدت ملی را خنثی کند و از طرف دیگر اثبات نماید که جنبش سبز اعتراضی متعلق به تمام ملت ایران به دور از مرزهای قومی – مذهبی و خودی – غیرخودی خواهد بود. چهارمین نکته ی مهمی که باید به جد به آن توجه کرد این خواهد بود که اعدام این جوانان مقدمه یی می تواند برای اعدام های بعدی باشد که این بار به جرائم دیگری چون محاربه با حکومت و ایجاد اغتشاش تسری یافته و مسقیم و غیرمستقیم به فعالان سیاسی سراسر ایران از جمله سبزهای دربند ختم شود. در صورت عدم عکس العمل مناسب و قاطع نسبت به اعدام این جوانان کرد به یقین احکام اعدامی که برای بسیاری از معترضان وقایع اخیر در بیدادگاه های حکومتی صادر شده است نیز به زودی اجراء خواهد شد و این پیش درآمدی برای محک زدن اراده ی ملی جهت اقدام به جنایت بزرگتری است که حاکمیت خواب آن را از قبل دیده است.                              
در شرایط کنونی وظیفه تمام نیروهای معترض به نظم موجود و هم چنین رهبران جنبش سبز است تا با یک اقدام هماهنگ در اعتراض به این اعدام ها، اهداف چند وجهی حاکمیت غیرمشروع ولایت فقیه را در نطفه خفه کرده و از این ماتم ملی پلی برای نزدیکی هر چه بیشتر طبقات و لایه های متکثر ملت ایران بسازند. از جان های از دست رفته ی این جوانان وطن می بایست چون درفش کاویانی در پیشانی یک جنبش متکثر اعتراضات ملی بهره برد و کاوه های این دیار با میثاق با این جان های شیفته هر چه بیشتر صفوف اعتراضی خود را علیه حاکمیت ظلم و جور فشرده تر کنند. در شرایطی که اختناق و سرکوب تجمعات اعتراضی در درون کشور با شدت هر چه تمام تر خود را تحمیل کرده است وظیفه ی ایرانیان خارج از کشور است تا در یک اقدام هماهنگ و کمپین سراسری در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی، هم چون آنچه روز یکشنبه در مقابل سفارت ایران در فرانسه انجام شد، روح تازه یی در کالبد جنبش اعتراضات مدنی ایرانیان دمیده و در آستانه ی روزهای حساس خرداد ماه پیشاهنگ اعتراضات آتی باشند. در درون کشور نیز شبکه های اجتماعی و فعالان سیاسی – اجتماعی می بایست صدای رسای خود را به اشکال گوناگون در اعتراض به این جنایت سبعانه بلند کرده و این پیام که ملت ایران همیشه یکپارچه و متحد بوده و خواهد بود را در تجلی و پاسداشت اعدام شدگان کرد به گوش مستبدین حاکم برسانند. سکوت در مقابل این اعدام ها به هر بهانه یی توسط طیف های مخالف و منتقد حاکمیت موجود، بیش از آنچه نشانه ی زبونی باشد بیشتر به یک خودزنی می ماند که دیر یا زود ترکش های مرگبار آن به سراغ خود آنان نیز خواهد آمد.
هم وطن! امروز گاه سکوت نیست باید فریاد برآورد که ما یک ملت متحد هستیم، ما همگی نسبت به وضع موجود معترض هستیم، ما همه از کودکی داستان کمانگر را از سروده ی آرش توسط شاعر فقیدمان سیاوش کسرائی آموخته ایم و صدای تیشه فرهاد در بیستون برای عشق شیرین را در موسیقی ملی شنیده ایم.   

روزنامه نگار معترض (جان شیفته)         
۲۰/۲/٨۹

تجمع اعتراضی جمعی از کردهای ایران در سلیمانیه

 

اخبار روز: 

کوردستان و کوردنیوز: بعد از ظهر روز یکشنبه بیش از ۵۰۰ فعال سیاسی و مدنی و دانشجویی کردستان ایران مقیم کردستان عراق به همراهی جمعی از فعالان کرد کردستان عراق در پارک آزادی شهر سلیمانیه جهت اعتراض و اعلام انزجار از اقدام جنایتکارانه و غیرانسانی حکومت ایران در اجرای دسته جمعی حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کرد فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم هولی و همچنین مهدی اسلامیان زندانی سیاسی اهل شیراز دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب غذا زدند.
در ابتدای این مراسم شاعر نامدار کرد "شیرکو بیکس" جایگاه والای این فرزندان همیشه جاوید ملت کرد را در قطعه ای ادبی به تصویر کشید.
در بخش دیگر این مراسم ملائکه علم هولی، شوان محمد سردبیرهفته نامه آوینه، کمال رئوف سردبیرهفته نامه کردی هاولاتی به همین مناسبت سخنانی ابراز داشتند .
یاسر گولی، صباح نصری و جواد علیزاده نیز از دیگر فعالان سیاسی و حقوق بشری حاضر در این مراسم بودند که ضمن محکوم نمودن این اقدام جنایتکارانه رژیم سخنانی را ایراد نمودند. در همین مراسم علی محمدی از دوستان معلم و فعال سیاسی به دار آویخته شده کرد فرزاد کمانگر و محسن خاتمی فعال سیاسی در دو قطعه شعر انزجار خود را از این اقدام جمهوری اسلامی ابراز نمودند.
در پایان این مراسم پیام هیات راه اندازی این مراسم نیز خوانده شد که در آن از مردم کردستان خواسته شد که روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب بزنند.

آماده باش رژیم در شهرهای کردستان
بنابر اخبار رسیده به "کوردستان و کوردنیوز" روز گذشته بدنبال اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان و فرهاد وکیلی از زندانیان سیاسی کرد و مهدی اسلامیان دیگر زندانی سیاسی اعدام شده، رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی به منظور سرکوب هرگونه اعتراضات مردمی با اعزام موج بزرگی از نیروهای مسلح خود به شهرهای کردستان فضای کردستان را میلیتاریزه و در حالت حکومت نظامی اعلام نشده قرار داده است.
بنابر منابع خبری، رژیم این نیروهای خود را به منظور مرعوب ساختن و سرکوب اعتراضات مردمی از شهرهای دیگر ایران به کردستان روانه کرده است. بدنبال اعدام زندانیان سیاسی کرد و زندانی دیگر اهل شیراز نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم فضای کردستان و بویژه شهرهای سنندج و مهاباد و کامیاران محل تولد فرزاد کمانگر را طی تدابیر و اقدامات سخت امنیتی و نظامی با مستقر نمودن نیروهای نظامی به کنترل خود درآورده اند.
این منابع خبری همچنین حاکی از آنند که مهرداد کمانگر برادر فرزاد کمانگر به خبرگزاریها اعلام داشته که خانواده کمانگر، حیدریان و وکیلی به منظور تعقیب و پیگیریهای حقوقی و قضایی اعدام فرزندانشان به تهران مراجعه نموده اند.
شایان ذکر است که جمعی از مردم کردستان ایران، مغازه¬داران، بازاریان و فعالان مدنی از مردم کردستان خواسته¬اند که امروز دوشنبه جهت اعلام انزجار خود از این اقدامات جنایتکارانه رژیم دست به اعتصاب بزنند.

اطلاعیه مشترک - اعدام پنج زندانی سیاسی در بند را محکوم می کنیم

اخبار روز: پنج حزب و سازمان اپوزیسیون و مخالف حکومت اسلامی ایران: حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعدام آزادی خواهان در ایران را محکوم کردند:

اطلاعیه مشترک
ما اعدام پنج زندانی سیاسی در بند را محکوم می کنیم!
تشدید مبارزه تنها راه جلوگیری از خشونت و کشتار حکومت اسلامی است!

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی صبح روز گذشته به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر اعدام پنج زندانی سیاسی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان را اعلام کرد. بنا به ادعای دادستانی اتهام این پنج نفر شرکت در عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای مختلف ایران بوده است.
فرزاد کمانگر معلم کرد، در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت شده و در اسفند ماه ۱۳۸۶ به اعدام محکوم شده بود. مهدی اسلامیان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده بود و شش ماه را در سلول انفرادی گذرانده بود. شیرین علم هولی در اردیبهشت ۱۳۸۷ در تهران بازداشت شده و به اعدام محکوم شده بود. علی حیدریان، به همراه فرهاد وکیلی از سال ۸۵ در بازداشت به سر می‌بردند.

این بار اولی نیست که حکومت اسلامی دست به اعدام مخالفان و فعالین سیاسی می‌زند. حکومت اسلامی برای حفظ قدرت، در طول سی سال گذشته گام به گام اختناق و سرکوب را گسترش داده و زنجیرهء دراز آدمکشی‌ها، ترورها و اعدام‌ها، از همان بنیانگذاری رژیم تا به امروز استمرار پیدا کرده است. این خشونتها در مناطق ملی بی رحمانه‌تر و گسترده‌تر اعمال می‌شود. دستگاه ولایت با این خیال خام می‌خواهد مردم را از ادامه مبارزه بازدارد. ویژگی این احکام ضد بشری در چنین مقطعی، فقط از قوانین ناعادلانه این حکومت برنخواسته است، این احکام بیش از آنکه قضائی باشند، سیاسی‌اند. ایجاد رعب مردم، خصوصا در مناطق ملی و هر نقطه از خاک ایران که صدای آزادیخواهی و اعتراض علیه استبداد حاکم باشد.

حکومتگران از برآمد جنبش اعتراضی در روز ۲۲ خرداد و فریاد مردم در خیابان ها علیه دیکتاتوری به شدت در هراس هستند. آن‏ها می‏خواهند با اعدام‏ زندانیان سیاسی، جو ترس و رعب در بین مردم به وجود آورند تا مردم در روز ۲۲ خرداد دست به اعتراض نزنند. اما صدای اعتراض مردم علیه دیکتاتوری با این اقدامات، خاموش نخواهد شد.

