۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

متن کامل گزارش شيرين عبادی به اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در باره وضعيت حقوق بشر در ايران

شنبه 19 بهمن 1388

اطلاعيه
روز پانزدهم فوريه (۲۶ بهمن ماه) برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران، جلسه ای‌ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در شهر ژنو، برگزار خواهد شد- نماينده جمهوری اسلامی ايران به مدت يک ساعت گزارشی را قرائت کرده و سپس نوبت به نمايندگان کشورهای عضو شورا می‌‌رسد تا نسبت به آن اظهار نظر نمايند.
نظر به اين که گزارش دولت ايران در برگيرنده تمامی حقايق نيست لذا دکتر شيرين عبادی نيز گزارش مختصری- در حد حوصله و وقت نمايندگان فوق الذکر- تهيه کرده و برای همه آنها و همچنين کميسر عالی‌ حقوق بشر ارسال نموده است- به ضميمه اين اطلاعيه، متن کامل گزارش را ملاحظه خواهيد فرمود.

دفتر دکتر شيرين عبادی
مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۸
۸ فوريه ۲۰۱۰
خانم پيلای کميسر عالی‌ محترم حقوق بشر
اعضای محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
هر چند قبلا نيز به دفعات کتباً و حضوراً وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران را متذکر شده بودم، ولی‌ لازم می‌‌دانم که در آستانه رسيدگی به گزارش دولت جمهوری اسلامی ايران در پانزدهم فوريه ۲۰۱۰ مجددا توجه سرکار و هم چنين اعضای محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به موارد زير جلب کنم:
هموطنان من روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند، پاسخ اعتراضات مسالمت آميز خود را با گلوله و زندان دريافت می کنند- فيلم ها، عکس‌ها و شاهدان فراوانی بر خشونت‌های دولتی تاکيد می‌‌نمايند و حتی در چند مورد قاتلين با دليل و مدرک کافی‌ شناسائی و به مقامات دولتی و مردم معرفی‌ شده اند ولی متاسفانه هيچ اقدامی در جهت دستگيری قاتلين و حتی کاهش خشونت‌ها از سوی قوه قضائيه و ساير مسئولين حکومتی انجام نگرفته است.
تعداد کثيری از فعالين سياسی، مدنی و حتی فرهنگی‌ با دلايل واهی دستگير شده و برخی‌ از آنان را با محاکمه ای‌ چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام نموده اند - طبق اعلام رسمی‌ دولت جمهوری اسلامی ايران، تا کنون چهار تن‌ از آنان اعدام شده اند و بيش از ۲۵ نفر ديگر در انتظار لحظه موعود هستند.
با زندانيان سياسی بسيار بد رفتاری می‌‌شود تا حدی که چند نفر از آنان نيز در زندان و زير شکنجه جان سپرده اند. زندانيان سياسی حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانيان عادی و مجرمين خطرناک در نظر گرفته است، نيز محروم هستند. برخی‌ از آنان به علت کهولت و يا بيماری در معرض خطر جدی قرار دارند که از آن جمله می‌‌توان به دکتر ابراهيم يزدی و دکتر محمد ملکی‌ و مهندس بهزاد نبوی اشاره کرد که دو نفر اول با سنی‌ قريب به هشتاد سال و بيماری سرطان و سومی با بيماری قلبی در شرايط غير بهداشتی زندان بسر ميبرند. آنان محروم از درمان بوده و هر لحظه بيم از دست رفتنشان می‌‌رود و دردناک تر آن که زندانيان سياسی بيمار که نيازمند معالجات هستند منحصر به اين سه تن‌ نبوده و بيش از ۶۰ نفر آنها بايد در بيمارستان بستری شوند.
ايران تبديل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطلاع رسانی ندارند و در حال حاضر ۳ ۶ نفر روزنامه نگار و عکاس خبری در زندان هستند.
