۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

وثیقه تامین شده، زندانی را آزاد نمی کنند

بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی مریم ضیا فعال حقوق کودک خودداری می کنند
اخبار روز: خانم مریم ضیاء از فعالین حقوق کودک علیرغم تامین قرار وثیقه همچنان در زندان به سر می برد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، نزدیک به دو هفته پیش و پس از ۶۰ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین به همسر خانم مریم ضیا، آقای منصور حیات غیبی اطلاع داده شده که با سپردن وثیقه ٣۰ میلیون تومانی می تواند همسرش را آزاد کند. آقای حیات غیبی سند منزل خود را که ارزش آن چند برابر بیش از مبلغ وثیقه تعیین شده می باشد در بازداشت دادگاه انقلاب قرار داد و دادگاه انقلاب نامه ای به آقای حیات غیبی مبنی بر بازداشت سند جهت ارائه به بازپرسی شعبه ۱۱ شهرری تسلیم کرد.
آقای حیات غیبی نامه بازداشت سند منزل را به فردی بنام نو فرصتی رئیس شعبه ۱۱ بازپرسی شهر ری ارائه داد ولی این فرد با آوردن بهانه های واهی سعی دارد که خانم مریم ضیاء را در ایام عید در بازداشت نگه دارد تا از فرزندانش بدور باشد و اینگونه فشار روحی و عاطفی را بر خانواده و خانم ضیاء را افزایش دهد. این در حالی است که علیزاده رئیس دادگاه شهر ری کار بازپرس نوفرصتی را غیرقانونی می داند.
پیگیری های مستمر آقای حیات غیبی برای آزادی همسرش تاکنون بی نتیجه بوده و نوفرصتی بازپرس شعبه ۱۱ به این خانواده گفته است که تحت فشار است که حکم آزادی خانم ضیاء را صادر نکند. این فشارها از طرف بازجوی وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین علیه بازپرس اعمال می شود تا از آزادی خانم ضیاء ممانعت بعمل آید.
لازم به یادآوری است که خانم مریم ضیاء ۴۰ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند و از فعالین حقوق کودک می باشد. وی در تاریخ ۱۰ دی ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند مخوف ۲۰۹ منتقل شد و پس از ۲ ماه بازداشت در بند ۲۰۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او در کنار زندانیان عادی و خطرناک قرار داده شده است. خانم ضیاء چندین هفته از داشتن هرگونه تماس با خانواده و فرزندانش محروم بوده است. در این مدت فرزندان او در شرایط سخت عاطفی بسر می بردند

در آستانه ی عید در برابر دادگاه انقلاب اعتراض و تجمع خانواده ها به ادامه ی بازداشت ها ادامه دارد

صبح امروز نزدیک به ۲۰۰ نفر از خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده و خواستار تعین تکلیف و آزادی عزیزان خود شدند.
به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، روز سه شنبه ۲۵ اسفند ماه خانواده های دستگیر شدگان از ساعت ۰٨:۰۰ صبح تجمع خود را در مقابل دادگاه انقلاب شروع کردند و رفته رفته بر تعداد آنها افزوده شد و تا ساعت ۱۱:۰۰ تعداد آنها نزدیک به ۲۰۰ نفر رسید.
از روز گذشته تعیین کفالت و وثیقه را متوقف کرده اند و این بدین معنی است که صدها نفر از حامیان مادران عزادار، دانشجویان، فعالین حقوق بشری و فعالین زنان و سایر اقشار جامعه باید ایام عید را در شکنجه گاه های بندهای ۲۰۹،۲۴۰ ،٣۵۰ و یا در زندان های دیگر بگذراند.
به یکی از مادران که فرزند او دانشجو است و برای چند روز ایام عید به مرخصی آمدن فرزندش ۶۰۰ میلیون وثیقه قرار داده بود گفته شد که دیگر دیر شده است و کاری را انجام نخواهند داد. در پاسخ به اعتراض این مادر، یکی از افراد دادگاه انقلاب با عربده کشی گفت: او کمونیست است و حقش است که در زندان بماند.
خانواده ها خشمگین هستند که در ایام عید عزیزانش بجرم آزادی خواهی در زندان باقی بمانند. امروز چندین مورد درگیری لفظی بین خانواده ها با کارکنان دادگاه انقلاب پیش آمد و طبق معمول خانواده ها با تهدید به بازداشت مواجه شدند.
از طرفی دیگر خانواده ها خواهان مشخص کردن وضعیت عزیزان خود هستند اما جواب مشخصی به آنها داده نمی شود. مامورین دادگاه انقلاب برای تحت فشار قرار دادن خانواده ها از پاسخ دادن خوداری می کنند و آن ها را از این اداره به آن اداره می فرستند و در آن جا خانواده ها با درب های بسته مواجه می شوند.
بازجویان وزارت اطلاعات همان شکنجه گرانی که زندانیان سیاسی را در طی دوران بازداشت تحت بازجوئی و شکنجه های وحشیانه روحی و جسمی قرار میدهند تعیین می کنند که زندانی در بازداشت باقی بماند و اینگونه در آستانه ایام عید قصد انتقام گیری از خانواده ها را دارند.