"ندا"ها و "سهراب"های بسیاری که در جریان جنبش جاری آزادیخواهانه مردم جان باخته‌اند و فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان همچون احسان فتاحیان که به جرم فعالیت سیاسی اعدام شدند، به فهرست طولانی همه جوانان، دانشجویان، روشنفکران، فعالان سیاسی و اجتماعی، زنان و مردان بیشماری که در مقاومت در برابر ستمگری‌ها و سرکوبگری‌های رژیم اسلامی و در راه مبارزه برای آزادی و دمکراسی و عدالت جان خود را از دست داده‌اند، افزوده شده است.

ما ضمن محکوم کردن این اعدام‌ها، همبستگی و همدردی خود را با خانواده‌ها ، بستگان و دوستداران و جانباختگان راه آزادی فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان اعلام می داریم.
ما از همه هموطنان ، فعالین سیاسی اجتماعی و نهادهای مترقی، احزاب و سازمان‌های چپ و دموکرات وترقیخواه دعوت می‌کنیم، تا در همکاری با یکدیگر، با تمام توان به اعدام‌های حکومت اسلامی اعتراض کرده و توجه رسانه‌ها، افکار عمومی، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و دولت‌ها در سراسر دنیا را بر علیه اعدام‌ها جلب کرده و بکوشیم تا از تکرار این فجایع جلوگیری کنیم.

حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱٣٨۹ - ۱۰ می ۲۰۱۰

شصت استاد دانشگاه تهران خواستار آزادی مریم عباسی ‌نژاد شدند

۶۰ نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی دکتر مریم عباسی‌نژاد دانشجوی دانشکده پزشکی، این دانشگاه شدند.
در نامه این اساتید خطاب به رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است:
مطلع شدیم خانم دکتر مریم عباسی‌نژاد دانشجوی دانشکده پزشکی، ورودی مهر ۸۰ ، از سوی دفتر پیگیری احضار و سپس بازداشت شده وبه زندان اوین منتقل شده است.
با توجه به اخبار موثق، فعالیت‌های ایشان در چارچوب قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و وی به عنوان دانشجویی متعهد و مومن شناخته می‌شده است، لذا خواهشمندیم در زمینه پیگیری وضعیت ایشان و آزادی هرچه سریع‌تر وی تمامی تلاش و مساعدت لازم را مبذول دارید.
گفتنی است دکتر مریم عباسی نژاد، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، یکشنبه گذشته، یک روز پس از حضور ناگهانی محمود احمدی‌نژاد در دانشگاه تهران حوالی ساعت ده شب بازداشت شد.
هنوز از علت دقیق دستگیری و وضعیت جسمی و روحی وی خبری منتشر نشده است.
اسامی این اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح زیر است:
دکتر علیرضا یلدا – متخصص بیماری های عفونی
دکتر محمدرضا ظفرقندی – فوق تخصص جراحی عروق
دکتر محمد قاسم محسنی – متخصص اورولوژی
دکتر عبدالرضا شیخ رضایی – متخصص جراحی اعصاب
دکتر بهروز نبئی – متخصص پزشکی اجتماعی
دکتر منصور جمالی زواره ای – متخصص پاتولوژی
دکتر محبوب لسان پزشکی – فوق تخصص نفرولوژی
دکتر زرین کیهانی دوست – فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر منوچهر نخجوانی – فوق تخصص غدد و متابولیسم
دکتر مجتبی سالاری فر- متخصص کاردیولوژی
دکتر احمدرضا روفیگری – فوق تخصص جراحی دست
دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی – متخصص بیماریهای عفونی
دکتر مینو محرز – متخصص بیماری های عفونی
دکتر رمضانعلی شریفیان – فوق تخصص خون و انکولوژی
دکتر ایرج حریرچی – متخصص جراحی سرطان
دکتر زهرا احمدی نژاد – متخصص بیماری های عفونی
دکتر شیرین قاضی زاده – متخصص بیماری های زنان و زایمان
دکتر سعید صادقیان – متخصص کاردیولوژی
دکتر محمدرضا عباسی – فوق تخصص نفرولوژی
دکتر رامش عمرانی پور – متخصص جراحی عمومی
دکتر خدیجه دانشجو – فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان
دکتر زهره علومی – فوق تخصص خون کودکان
دکتر رضا تسلیمی – متخصص بیماری های داخلی
دکتر سید رضا رئیس کرمی – متخصص کودکان
دکتر سید محمدرضا خاتمی – فوق تخصص نفرولوژی
دکتر محمدعلی زینعلی – متخصص کاردیولوژی
دکتر حسین فروتن – فوق تخصص بیماریهای گوارش
دکتر علیرضا استقامتی – فوق تخصص غدد و متابولیسم
دکتر مرتضی تقوی – متخصص جراحی عمومی
دکتر فاطمه محجوب – متخصص پاتولوژی
دکتر محمد صادق فاضلی – متخصص جراحی
دکتر داریوش سواد کوهی – متخصص ارتوپدی
دکتر سیامک شریعت تربقان – متخصص پاتولوژی
دکتر سهیلا دبیران – متخصص پزشکی اجتماعی
دکتر سید منصور رضوی – متخصص بیماری های عفونی
دکتر سید مرتضی کریمیان – متخصص فیزیولوژی
دکتر مهدیه فقیهی- متخصص فیزیولوژی
دکتر عیسی صالحی – متخصص ایمونولوژی
دکتر محمد جواد ابوالحسنی – دکتری مهندسی پزشکی
دکتر فردین عمیدی – متخصص جنین شناسی
دکتر علی شکوری راد – متخصص رادیولوژی
دکتر سید محمدکاظم آقامیر- فوق تخصص اندویورولوژی
دکتر علیرضا شریفی – فوق تخصص گوارش
دکتر عادل یزدان خواه – متخصص جراحی عمومی
دکتر علی یعقوبی – متخصص جراحی لاپاراسکوپی
دکتر هادی احمدی – فوق تخصص جراحی گوراش
دکتر حسین برادران – متخصص جراحی عمومی
دکتر لعبت گرانپایه – متخصص جراحی عمومی
دکتر فرزاد بی نیاز – متخصص رادیولوژی
دکتر سیدرضا حسینی – فوق تخصص اندویورولوژی
دکتر آزاده سادات ناصری – فوق تخصص اکوکاردیوگرافی
دکتر محمود معتمدی – متخصص مغز و اعصاب
دکتر مریم رهبر – فوق تخصص نفرولوژی
دکتر خدیجه بخت آور – متخصص رادیولوژی
دکتر پیمانه حیدریان – فوق تخصص بیماریهای غدد
دکتر عفت رازقی – فوق تخصص نفرولوژی
دکتر سعید کاظمی سعید – متخصص کاردیولوژی
دکتر شجاعی – متخصص جراحی عروق
دکتر مهری کدخدایی – متخصص فیزیولوژی

اعدامهای ناگهانی زندانیان سیاسی نشانی از گسترش ترور حکومتی

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای امروز گفت اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی نماینگر سیاست دولت برای استفاده از ترور و خشونت حکومتی در قبال با چالشهای در پیش رو و ارعاب مخالفان می باشد.
کمپین شدیدا اعدام زندانیان سیاسی از جمله فرزاد کمانگر را محکوم کرد. کمانگرمعلم ۳۴ ساله کرد و فعال مدنی به اتهام محاربه در دادگاهی که فقط هفت دقیقه طول کشید و به گفته وکیلش هیچ شواهدی مبتنی به ارتکاب جرم محاربه ارائه نشد به اعدام محکوم شد. شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان هم امروز اعدام شدند.
ارون رودز، یکی از سخنگویان کمپین گفت: “دستگیری و محاکمه کمانگر ناعادلانه بود و این اعدامهای مخفیانه را فقط میتوان کشتار حکومتی تلقی کردو شاهد دیگری است از بی اعتنایی مطلق و اهانت جمهوری اسلامی به استانداردهای بین المللی حقوق بشر.”
خلیل بهرامیان، وکیل کمانگر به کمپین گفت که وی از خبر اعدامها شوکه است چرا که بدنبال پیگیری پرونده، مقامات قضایی مسئول صریحا به او گفته بودند که “مسئله حل شده” و اتهام عضویت کمانگردر گروه پ.ک.ک. منتفی است و خطر اعدام وجود ندارد.وی گفت: “فکر میکنم که در خواب هستم و هر آن بیدار میشوم و فرزاد زنده است. خبر اعدام برایم قابل باور نیست.”
بهرامیان همچنین در مورد تناقض اجرای حکم کمانگر با اظهارات مقامات قضایی در مورد منتفی شدن حکم گفت: ” نمیدانم چه نیرویی هست که بدون اعتنا به مقررات دست به چنین کارهایی میزند.”
شیرین علم هولی، زن ۲۸ ساله کرد، زندانی دیگری است که امروز اعدام شد. در نامه هایی که علم هولی از زندان اوین اخیرا نوشته بود وی اتهام محاربه را تکذیب کرده و گفته بود که وی در زیر شکنجه و فشارهای شدید برای اعترافات واهی در مقابل دوربین تلویزیون می باشد. بهرامیان که وکالت علم هولی را هم به همراه آقای شامی به عهده گرفته بود گفت که پس از تایید حکم در مرحله تجدید نظر به آیت الله خامنه ای نامه ای نوشته و درخواست بازبینی پرونده توسط قضات مستقل کرده بود.
حداقل شانزده زندانی کرد دیگر و یازده تن از معترضین به انتخابات که به مرگ محکوم شده اند در خطر اعدام قریب الوقوع بسر میبرند.
کمانگر پس از بازداشت در مرداد ۱۳۸۵ برای هفت ماه بدون ارتباط با دنیای خارج و دسترسی به وکیل یا خانواده خود زندانی و تحت شکنجه قرار گرفت. بنا به گفته وکیل وی هیچ شواهدی مبتنی به اتهام عضویت وی در کروه پ.ک.ک. که مبنای جرم محاربه بوده در پرونده وی وجود نداشته و در دادگاه هم ارائه نشده است. دادگاهی که وی را به اعدام محکوم کرد تنها هفت دقیقه بطول انجامید که سه دقیقه آن صرف خواندن کیفرخواست شد.
شانزده زندانی سیاسی کرد دیگر در خطر اعدام هستند: زینب جلیلیان، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، رستم ارکیا،حسین خضری، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولادخانی، سید سمی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طلعی،ایرج محمدی،محمد امین عبداللهی و قادر محمدزاده.
نه تن ازیازده تنی که در دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات به اعدام محکوم شده اند: محمد امین ولیان، جعفر کاظمی،محمد علی آقایی، عبدالرضا قنبری، مطهره بهرامی، محسن دانشپور، احمد دانشپور، ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی.