دانشجويان ايرانی با کوچکترين انتقاد روانه زندان شده و يا از تحصيل محروم می‌‌گردند.
زنان ايران که خواهان تساوی حقوق هستند متهم به براندازی نظام جمهوری اسلامی شده و برای بيش از يکصد نفر از آنان پرونده کيفری ايجاد شده است.
کارگران و معلمين به علت شرکت در اتحاديه‌های صنفی و اعتراض به کمبود دستمزد متهم به ماجراجوئی و اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان بسر ميبرند و تعداد کثيری نيز شغل خود را از دست داده اند.
نه تنها با غير مسلمانان بدرفتاری می‌‌شود از جمله بهائيان ايران از ابتدای تاسيس حکومت جمهوری اسلامی ايران حتی اجازه تحصيل در دانشگاه را نداشته اند، بلکه حتی پيروان تشيع که مذهب رسمی‌ ايران است، نيز از خشونت‌های دولتی در امان نيستند، از جمله می‌‌توان به ضرب و شتم و بازداشت دراويش گنابادی اشاره کرد.
و دردناک تر آن که اخيرا برای تحت فشار قرار دادن فعالين سياسی و اجتماعی، يک يا چند تن‌ از بستگان آنان را گروگان می‌‌گيرند تا با ايجاد فشار روانی‌ بر فعالين به اهداف غير قانونی خود دست يابند که در اين ارتباط می‌‌توان به دستگيری دو دختر آقای توسلی - يکی‌ از فعالين سياسی ايران- اشاره کرد و متاسفانه تا کنون هشت خانواده به اين سرنوشت دچار شده اند.
و در اين ميان وضعيت مدافعان حقوق بشر از همه بدتر است زيرا مسئولين حکومتی تحت هيچ شرايطی مايل نيستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از ايران درز کند و به همين دليل است که اکثر مدافعين حقوق بشر شناخته شده ايران يا در زندان هستند يا ممنوع الخروج شده يا مجبور شده اند به طريق مخفی‌ و زير زمينی‌ زندگی کنند و متاسفانه برای چند نفر از آنان نيز به اتهام محاربه کيفر خواست صادر شده است که جزای چنين جرمی‌ اعدام است.
در چنين شرايطی مردم بی پناه ايران، با برخورداری از بلوغ سياسی خود ، بطور مسالمت آميز بر خواست‌های بر حق خويش که همانا دموکراسی و حقوق بشر است پای فشرده و استقامت می‌‌کنند.
سئوال من از شما نمايندگان کشورهائی که عضو شورای حقوق بشر هستيد آن است که تا چه زمان می‌‌توان جوانان را به آرامش دعوت کرد؟ صبر و حوصله مردم ايران هر چند زياد ولی‌ بی‌ انتها نيست. در صورت تکرار وقايعی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاد و ادامه سياست های سرکوب گرانه و کشتار مردم بی دفاع هر لحظه بيم آن می رود که فاجعه ای به بار آيد که نه تنها آرامش ايران بلکه منطقه را بر هم زند- بنا براين برای چندمين بار درخواست می‌‌کنم به هر شيوه ممکن دولت جمهوری اسلامی ايران را وادار سازيد تا قطع نامه‌های مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد را که در مورد نقض حقوق بشر در ايران صادر شده است خصوصاً قطع نامه مورخ دسامبر ۲۰۰۹، را اجرا کرده و گزارشگران حقوق بشر به ويژه در زمينه بازداشت‌های خودسرانه، آزادی بيان، آزادی اديان و حقوق زن را به ايران راه داده و با آنان همکاری کنند.
همچنين تقاضا مندم برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران گزارش گر ويژه ای‌ تعيين کنيد تا بطور مرتب رفتار حکومت را رصد کرده و با تذکرات به موقع و راه کار هايی که توصيه می‌‌کند به خاتمه بحران سياسی و خشونت‌های رو به تزايد دولتی کمک کند.
همکاران ارجمند توجه داشته باشيد که هر يک از ما در قبال تاريخ پاسخ گو و مسئول هستيم، مبادا که فردا در قبال ملتی بی‌ پناه شرمنده زد و بند‌های سياسی خود باشيم.
شيرين عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳
۱۹ بهمن سال ۱۳۸۸