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی اوین

خبرگزاری هرانا - زندانیان سیاسی زندان اوین، در اقدامی اعتراض آمیز دست به اعتصاب غذا زدند.
به گزارش منابع آگاه، جمعی از زندانیان در اعتراض به "اعدام‌های روز گذشته و انتقال تعدادی از زندانیان به مکان‌هایی نامعلوم"، ظرف‌های غذا را پس داده و اعلام اعتصاب غذا کردند.
به گزارش کمیته گزارشگران جقوق بشر، زندانیان اعلام کرده‌اند که این اعتصاب غذا تا روز "پنج‌شنبه" ادامه خواهد داشت.
روز گذشته، اخباری مبنی بر انتقال برخی زندانیان از جمله داوود سلیمانی، رسول بداغی، حشمت الله طبرزدی، مهدی محمودیان، رضا رفیعی فروشانی و عیسی سحرخیز به زندان رجایی‌شهر و مکان‌هایی نامعلوم منتشر شده بود.
دیروز، پنج زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شدند. فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان این افراد بودند.

فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان از اعدام معلم ایرانی در شوک است

در پی اعدام فرزاد کمانگر فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان ضمن ابراز تاسف شدید از اعدام مخفیانه ی این معلم آزاده به همراه 4 تن دیگر، بیانیه ای منتشر کرده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
بین الملل آموزش عمیقا از شنیدن خبری در مورد معلم عضو کانون صنفی معلمان ایران فرزاد کمانگر مبنی بر این که وی یکی از پنج نفری است که بطور مخفیانه در روز 19 اردیبهشت ماه اعدام شد، غصه دار است.
فرزاد کمانگر؛ معلم 35 ساله که متاهل و عضو کانون صنفی معلمان کردستان بود، متهم به  "به خطر انداختن امنیت ملی" و " محاربه" شده بود، فرزاد از فوریه سال 2008 و در نتیجه حکم اعدامی که توسط دادگاه شرم آوری که کمتر از 5 دقیقه طول کشیده بود، صادر شده بود، همواره در تهدید با مرگ زندگی کرد.
هر چند مقامات ایرانی تجدید نظر حکم فرزاد را پذیرفته بودند، اما پرونده فرزاد بجای اینکه برای بررسی به دادگاه عالی فرستاده شود، راکد شد. پس از مدت ها تاخیر، به وکیل فرزاد گفته شد که پرونده او گم شده است. علیرغم فقدان شواهد مبتنی بر رسیدگی مستقل در مورد اتهامات و در غیاب آئین دادرسی عادلانه، خبر اعدام فرزاد منتشر شد.
دبیر کل بین الملل آموزش، فرد ون لی وون، در این مورد گفت: "ما از شنیدن خبر اعدام فرزاد عمیقا شوکه و غمگین شدیم. پرونده فرزاد بخاطر رفتار مرموزانه و غیر شفافی که در دادگاه او در پیش گرفته شده بود، عدم دسترسی او به حداقل حقوق بنیادین یک زندانی، و این واقعیت که نه خانواده و نه نمایندگان حقوقی از اعدام او خبردار نشده بودند برای همه 30 میلیون اعضای بین الملل آموزش بویژه  درآور است.  روز اعدام فرزاد یک روز فاجعه آمیز برای معلمان، فعالان اتحادیه های کارگری و حقوق بشر است و بین الملل آموزش همبستگی عمیق خود را با خانواده فرزاد، همکاران و دانش آموزان او اعلام می کند".
فرد ون لی وون تاکید کرد:" بین الملل آموزش حقوق و مسئولیت های دولت ها را برای به پای میز محاکمه کشاندن متهمان جنایی به رسمیت می شناسد اما این موضوع باید متناسب با معیارهای ملی و بین المللی محاکمات صورت گیرد. ایی آی همچنین با صراحت اعلام می کند که دولت ایران باید رعایت حقوق همه اعضای اتحادیه های کارگری و فعالان حقوق بشر را تضمین کند."
اعضای اتحادیه های کارگری و جامعه حقوق بشری علیه حکم اعدام و محاکمه فرزاد کمپین تشکیل داده اند. ایی آی و اتحادیه های معلمان وابسته به آن بخصوص با کمیته آزادی تشکل های سازمان جهانی کار، بطور شفاهی مذاکره کرد و بدنبال آن به دولت ایران توصیه شد که فورا اعدام فرزاد کمانگر را متوقف کند ، حکم اعدام او را لغو و آزادی او را از زندان تضمین کند.
فراخوان برای اقدام:
· ایی آی به شبکه بین المللی و کمپیین های بزرگداشت فرزاد می پیوندد و از همه معلم های ایرانی و فعالان اتحادیه های کارگری از جمله رسول بداغی، هاشم خواستار، و بهمن گودرززاده که در زندان هستند حمایت می کند.
· ایی آی به رهبر و مقامات ایرانی نامه می نویسد و خواستار بررسی شفاف اعدام فرزاد و متوقف ساختن هر نوع اعدامی خواهد شد که در راه است.
· ایی آی به همه اتحادیه های معلمان وابسته خود اطلاع رسانی می کند و از آنها می خواهد که به وزارت امور خارجه کشور خود برای ابراز شوک در مورد اعدام فرزاد بنویسند، و خواستار دادگاه های عادلانه و عمومی و پایان دادن به احکام مرگ شوند.
· ایی آی از همه اتحادیه های معلمان وابسته به خود می خواهد که مراسم بزرگداشتی برای نشان دادن غم و اندوه خود از مرگ فرزاد برگزار کنند.

هرانا؛ رفع قطعی خطوط تلفن زندان اوین و جا به جایی بسیاری از زندانیان

خبرگزاری هرانا – قطعی خطوط تلفن های عمومی زندان اوین که از روز 18 اردیبهشت ماه تا کنون ادامه داشت ساعاتی پیش رفع شد و در این بین بسیاری از زندانیان محبوس در بند 350 به سایر بندهای زندان و یا به خارج از زندان منتقل شدند.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، ساعاتی پیش قطعی خطوط تلفن عمومی، اندرزگاه های زندان اوین که از روز 18 اردیبهشت به دلایل نامعلومی قطع شده بود؛ رفع شد.
از روز شنبه تا کنون بسیاری از زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین به دلیل برگزاری یک مراسم مذهبی به اندرزگاه های 7 و 8 زندان اوین و یا به زندان های رجایی شهر و پردیس کرج تبعید شده اند.
بر همین اساس حامد روحی نژاد، حسین اعزامی، مهدی مرتضی پور و امیر اطلانی از بند 350 زندان اوین به اندرزگاه 8 منتقل و ابراهمیم ممدی و ساسان ستارزاده به اندرزگاه 7 زندان اوین منتقل شدند.
هم چنین داوود سلیمانی نیز از روز گذشته به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

محکومیت قطعی هنگامه شهیدی به ۶سال حبس تعزیری

خبرگزاری هرانا - وکیل هنگامه شهیدی از متهمان حوادث پس از انتخابات از صدور حکم قطعی موکلش در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
محمد مصطفایی در گفت‌وگو با  ایسنا، درباره اتهامات موکلش اظهار کرد: قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران بعد از بررسی پرونده محکومیت موکلم را به شش سال حبس تعزیری تقلیل داد. وی با بیان اینکه موکل در بند عمومی زندان اوین تحمل کیفر می‌کند، افزود: قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به استناد سوابق موکلم در زمینه‌ی روزنامه‌نگاری و مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی موکلم را درباره تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام اجتماع و اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رییس‌ دولت  به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

مازیار بهاری به ۱۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد


خبرگزاری هرانا - دادگاه انقلاب ایران مازیار بهاری، روزنامه نگار و فیلمساز ایرانی- کانادایی را به بیش از ۱۳ سال زندان محکوم کرده است.
به گزارش بی بی سی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب آقای بهاری را به گذراندن "۵ سال حبس به جهت اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، ۴ سال حبس به جهت جمع آوری و نگهداری اسناد محرمانه و طبقه بندی شده، ۱ سال حبس به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام، ۲ سال حبس جهت توهین به رهبر انقلاب، ۶ ماه حبس جهت توهین به رئیس جمهور و ۱ سال حبس جهت اخلال در نظم عمومی و ۷۴ ضربه شلاق" محکوم کرده است .
در حکم دادگاه انقلاب تاکید شده که این حکم قطعی نیست و مازیار بهاری می تواند در مدت ۱۰ روز به این حکم اعتراض کند.
آقای بهاری که ۴۲ ساله سن دارد و خبرنگار نشریه نیوزویک است سال گذشته برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری ایران به این کشور رفته بود، اما یک روز پس از انتخابات بازداشت شد و مدت ۱۱۸ روز را در زندان انفرادی گذراند.
او سپس با وثیقه سه میلیارد ریالی آزاد شد و توانست از ایران خارج شود.

هرانا؛ زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیه اعدام زندانیان سیاسی را محکوم کردند

خبرگزاری هرانا – زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه با صدور بیانیه ای خواهان اعتراض به اجرای حکم 5 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین شدند.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی به نامهای فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان ، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان خواهان اعتراض گسترده به اعدام این زندانیان شدند.

زندانیان محبوس در زندان ارومیه اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی را اقدامی بسیار ناجوانمردانه و ضد بشریت و ضد تمام مکتب های سیاسی دانسته  و آن را با تمامی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایر دانستند.
در این بیانیه آمده است، اینک نتیجه میگیریم که نه تنها با شهادت این عزیزان بلکه با شهادت هزاران شهید دیگر هم مبارزان و قهرمانان کرد دست از دفاع و آزادی و دفاع از خاک و ناموس خود بر نداشته و بر نخواهند داشت.
این شهیدان با خون رنگین خود و شهادت در راه آزادی خاک، ناموس و وطن خود، راه آزادی و جانفشانی و مقاومت شرافتمندانه برای سایر ملت را هموار میسازند و این شهیدان شهدای پدر و مادر خوبش نیستند بلکه شهیدان و پسران و مردان تک تک ملتمان هستند و چه بسیارند چنین مردان و زنانی که حاضر هستند جان خود را در راه آزادی و ناموس و وطن خود دهند و تا آخرین قطره خونشان مبارزه کنند و راه شهیدان را همچنان ادامه دهند.
در ادامه این بیانیه آمده است در پایان از تمامی آزادی خواهان و مبارزین می خواهیم در مقابل ظلم و ستم روا شده بر ملتمان لحظه ای از مبارزه با آن باز نایستند و اعتراض خود را به هر وسیله ای به گوش جهانیان برسانند.

هرانا؛ اعتراض دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به حضور احمدی نژاد در دانشگاهشان

خبرگزاری هرانا - صبح امروز دوشنبه 20 اردی بهشت ماه، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد، تجمعی اعتراضی برپا کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حضور محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، که به قصد سخنرانی در همایش "تجلیل از اساتید نمونه" به دانشگاه شهید بهشتی رفته بود، با اعتراض و تجمع دانشجویان این دانشگاه همراه شد.
دانشجویان معترض که جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر را تشکیل می دادند، در خارج از تالار ابوریحان و در میدان اصلی دانشگاه شعارهایی نظیر "دانشجوی با غیرت حمایت حمایت" و "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد" و... سردادند.
هم چنین حضور نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه و بسیجیان درون دانشگاه گسترده گزارش شده است.
شایان ذکر است حضور از پیش اعلام نشده ی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران و در روز جهانی کارگر اعتراض های گسترده ی دانشجویان را به همراه داشت.

هرانا؛ برگزاری مراسم یادبود اعدامیان روز گذشته، در زندان های اوین، گوهردشت و ارومیه

خبرگزاری هرانا - صبح امروز، به بهانه ی بزرگداشت 5 زندانی سیاسی اعدام شده در روز گدشته، در زندان های اوین، گوهردشت کرج و ارومیه مراسم یادبود برگزار شد.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، صبح  امروز، دوشنبه 20 اردی بهشت ماه، در بند 350 و 7 زندان اوین، زندانیان سیاسی زندان ارومیه و حسینیه ی بندهای 1 و 3 و 4 زندان گوهردشت کرج مراسم بزرگداشت فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان و شیرین علم هولی، برگزار شد.
گفتنی است از میان 5 زندانی اعدام شده، مهدی اسلامیان در زندان گوهردشت کرج نگهداری می شد و شب قبل از اعدامش به طرز مشکوکی زندان اوین منتقل شده بود. 4 اعدمی دیگر در زندان اوین نگهداری می شدند.
فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، مهدی اسلامیان و شیرین علم هولی، 5 زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بدون اطلاع خانواده ها و وکلایشان سحرگاه 19 اردی بهشت ماه در زندان اوین اعدام شدند.

هرانا؛ در پی حضور گسترده نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه تهران، تجمع خانواده های اعدام شدگان مقابل زندان اوین برگزار شد

خبرگزاری هرانا - در پی ممانعت از گردهمایی خانواده های اعدام شدگان روز گذشته و فعالین مدنی در مقابل دانشگاه تهران، از سوی ایشان بدون برنامه ریزی قبلی مقابل زندان اوین تجمع اعتراضی برپا شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در پی حضور گسترده ی نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه تهران و تسخیر میدان انقلاب به دست موتورسواران یگان ویژه، از هرگونه تجمعی که قرار به برگزاری آن در ساعت 11 به دعوت خانواده ی زندانیان سیاسی اعدام شده، بود؛ ممانعت به عمل آمد.
بر همین اساس خانواده ی اعدام شدگان و فعالین مدنی با مشاهده ی چنین فضایی میدان انقلاب را به قصد زندان اوین ترک کردند.
بنا بر مشاهدات گزارشگران هرانا، از ساعاتی پیش بر تعداد نیروهای مستقر در مقابل دانشگاه تهران افزوده شده است و نیروهای لباس شخصی و بسیجی نیز با ایجاد جو کاملا امنیتی مانع از شکل گیری تجمع مردمی شده اند.
نیروهای امنیتی اقدام به فیلم برداری از رهگذران و عابرین در حوالی درب اصلی دانشگاه و میدان انقلاب می نمایند.
هم چنین بسیاری از نیروهای امنیتی در قالب موتور سوار اقدام به گشت زنی در خیابان های اطراف دانشگاه تهران می نمایند. گفتنی است هم اکنون بسیاری از مردم و خانواده ها در مقابل زندان اوین دست به تجمع زده اند.
در این رابطه گزارشات تکمیلی منتشر خواهد شد.

هرانا : خودداری مسولان زندان از تحویل اجساد زندانیان سیاسی اعدام شده به خانواده ها

خبرگزاری هرانا - مسولان زندان اوین با ذکر دلایل امنیتی از تحویل اجساد ۵ زندانی سیاسی اعدام شده روز گذشته در این زندان، به خانواده ها خودداری می کنند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده با مراجعه به دادگاه انقلاب و زندان اوین خواستار تحویل گرفتن اجساد فرزندان خود شدند اما مسولان دادگاه انقلاب و زندان اوین با ذکر دلایل امنیتی و لزوم در نظر گرفتن شرایط عنوان داشته اند تا اطلاع ثانوی و تشخیص بدون مشکل بودن تحویل اجساد! از تحویل دادن آنان خودداری خواهند کرد.
مسولان زندان به خانواده کمانگر پیشنهاد کرده اند که فعلا فقط وسایل فرزاد کمانگر را تحویل بگیرند اما این خانواده ضمن خودداری از تحویل گرفتن وسایل بر لزوم تحویل پیکر فرزند خود تاکید کرده اند.
همچنین خانواده شیرین علم هولی، دیگر زندانی سیاسی اعدام شده در روز گذشته علیرغم ارجاع به بهشت زهرا و پزشکی قانونی کهریزک کماکان همچون سایر خانواده ها موفق به دریافت پیگر این زندانی نشده است.

انزجار، نفرت، اعتراض... احزاب سیاسی، روشنفکران و فعالین کارگری اعدام را محکوم می کنند

 
• خلاصه ای از اطلاعیه های احزاب سیاسی و تشکل های دموکراتیک را در ادامه بخوانید ...

اخبار روز: 


اخبار روز: اعدام فعالان سیاسی کشور، موجی از نفرت و انزجار را موجب شده است. احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی و دموکراتیک با انتشار اطلاعیه هایی این اقدام جنایتکارانه را محکوم کرده اند. بخش هایی از این اطلاعیه ها را که تا لحظه ی تنظیم این گزارش به دست ما رسیده است، در ادامه می خوانید:

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اعدام ها را «اقدام جنایتکارانه» خوانده و نوشته است: این اعدام‏ها در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد صورت گرفته است. کودتاگران از برآمد جنبش اعتراضی در روز ۲۲ خرداد و فریاد مردم در خیابان ها علیه دیکتاتوری به شدت در هراس هستند. آن‏ها می‏خواهند با اعدام‏ زندانیان سیاسی، جو ترس و رعب در بین مردم به وجود آورند تا مردم در روز ۲۲ خردا دست به اعتراض نزنند. اما صدای اعتراض مردم علیه دیکتاتوری با این اقدامات، خاموش نخواهد شد.
در ادامه ی این اطلاعیه آمده است: ما اقدام جنایتکارانه رژیم اسلامی را محکوم می‏کنیم و از تمام سازمان‏های سیاسی اپوزیسیون، فعالین جنبش اعتراضی، فعالین حقوق بشر و جوامع بین‏المللی می‏خواهیم که صدای اعتراض خود را علیه جنایات رژیم اسلامی بلند کنند.

کمیته مرکزی کومله درمورد اعدام پنج فعال سیاسی نوشته است: ما این جنایت هولناک و ضدبشری را محکوم و از تمام سازمانهای مدافع حقوق بشر و همچنین نهادهای بین المللی خواهانیم که در برابر موج سرکوب ها و اعدام های دسته جمعی جمهوری اسلامی بی صدا نباشند. در همین رابطه کومله زحمتکشان کردستان به تمامی خانواده ی این جانباختگان و همچنین خلق های ایران و خصوصا خلق کردستان تسلیت گفته و خواهان همدردی مردم و همچنین تداوم مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی می باشد.
کومله زحمتکشان کردستان در ادامه ی اطلاعیه ی خود از تمامی مردم کرد خواسته است که مراتب همدردی و همیاری را با خانواده این عزیزان ادامه داده و آنها را در این شرایط تنها نگذارند.

حزب کومله کردستان ایران نوشته است: بدون تردید یکی از اهدف جمهوری اسلامی ایران از اعدام ناگهانی زندانیان سیاسی مذکور، در آستانه سالگرد خیزش آزادیخواهانه مردم ایران در اعتراض به تقلب بزرگ انتخاباتی سال گذشته، زهر چشم گرفتن از مردم و ایجاد فضای رعب و وحشت در میان جامعه و ترس از خیزش دوباره جنبش عمومی آزادیخواهانه ی ایران است.
کومه له اعدام این زندانیان را به عنوان نقض آشکار حقوق بشر و بخشی از سیاست سرکوب و ارعاب مردم کردستان و ایران به شدت محکوم می کند و خواستار محکومیت گسترده آن از جانب تمام آزادیخواهان ایران و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر می باشد.

دفتر نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران- پاریس و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- پاریس، در اطلاعیه ای تحت عنوان «اعدام ها را متوقف کنید!» نوشته اند: حکومت اسلامی در مقابله با گسترش جنبشهای اعتراضی و مقاومت مردم در مقابل دولت پس از کودتای انتخاباتی، به سرکوب گسترده و خشن متوسل شده است. این خشونت در مناطق ملی بی رحمانه‌تر و گسترده‌تر اعمال می‌شود. به واقع تشدید خشونت، با هدف ایجاد رعب و وحشت و ترس، در دستور قرار گرفته است. دستگاه ولایت با این خیال خام می‌کوشد تا با تشدید سرکوب و اعدام آزادیخواهان، مردم را از ادامه راهی که برگزیده‌اند، به هراساند و آنان را به خانه‌ها بازگرداند.
در ادامه ی این اطلاعیه آمده است: ما ضمن محکوم کردن این اعدام‌ها، همه هموطنان ، فعالین سیاسی اجتماعی و نهادهای مترقی، احزاب و سازمان‌های چپ و دموکرات وترقیخواه را دعوت می‌کنیم، تا امروز عصر ساعت چهار بعدازظهر در میدان تروکادرو- پاریس جمع شده و با ابراز مخالفت و اعتراض به احکام ناعادلانه بیدادگاههای حکومت اسلامی، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بین‌المللی را به جنایات حکومت اسلامی جلب کرده و مبارزه برای پایان دادن به کشتار و جنایت دولتی در ایران را تقویت کنیم.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون «اعدام پنج تن از فرزندان مردم» نوشته است: این جنایت رژیم اسلامی با این هدف صورت می گیرد که مردم و جوانان این کشور را از ادامه راه خود برای در هم شکستن استبداد دینی بازدارند. از آن جا که چهار تن از اعدام شدگان از فرزندان مردم کردستان هستنند، رژیم اسلامی در تلاش است با این اقدام خود، از پیوستن مردم کردستان به جنبش سراسری مردم ایران جلوگیری کند. اما آن ها نفرت و کینه ملت کرد را دامن می زند و زخم های سنگینی بر جای می گذارند. این سرکوب خشن و بیرحمانه در مورد ملیت های ایران، چه در کردستان و چه در بلوجستان، برای موجودیت ایران می تواند خطرناک باشد. جمهوری اسلامی که در یازده ماه گذشته با جنبش سراسری ضداستبدادی روبروست و ارکان حکومتش به لرزه درآمده، و این خیزش های مردمی ترس را بر وجود حاکمانش مستولی کرده است، در آستانه اولین سالگرد آغاز اعتراضات توده ای، دست به جنایت های بیشتری می زند تا شاید بتواند مانع گسترش مبارزات مردمی و پیوستن بخش های هر چه بیشتری از مردم به این جنبش انقلابی شود.
در ادامه ی اطلاعیه آمده است: مردم و جوانان رشیدشان که از جنایات کهریزک نهراسیدند؛ از به گلوله بسته شدن در خیابان ها نترسیدند؛ از شکنجه های قرون وسطائی و تجاوزات جنسی هراسی به خود راه ندادند، در برابر اعدام عزیزانشان نیز ترسی به خود راه نخواهند داد. آن ها این غم سنگین بر دل هایشان را به خشم و نفرت و انرژی بی پایان برای ادامه راه خود، راه در هم شکستن استبداد ولایتی با تمام قدرت به کار خواهند گرفت.
این سازمان از همه مردم آزاده و جوانان جسور و شجاع خواسته است، در این شرایط حساس، خانواده های این شهیدان را تنها نگذارند و اجازه ندهند آن ها در غم و اندوه سنگین خود تنها بمانند و مورد تهدیدات بیشرمانه مقامات امنیتی قرار گیرند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید در اطلاعیه ی خود تحت عنوان «جمهوری اسلامی یعنی؛ جنایت، جنایت، جنایت!» نوشته است: اعدام این پنج زندانی سیاسی در سحرگاه امروز در زندان مخوف اوین، نشانه بارز دیگری از درماندگی رژیم جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت این پنج زندانی و خیزش آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم ایران است. رژیم تا نهایت ارتجاعی و ضدبشری جمهوری اسلامی مذبوحانه تلاش می کند در واکنشی زبونانه به اعتراضات گسترده کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان و فرهنگ ورزان، بار دیگر به جنایت متوسل شود.
در ادامه ی اطلاعیه آمده است: کانون نویسندگان ایران در تبعید، بنابر منشور و آرمان خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و حقوق مسلم مردم برای رهائی از ستم و بیداد، اعدام این پنج زندانی سیاسی را محکوم و از همه مردم آزادی خواه جهان درخواست می کند که صدای اعتراض خود را در برابر این جنایت ها بلند کنند و به مقابله همه جانبه با بیداد این رژیم ارتجاعی و پوسیده بپردازند.

جمعی از فعالین کارگری (JAFK) در اطلاعیه ی خود نوشته اند: پاسخ شایسته به جنایات رژیم اسلامی، مبارزه انقلابی برای ساختن نظامی است که از این ستمگری ها بری باشد. پاسخ شایسته به این اعدام ها، خشکاندن ریشه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زندان و شکنجه و اعدام در خاک جامعه است. پاسخ شایسته به ربودن صدها و هزاران فرزاد، شیرین، علی، فرهاد، مهدی از دامان مردم، حرکت آگاهانه و متشکل و متحد برای برپایی جامعه ای است که از ستم طبقاتی و جنسیتی و ملی و مذهبی رها باشد. جامعه ای که در آن، مبارزه با بهره کشی انسان از انسان، مبارزه با مردسالاری و پدرسالاری، مبارزه با خرافه و جهل، مبارزه با برتری جویی ملی و نژادی، نه جرم که ارزش و فضیلت باشد. جامعه ای که در آن، میلیون ها زن و مرد کارگر و زحمتکش و ستمدیده واقعا بر زندگی و کار خود حاکم باشند، دولت خود را تشکیل دهند و فرهنگ نوین خود را بسازند. جامعه ای که برای دختران و پسران جوان و شورشگر، برای روشنفکران و هنرمندان و دانشمندان پیشرو و نواندیش، قفس یا منگنه نباشد.

بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ضمن محکوم کردن اعدام پنج زندانی سیاسی،مدنی، درخواست برای تحصن مردم کردستان کرده است. در اطلاعیه ی این بنیاد آمده است: بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ایران ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی از همه وجدانهای بیدار درخواست مینماید که در برابر موج اعدام فعالین سیاسی ،مدنی سکوت ننمایند .
فلذا درخواست میگردد از مردم شریف کردستان برای همدردی با خانواده قربانیان و جلوگیری از اعدام های دیگر فعالین سیاسی ،مدنی که حال در انتظار اجرای احکام خود بسر میبرند روز چهارشنبه مورخه ۲۲ اردیبهشت ماه با تحصن و تعطیلی کلیه بازار و اصناف این اقدام غیر انسانی جمهوری اسلامی را محکوم نمایند.

نشریه ی دانشجویی بذر در اطلاعیه ای که به این مناسبت منتشر کرده نوشته است: امروز ۵ نفر اعدام شدند. این اعدامها هیچ هدفی نداشت بجز مرعوب کردن مبارزات رادیکال مردم، جوانان و جنبش دانشجویی. هنوز چند روزی از اعتصابات دانشگاهها نگذشته است که این جنایت انجام شد.
این نشریه از تمام نیروهای مبارز و انقلابی، دانشجویان و محصلان، اساتید دانشگاهها و معلمان مدارس، کارگران و زحمتکشان و ... خواسته است تا این اعدام را به موج مبارزه عادلانه ای تبدیل کنند. مبارزه ای که فرزاد می خواست و می خواهد. مبارزه برای رهایی.

کارزار تدارک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های ایران در اطلاعیه ای به نام «بازهم کشتار سیاسی، بازهم ضرورت یک محکمه مردمی» خاطرنشان کرده است: ماشین سرکوب و مرگ رژیم جمهوری اسلامی طی سی و یک سال حاکمیت اش هرگز متوقف نشد. رژیم خونین ترین جنایت خود را در دهه شصت به اجرا در آورد که طی آن هزاران زندانی سیاسی را به جوخه های مرگ سپرد. رژیم جمهوری اسلامی حذف فیزیکی مخالفان و آزای خواهان و انقلابیون را همواره با اتهامات واهی به اجرا در آورده است. کشتار جوانان در خیزش اعتراضی اخیر مردم، تجاوز به دختران جوان و آتش زدن اجساد آنان، و اکنون اعدام جمعی پنچ تن از زندانیان سیاسی، نشانگر این واقعیت است تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت است، ماشین سرکوب و کشتارش متوقف نخواهد شد.
در ادامه ی این اطلاعیه آمده است: رژیم جمهوری اسلامی باید در جائی جوابگوی جنایات خود باشد. دولت ها و نهادهای بین المللی وابسته به آن ها هرگز تلاش نکردند ماشین سرکوب و اعدام رژیم را متوقف کنند. هیچ نهاد و محکمه بین المللی هم حاضر نیست به دادخواهی خانواده های قربانیان سرکوب و ماشین کشتار رژیم رسیدگی کند. اعدام های سیاسی اخیر، ضرورت تشکیل یک دادگاه مردمی برای رسیدگی به جنایات رژیم در زندان ها را پیش ار بیش ایجاب می کند.

هیات اجرایی سازمان های جبهه ی ملی ایران در خارج از کشور با صدور اطلاعیه ای اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی را بشدت محکوم کرده است. در این اطلاعیه آمده است: همه میدانند که هدف از اعدام ها ایجاد جو ترس در بین مردم در آستانه سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد است. رژیم ضد ملی و سرکوبگر که ناتوانی اش در حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و بین المللی بیش از پیش آشکار شده و امروز خود را با نارضائی اکثریتی بزرگ روبرو می بیند، هنوز به عبث تصور میکند که اعدام و کشتار به ترس مردم و خودداری آنان از مقاومت خواهد انجامید و میتواند با توسل به این جنابات برای همیشه ادامه حیات خود را ممکن سازد.
در ادامه ی این اطلاعیه گفته شده: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اعدامهای غیر انسانی و وحشیانه را بشدت محکوم مینماید و بار دیگر به سران این رژیم قرون وسطائی و جنایتکار هشدار میدهد که در پیشگاه مردم ایران هیچیک از این جنایاتشان بدون مجازات نخواهد ماند.

وصیت نامه جان باخته ی راه آزادی مهدی اسلامیاناخبار روز:


فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران: متن زیر پیاده شده از یک فایل صوتی است که توسط شهید راه آزادی مهدی اسلامیان خطاب به جوانان گفته است و نسخه ای از آن در اختیار ما قرار دارد در آینده نزدیک آن را در اختیار عموم قرار خواهیم داد.

ایران سرزمین ماست،ایران سرزمین ما ست،ایرانی که آب و خاک و ناموسش و ثروتش ٣۰ سال است که به تاراج می رود. عربزاده هایی که لباس اسلام و روحانیت بر تن دارند و خود را زاده ایران می نامند.عرب زاده هایی که نقاب بر چهره کریه و پلید گذاشته اند و به اصطلاح قیام حسینی سرلوحه‍ی خود قرار داده اند.آیا قیام امام حسین علیه السلام ظلم بر ظلم بود؟
و با شعار مردم سالاری دروغین و با استفاده از احساسات دینی مردم مسلمان کشورمان ایران را به اسارت برده اند. و در حال جنگ سرد با مردمند و حقوق حقه مردم و جوانان این مرز و بوم را با توسل شکنجه و زور با اهرم های فشار و به اصطلاح سربازان گمنام امام زمان عج الله زیر پا گذاشته اند. و بزرگترین دیکتاتوری مذهبی جهان را در کشور کاملا مسلمان پیاده کرده اند.و به راستی خود را نهاد بر حق خدا و امام زمان می دانند و بانوشتن سناریوهای کثیف و توطئه های وحشتناک سعی در از بین بردن آرمانها و آرزوهای حقیقی نسل جوان مملکت هستند.
با توطئه های همچون انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز و با توسل به اشخاصی به اصطلاح اپوزیسیون خارجی رقم زدند.و با ابزارهایی از خانواده هایی کاملا مذهبی و شناخته شده این پازل خود را تکمیل می کنند. و اشخاصی مثل من که پی به اعمال ننگین آنها برده اند به نابودی کشاندند.
در این مدت که من بی گناه در انفرادی بودم و در قفسهای بی رنگ و لعاب و دیوارهای خسته از خون درس آزادگی و آزادمردگی را زیر سایه مربوط خود یاد گرفتم و ناله های زنده مردان آزاده را که از لابلای ترک های دیوارها به عنوان یک رسالت بزرگ بر دوش شما نهادم. تا کشور و دین مبین اسلام را که در چنگال علفهای هرز که ریشه در منجلاب دارند نجات دهید و بدانید من و امثال من که پی به توطئه شومی که علیه مردم ایران است بردیم.
خون خود را فدای وطن و ناموس و دین و راه حقیقت کردیم تا شاید باری دیگر دستهای پلید و خون آلود خفاشان که نبض و رگهای حیاتی مملکت را در دست دارند برای شما پدران و برادران و آیندگان روشن شودو بدانید هر کس در برار ظلم سر سجده فرود آرد همرزم ظالم است .
من به جوانها توصیه می کنم دستهای گرم و پر محبت خود را در هم گره زنید و دنباله روی کسانی که جان و مال و ناموس خود را فدای این مرز و بوم کرده اند و سینه خود را سپر نیزه های دروغین ظالمان و کافران واقعی کرده اند باشید تا شاید تاریخ بار دیگر سرنوشت را به نفع مردم آزاده ایران رغم زند.
دز آینده نزدیگ کتابی چاب خواهد شد به نام سفر سنگ این کتاب گوشه ای از شکنجه و اسارت و اتهامات بی پایه و اساس من در قفس برای شما بازگو خواهد کرد. تا اهداف شوم این مزدوران رژیم دیکتاتوری بار دیگر برای شما روشن شود. من مسلمانم و مسلمان خواهم ماند.

مهدی اسلامیان
بند۱ سالن ۱ زندان رجائی شهر کرج
۱٨/۱۲/ ۱٣٨٨

مرگ اگر اژدهاست، در دل من مورچه‌ایست - نامه‌ای از فرهاد وکیلی در زندان اوین

اخبار روز

مرگ یعنی عشق، آسمان بودن، رفتن، مرگ یعنی جدایی کوتاه شدن دست از جهان، مرگ ترک دیار، دوری همیشه از یاران، مرگ یعنی رفتن، رفتن بدون بازگشت، در یک کلام مرگ یعنی مرگ، اما پیش من هر چه از مرگ می گویند در دل هراسی ایجاد نمی شود، مرگ اگر اژدهاست در دل من مورچه ایست بی آزار، مرگ برای من سعادتی است هدیه شده از سوی دوست زیرا برای ملت است. یاد من بعد از مرگ یاد خواهد شد با یاد شهدا، مرگ برای من یعنی دوباره بودن، یعنی دل به عشق سپردن، یعنی تولد و اگر عمر من یعنی طول مسافتی ما بین دو ایستگاه پس رسیدن به مقصد برایم رویایست پس عظیم زیرا من و ملتم و عزیزانم و فرزندان و یارانم در این دنیا بی پناه بودیم اما آرزوی نا شکفته من در راه این سفر که می دانم کجا می روم و چه می خواهم شد مرا به سوی مرگ می کشاند، شاید پس از مرگ من و با مرگ من خون انسانی که آیندگان او را شهید خواهند خواند پشتیبانی باشد برای ملتم و وطنم و فرزندانم... و اگر قرار است در کشاکش این امواج مرا دیوانه وار به نسخه های به نام ساحل بکوبند ومشتی استخوان از من باقی بماند من مرگ را به آغوش خواهم کشید که این نه مرگ است بلکه پیوندی است میان من، گذشتگان و آیندگان پس،از این مرکب که دنیا خواندنش پیاده خواهم شد و پیاده به سوی عشق خواهم رفت.
دیگر بوی یاس و نرگس و نسترن مرا به سوی خود نخواهد کشید زیرا خود ایستگاه خواهم بود برای بوییدن نرگس و یاس و نسترن و من برای همیشه از چیدن گلهای زیبا خود را محروم خواهم ساخت زیرا باور دارم بهترین گلهارا بهترین انسانها به من هدیه خواهند کرد. مسیر رفتن اگر چه سخت بود و دشوار اما پایانی بس دلپذیر خواهد داشت دلتنگم دلتنگ از دنیا از مکرش از ظلمش و بی عدالتهایش تن رنجور من دیگر تحمل کشیدن بار مسئولیتی جدید را نخواهد داشت.
باور کنید که نمی توانم، سخت است چه می دانید چه سختیها کشیدم، از آن زمان که فهمیدم وارث خون خوبان هستم و چه رنجها دیدم، از آن زمان که به پاکی دختران زاگرس شهادت دادم و شجاعت پسران آرارات و قندیل را ستودم و چه دشوار بود آن زمان که شاهو هم سنگیش اش را بر دوش خسته و رنجورم افزود پس باید رفت باید عاشق بود، خستگی ام نه از پیمودن ادامه راه بلکه ترس از دست دادن این همه لذت و ارزش است که امروز به آن دست یافته ام.

فرهاد وکیلی زندان

شمارش معکوس افزایش خشونت و قتل عام زندانیان سیاسی با اعدام ۵ زندانی عقیدتی در ایران

اطلاعیه مطبوعاتی / اعدام زندانیان سیاسی - شماره یک
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای در روز جاری مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه از اعدام ۵ زندانی سیاسی به نامهای فرزاد كمانگر فرزند باقي، علي حيدريان فرزند احد، فرهاد وكيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علم‌هولي فرزند خدر و مهدي اسلاميان فرزند محمد خبر داد. در این اطلاعیه بر روند قانونی صدور و اجرای احکام این زندانیان سیاسی تاکید شده است. در این رابطه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران فارغ از نفس غیرانسانی حکم اعدام ضمن رد اجرای قانون در روند صدور حکم و اجرای آن، عملکرد دستگاه قضایی در این پرونده را مغایر با استقلال قوا و روح قانون ‪و نتیجه نفوذ دستگاه امنیتی ارزیابی‬ می کند.
در حالی حکم مرگ در مورد ۵ زندانی سیاسی به اجرا درآمده است که سه تن از متهمان یک پرونده جنجالی به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در دادگاهی غیرعلنی و با حداکثر ۶ دقیقه وقت برای هر سه متهم و بدون وجود اسناد به اعدام محکوم شده بودند، کما اینکه زندانیان و وکلای آنان مستندات کافی در خصوص اعمال شکنجه از سوی نیروهای امنیتی را در اختیار داشتند. با تمامی این اوصاف و موارد، به دلیل عدم درخواست عفو از سوی متهمان با اعتقاد به بیگناهی و به همت وکیل آقای کمانگر، از ۱۸ ماه قبل، پرونده در مرحله ماده ۱۸ (بررسی مجدد) قرار گرفت و در این شرایط قاعده حقوقی از متوقف ماندن این احکام تا زمان بررسی مجدد حمایت می کرد.
پیش تر این مجموعه با انتشار گزارشاتی از تلاش دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی) و در کل جریانی که در دستگاه قضایی خط نیروهای امنیتی را به پیش می برد برای اجرایی کردن حکم اعدام این زندانیان سیاسی خبر داده بود، این پرونده جنجالی از حدود ۱ سال قبل تاکنون مفقود بوده و عملا پیگیری های مستمر خانواده و وکیل فرزاد کمانگر نتیجه ای حتی در حد پیدا شدن پرونده در بر نداشته است.
در این پرونده به خصوص فرزاد کمانگر، بعنوان یک معلم و مدافع حقوق بشر چهره ای شناخته شده محسوب می شد که در گزارش عملکرد حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمانهای صنفی، کارگری و حقوق بشری و سازمانهای سیاسی در اقصی نقاط دنیا مورد حمایت قرار گرفته بود.
متهم دیگری که طی این اطلاعیه، اجرای حکم وی تایید شده است، خانم شیرین علم هولی نام دارد که متهم به اقدام مسلحانه در شهر تهران شده است، اتهامی که نه در دادگاه علنی و نه بر پایه مستندات شفاف ثابت شده است، خانم علم هولی طی روزهای اخیر با نوشتن نامه هایی از فشارهای فزاینده بر خود جهت اعترافات تلویزیونی غیرواقعی از سوی تیم بازجویی خبر داده بود.
مهدی اسلامیان، اهل شیراز نیز دیگر زندانی سیاسی اعدام شده است که تنها به دلیل کمک مالی به برادر خود (به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان) که از متهمان پرونده انفجار حسینیه شیراز بود، به مرگ محکوم شده بود، حکمی که صبح روز جاری به اجر درآمد، آقای اسلامیان نیز علاوه بر تحمل شکنجه از حق داشتن وکیل مدافع منتخب و یک دادگاه عادلانه محروم بوده است.
احکام اعدام فوق پس از قطع تلفنهای زندان اوین از ساعت ۴ بعدازظهر روز گذشته مورخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، با انتقال مهدی اسلامیان از زندان رجایی شهر، شیرین علم هولی از بند ۲۰۹ و فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی از اندرزگاه ۷ زندان اوین به بند ۲۴۰ در ساعت ۵ صبح روز جاری به اجرا درآمد، در حالی که به هیچ یک از خانواده ها یا وکلا بر خلاف قانون اطلاعی در این خصوص داده نشده بود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است با توجه به اینکه از پنج زندانی عقیدتی اعدام شده چهار تن از آنان کرد بوده اند، این موضوع به خوبی جهت گیری سیاسی پرونده را مشخص می کند. این مجموعه معتقد است تنها هدف نیروهای امنیتی از اجرای این احکام تنش زایی و ایجاد خشونت در جامعه است، در شرایطی که مناطق کردنشین یکی از آرام ترین شرایط را در طی سالهای اخیر را نظاره می کند و حتی در اعتراضات پس از انتخابات در ایران نیز نقشی ایفا نمی کند، اجرای چهار حکم اعدام به خصوص زندانیان شناخته شده ای که افکار عمومی بیشترین حساسیت را نسبت به آنان را دارد تنها به افزایش خشونت در این منطقه و در کل تمامیت کشور منتهی خواهد شد.
این مجموعه ضمن محکوم کردن قاطعانه اقدام غیرانسانی و غیرقانونی نیروهای امنیتی و عدم استقلال قوه قضاییه در این موضوع، جامعه بین الملل را به پایان دادن به مماشات با دولت ایران در خصوص مسله حقوق بشر فرا میخواند و هشدار می دهد که الگوی عمل دستگاه امنیتی ایران در طی ماههای اخیر مبتنی بر خشونت و کشتار بوده و این موضوع شمارشی معکوس بر افزایش خشونت در جامعه ایرانی خصوصا در مناطق کردنشین و همینطور در معرض خطر قرار گرفتن سایر زندانیان سیاسی و خاصه زندانیان محکوم به اعدام که در حال حاضر اسامی شناسایی شده انان عبارت است از : رشید آخکندی، محمد امین آگوشی، رستم ارکیا، احمد پولادخانی، زینب جلالیان، سامی حسینی، حسین خضری‪،‬ نور رستمی، عبدالجلیل ریگی، عبدالحمید ریگی، محمد ریگی، علی ساعدی، عزیز ساعدی، احمد ساعدی، مصطفی سلیمی، علی سواری، علی صارمی، حسن طالعی، محمد امین عبدالهی، ماجد فرادی پور، حسین فروهیده(خطیبی)، عابد گهرام زهی، حبیب الله    لطیفی، یوسف لفته پور، قادر محمد زاده، جمال محمدی، ایرج محمدی، شیرکو معارفی، دعیر مهاوی، ماهر مهاوی، عبدالرحمان ناروئی، ولید نیسی، محمد امین ولیان، جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی. است.


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

برادر فرزاد کمانگر: مقام‌های قضایی قول آزادی فرزاد را داده بودند

سحرگاه روز یکشنبه پنج زندانی را به اتهام در «گروهک های ضد انقلاب» را در زندان اوین تهران اعدام شدند که چهار تن از آنان، از جمله فرزاد کمانگر، مرتبط با گروه پژاک معرفی شده‌اند؛ مهرداد کمانگر، درباره اعدام برادرش به رادیو فردا گفت‌وگو کرده است؛ مهرداد کمانگر می‌گوید خبر اعدام برادرش را دوستانش از روی سایت‌ها به وی اطلاع داده‌اند؛  برادر فرزاد کمانگر همچنین می‌گوید که مقام‌های قضایی پیش از این قول آزادی وی را داده بودند. من شنیده‌ام که آقای خلیل بهرامیان، وکیل آقای فرزاد کمانگر رفته‌اند که در مورد صحت و سقم قضیه مطمئن شوند. شما خبر را از کجا دریافت کردید، آقای کمانگر؟

مهرداد کمانگر- من در کمال خونسردی به شما اعلام می‌کنم. نمی‌دانم شما برنامه زنده دارید. اخبار به گوش من رسیده به گوش همه خانواده رسیده. این آتشی است که خودشان روشن کرده‌اند. باید خودشان هم پایش بایستند. تمام سیستم اطلاعات، سیستم قضایی همه باید جوابگو باشند. این لحظه به بعد همه باید جوابگو باشند. اگر خبر موثق باشد. از چند سایت خبری مطلع شدیم. چند نفر دوستان تهران و خارج از کشور با ما تماس گرفتند. خبر سایت‌ها را به ما دادند.

آخرین خبری که از برادرتان داشتید، چه بود؟

دیروز ساعت چهار با ما تماس گرفت.

چه گفتند؟

هیچ، عادی، جز تلفنی که با مادر حرف زد، دیگر ارتباطی بعد از ساعت چهار نبود.

هیچ مسئله خاصی در مورد احتمال اجرای حکم...

نه اصلاً به هیچ عنوان. عادی عادی تلفنی با مادر تماس گرفت.

از طرف مقام‌های قضایی چه؟ با شما قبلاً تماس گرفته بودند؟

اصلاً کسی جوابگوی ما نیست. من با مسئول پرونده ایشان در تهران در تماس بودم. مکرراً ارتباط داشتم. از امروز به بعد ایشان به تلفن‌های من جواب نمی‌دهد. دفتر پیگیری اطلاعات به تلفن‌های من جواب نمی‌دهد. کسی به من جواب نمی‌دهد. آقای بهرامیان هم دادستانی رفته ولی تلفن ایشان هم قطع شده. ما از ایشان خبری نتوانستیم کسب کنیم که دادستانی چه خبری ممکن است به او داده باشد.

خود آقای فرزاد کمانگر در مورد حکمشان چه می‌گفتند؟ در آخرین مکالماتی که داشتید. یعنی احتمال می‌دادند که ممکن است این حکم عوض شود یا امیدی نداشتند؟


اینها به خودشان قول دادند. من حضوراً نشسته بودم. این مسئول پرونده گفت فرزاد هیچ گناهی نداشته و فرزاد باید آزاد شود. اگر هم قرار است مشکلی برای فرزاد ایجاد کرده باشند یا بکنند، خودشان مسئول‌اند. حتی رهبری مسئول است. کسی که به عنوان رهبری مملکت آن بالا نشسته، باید جوابگو باشد.

آخرین حرف مقامات قضائی به شما چه بود؟

که فرزاد هیچ گناهی نداشته و باید آزاد شود. تمام اینها را باید جوابگو باشند.

مقامات قضایی به شما گفتند که آقای کمانگر گناهی ندارد و باید آزاد شود؟

بله خود دادستانی تهران گفته و حتی مرتضوی که ۱۸ ماه تمام پرونده را گم کرد، دادستان تهران همین جعفری دولت آبادی به آقای بهرامیان گفت. به خود فرزاد گفته بود، به من گفته بود.

مستقیماً به خود شما گفته بودند که فرزاد آزاد می شود؟

بله. بله.

شما چه اقداماتی کردید تا این اواخر در مورد پرونده برادرتان؟

ما بارها به دادستانی رفتیم. بارها با خود دادستان حرف زدیم. آقای بهرامیان هر روز به دادستانی رفت. با نمایندگان مجلس حرف زدیم. نمایندگان مجلس هم قرار ملاقات گذاشته بودند با رئیس قوه قضاییه در خصوص حل مشکل فرزاد.

سئوال آخر را می‌خواستم درمورد پرونده ایشان بپرسم. آیا آقای فرزاد کمانگر فعالیت سیاسی مستمر یا مشخصی داشتند؟ ایشان متهم به ارتباط با گروه پ کا کا شده بودند.

به هیچ عنوان. من به عنوان نزدیکترین فرد به فرزاد، خودش هم که بارها اعلام کرد، اعلام می کنم که هیچ ارتباطی با هیچ جریان سیاسی نداشت و همه اینها پرونده بود. فقط قصد و نیت شان این بود که فعالان مدنی کرد را قربانی کنند.

فعالیت مدنی آقای فرزاد کمانگر چه بود؟

معلم، یک معلم دلسوز. در چارچوب قانون.

پس شما تکذیب می کنید هرگونه همکاری ایشان را با پ کا کا و گروه‌های دیگر؟

به هیچ عنوان... جالب است به شما بگویم هفته معلم دیروز بود.

الان آنجا چطور است؟ فضای خانه و خانواده و مادرتان در چه وضعیتی است؟

ما خبری را اعلام نکرده‌ایم چیزی را مطرح نکرده‌ایم. ولی همه جمع شده‌اند و همه به هر نحوی است هر کسی، هر کاری که از دستش بر می‌آید می‌خواهد برای فرزاد انجام بدهد. ولی احتمالاً باید خودمان هم راهی تهران باشیم. به عنوان خانواده فرزاد اعلام می‌کنم مستقیماً خود رهبری کشور باید جوابگو باشد. هر مشکلی که برای هر کدام از جوانان این سرزمین درست شده، شخص ایشان مسئول‌اند. شخص ایشان مسئول‌اند، باید جوابگو باشند.

محکومیت سه زندانی سیاسی از سوی دادگاه تجدید نظر تائید شد

خبرگزاری هرانا - شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران احکام صادره در خصوص فیض الله عرب سرخی، هاله سحابی و مهدی کلاری را تایید کرد.
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیش از این شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران عرب سرخی را به استناد مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مجموعا به ۶ سال حبس محکوم کرده بود.
هاله سحابی نیز پیشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی مجموعا به دو سال حبس و پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده بود.
دادگاه تجدیدنظر همچنین رای صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن مهدی کلاری به ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود را تایید کرد.

هرانا؛ چهار تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا - عصر امروز چهار تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آقایان پیمان نودینیان، ملکی، زارع و زندی نیا ، چهار تن از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بنا بر این گزارش، در طی روز های اخیر فشار بر فعالان صنفی معلمان در سراسر ایران افزایش یافته است.
شایان ذکر است، صبح امروز نیز پس از گذشت یک روز از پایان هفته معلم فرزاد کمانگر، معلم زندانی در زندان اوین اعدام شد.

هرانا؛ تجمع خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده، فردا صبح مقابل دانشگاه تهران

خبرگزاری هرانا - خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده با همراهی تعدادی از فعالان مدنی اعلام کرده اند که فردا در تهران دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در روز جاری که تماماْ ساکن شهرستان بوده اند برای برگزاری یک تجمع اعتراضی به سمت تهران به راه افتاده اند. این خانواده ها اعلام کرده اند تجمع اعتراضی خود را از ساعت ۱۱ صبح فردا مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه در مقابل درب ورودی دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد، خانواده های داغدار بدین وسیله از عموم مردم و وجدانهای بیدار جهت حضور در تجمع مورد اشاره دعوت نموده اند،

هرانا؛ افزایش تدابیر امنیتی در مناطق کردنشین در پی اعدام زندانیان سیاسی


خبرگزاری هرانا - نیروهای انتظامی در مناطق کردنشین خصوصا در منطقه کامیاران، سنندج و مهاباد در راستای مقابله با اعتراضات احتمالی مردمی پس از اعدام زندانیان سیاسی مستقر شده اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نیروهای امنیتی و انتظامی پس از اعلام اعدام ۵ زندانی سیاسی کرد که ۴ تن از آنان به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم هولی زندانیان کرد بوده اند به مناطق کردنشین به صورت بی سابقه ای گسیل شده اند، این نیروها در مناطق کامیاران، سنندج و مهاباد بیشترین حضور را دارند.

تا کنون گزارشی از درگیری در این مناطق دریافت نشده است.

با قطع تلفن ها، فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی در اوین اعدام شدند

خبرگزاری هرانا - مسولان زندان اوین با قطع تلفن های این زندان از دو روز گذشته اقدام به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد كمانگر فرزند باقي، علي حيدريان فرزند احد، فرهاد وكيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علم‌هولي فرزند خدر و مهدي اسلاميان فرزند محمد نمودند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا این احکام در حالی به اجرا درآمد که پرونده سه تن از متهمان این پرونده در مرحله بازنگری (اعمال ماده ۱۸) قرار داشت و همچنین هیچ یک از وکلا و خانواده ها در جریان اجرای این احکام قرار نگرفتند.
گزارشات تکمیلی در این رابطه منتشر خواهد شد.


مهدی اسلامیان - فرهاد وکیلی - علی حیدریان - شیرین علم هولی - فرزاد کمانگر

شمارش معکوس افزایش خشونت و قتل عام زندانیان سیاسی با اعدام ۵ زندانی عقیدتی در ایران

اطلاعیه مطبوعاتی / اعدام زندانیان سیاسی - شماره یک
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای در روز جاری مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه از اعدام ۵ زندانی سیاسی به نامهای فرزاد كمانگر فرزند باقي، علي حيدريان فرزند احد، فرهاد وكيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علم‌هولي فرزند خدر و مهدي اسلاميان فرزند محمد خبر داد. در این اطلاعیه بر روند قانونی صدور و اجرای احکام این زندانیان سیاسی تاکید شده است. در این رابطه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران فارغ از نفس غیرانسانی حکم اعدام ضمن رد اجرای قانون در روند صدور حکم و اجرای آن، عملکرد دستگاه قضایی در این پرونده را مغایر با استقلال قوا و روح قانون ‪و نتیجه نفوذ دستگاه امنیتی ارزیابی‬ می کند.
در حالی حکم مرگ در مورد ۵ زندانی سیاسی به اجرا درآمده است که سه تن از متهمان یک پرونده جنجالی به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در دادگاهی غیرعلنی و با حداکثر ۶ دقیقه وقت برای هر سه متهم و بدون وجود اسناد به اعدام محکوم شده بودند، کما اینکه زندانیان و وکلای آنان مستندات کافی در خصوص اعمال شکنجه از سوی نیروهای امنیتی را در اختیار داشتند. با تمامی این اوصاف و موارد، به دلیل عدم درخواست عفو از سوی متهمان با اعتقاد به بیگناهی و به همت وکیل آقای کمانگر، از ۱۸ ماه قبل، پرونده در مرحله ماده ۱۸ (بررسی مجدد) قرار گرفت و در این شرایط قاعده حقوقی از متوقف ماندن این احکام تا زمان بررسی مجدد حمایت می کرد.
پیش تر این مجموعه با انتشار گزارشاتی از تلاش دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی) و در کل جریانی که در دستگاه قضایی خط نیروهای امنیتی را به پیش می برد برای اجرایی کردن حکم اعدام این زندانیان سیاسی خبر داده بود، این پرونده جنجالی از حدود ۱ سال قبل تاکنون مفقود بوده و عملا پیگیری های مستمر خانواده و وکیل فرزاد کمانگر نتیجه ای حتی در حد پیدا شدن پرونده در بر نداشته است.
در این پرونده به خصوص فرزاد کمانگر، بعنوان یک معلم و مدافع حقوق بشر چهره ای شناخته شده محسوب می شد که در گزارش عملکرد حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمانهای صنفی، کارگری و حقوق بشری و سازمانهای سیاسی در اقصی نقاط دنیا مورد حمایت قرار گرفته بود.
متهم دیگری که طی این اطلاعیه، اجرای حکم وی تایید شده است، خانم شیرین علم هولی نام دارد که متهم به اقدام مسلحانه در شهر تهران شده است، اتهامی که نه در دادگاه علنی و نه بر پایه مستندات شفاف ثابت شده است، خانم علم هولی طی روزهای اخیر با نوشتن نامه هایی از فشارهای فزاینده بر خود جهت اعترافات تلویزیونی غیرواقعی از سوی تیم بازجویی خبر داده بود.
مهدی اسلامیان، اهل شیراز نیز دیگر زندانی سیاسی اعدام شده است که تنها به دلیل کمک مالی به برادر خود (به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان) که از متهمان پرونده انفجار حسینیه شیراز بود، به مرگ محکوم شده بود، حکمی که صبح روز جاری به اجر درآمد، آقای اسلامیان نیز علاوه بر تحمل شکنجه از حق داشتن وکیل مدافع منتخب و یک دادگاه عادلانه محروم بوده است.
احکام اعدام فوق پس از قطع تلفنهای زندان اوین از ساعت ۴ بعدازظهر روز گذشته مورخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، با انتقال مهدی اسلامیان از زندان رجایی شهر، شیرین علم هولی از بند ۲۰۹ و فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی از اندرزگاه ۷ زندان اوین به بند ۲۴۰ در ساعت ۵ صبح روز جاری به اجرا درآمد، در حالی که به هیچ یک از خانواده ها یا وکلا بر خلاف قانون اطلاعی در این خصوص داده نشده بود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است با توجه به اینکه از پنج زندانی عقیدتی اعدام شده چهار تن از آنان کرد بوده اند، این موضوع به خوبی جهت گیری سیاسی پرونده را مشخص می کند. این مجموعه معتقد است تنها هدف نیروهای امنیتی از اجرای این احکام تنش زایی و ایجاد خشونت در جامعه است، در شرایطی که مناطق کردنشین یکی از آرام ترین شرایط را در طی سالهای اخیر را نظاره می کند و حتی در اعتراضات پس از انتخابات در ایران نیز نقشی ایفا نمی کند، اجرای چهار حکم اعدام به خصوص زندانیان شناخته شده ای که افکار عمومی بیشترین حساسیت را نسبت به آنان را دارد تنها به افزایش خشونت در این منطقه و در کل تمامیت کشور منتهی خواهد شد.
این مجموعه ضمن محکوم کردن قاطعانه اقدام غیرانسانی و غیرقانونی نیروهای امنیتی و عدم استقلال قوه قضاییه در این موضوع، جامعه بین الملل را به پایان دادن به مماشات با دولت ایران در خصوص مسله حقوق بشر فرا میخواند و هشدار می دهد که الگوی عمل دستگاه امنیتی ایران در طی ماههای اخیر مبتنی بر خشونت و کشتار بوده و این موضوع شمارشی معکوس بر افزایش خشونت در جامعه ایرانی خصوصا در مناطق کردنشین و همینطور در معرض خطر قرار گرفتن سایر زندانیان سیاسی و خاصه زندانیان محکوم به اعدام که در حال حاضر اسامی شناسایی شده انان عبارت است از : رشید آخکندی، محمد امین آگوشی، رستم ارکیا، احمد پولادخانی، زینب جلالیان، سامی حسینی، حسین خضری‪،‬ نور رستمی، عبدالجلیل ریگی، عبدالحمید ریگی، محمد ریگی، علی ساعدی، عزیز ساعدی، احمد ساعدی، مصطفی سلیمی، علی سواری، علی صارمی، حسن طالعی، محمد امین عبدالهی، ماجد فرادی پور، حسین فروهیده(خطیبی)، عابد گهرام زهی، حبیب الله    لطیفی، یوسف لفته پور، قادر محمد زاده، جمال محمدی، ایرج محمدی، شیرکو معارفی، دعیر مهاوی، ماهر مهاوی، عبدالرحمان ناروئی، ولید نیسی، محمد امین ولیان، جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی. است.


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