تظاهرات دولتی در حصار میدان آزادی

تهدید فعالان : تهران باشید بازداشت می شوید

فرشته قاضی
روزآنلاین- سه روز مانده  به 22 بهمن ایجاد ناامنی برای فعالان و روزنامه نگاران به ترتیبی که همه آن ها از ماندن در محل سکونت خود احساس ناامنی کنند،  پخش مدام مصاحبه های ضد و نقیض تهدید کننده برای ایجاد ترس در مردم و انصراف معترضان از شرکت در مراسم و تظاهرات موضوع اصلی بحث و گفتگو ها در خیابان و تاکسی ها و پارک هاست. به نظر می رسد دولت همه ابزار و توان خود رابرای کنترل راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و مقابله با هواداران جنبش سبز به کار گرفته است.
این در حالیست که  سران جنبش سبز و گروه های اصلاح طلب از مردم دعوت کرده اند تا با هویت خود  در این راهپیمایی شرکت کنند.
 گزارش ها و اخبار ارسالی خبرنگاران "روز" از تهران و سایر شهرهای ایران حاکی از آن است که اقشار مختلف مردم قصد دارند از 22 بهمن به عنوان فرصتی دیگر جهت اعلام اعتراض های خود بهره گیرند. همین اطلاع مراکز امنیتی و اطلاعاتی را واداشته که با استفاده از رسانه های حکومتی به ایجاد وحشت درمردم بپردازند.
یک کارشناس مسائل سیاسی اظهار عقیده کرده حکومت که امیدوار بود با برخوردهای خشن صورت گرفته در عاشورای خونین تهران، بازداشت های فله ای و اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی، شکست جنبش سبز و معترضان مردمی را در 22 بهمن جشن بگیرد و در این راستا خبر از دعوت بیش از سیصد خبرنگار خارجی برای پوشش خبری مراسم 22 بهمن داده بود، اکنون در هراس از گزارش واقعیات این روز، مجوز چند خبرنگار خارجی را نیز لغو کرده است.
گزارش ها حاکی است به برخی از خبرنگاران نشریات و رسانه های خارجی به طور غیررسمی گفته شده مجوز فعالیت آنها در ایران از 18 بهمن معلق شده است. از سوی دیگر قرائن چنین نمایان می کند که با پیش بینی یک سکو معین در میدان آزادی وزارت ارشاد قصد دارد خبرنگاران را به داخل این محوطه راهنمائی کند تا از گزارش و فیلمبرداری و عکسبرداری از خارج از میدان محصور محروم شوند.

حکومت در صدد بایکوت خبری 22 بهمن
همزمان بسیاری از مراکز خبری جهانی ادعای خبرگزاری فارس را مبنی بر حضور سیصد روزنامه نگار برای پوشش خبری 22 بهمن، با دیده تردید می نگرند. چنان که گزارش ها نشان می دهد هیچ یک از خبرنگاران سرشناس بین المللی در شرایط فعلی در ایران نیستند.
این در حالیست که از یک هفته مانده به 22 بهمن، خطوط اینترنت در ایران به شدت مختل شده، سرعت اینترنت کاهش یافته و دسترسی به بسیاری از سایت ها و سرویس ایمیل ها دشوار شده است. از سوی دیگر سرویس انتقال پیام کوتاه (اس ام اس) نیز دچار اختلال شده است.
موج بازداشت فله ای روزنامه نگاران و فعالین عرصه رسانه نیز طی روزهای گذشته چنان تشدید شده که به گفته ناظران، حکومت تمام تلاش خود را به کار بسته تا با انسداد رسانه ای از روند اطلاع رسانی جلوگیری و اگر 22 بهمن برخلاف میل و تصور گردانندگان دولت پیش رفت، اخبار این روز را کاملا بایکوت کند.

تهدید فعالان؛ تهران باشید بازداشت می شوید!
در همین راستا طی روزهای گذشته علاوه بر بازداشت گسترده روزنامه نگاران و احضار روزنامه نگاران آزاد شده به وزارت اطلاعات، مسولان امنیتی در تماس با فعالان سیاسی و مطبوعاتی، آنها را تهدید کرده اند که اگر شب 22 بهمن منزل باشند قطعا بازداشت خواهند شد. یکی از این فعالان که مورد تهدید قرار گرفته به "روز" گفت: به من گفته اند که 22 بهمن به نفع من است که از تهران خارج شوم و در تهران نباشم در غیر این صورت بازداشت خواهم شد.
با وکلای دادگستری و حقوقدانان سرشناس نیز تماس گرفته و به آنها گفته اند حق هیچ گونه مصاحبه ای در چند روزآینده ندارند و در غیر این صورت بازداشت خواهند شد.
فردی که با فعالان شناخته شده و همچنین وکلا و حقوقدانان سرشناس تماس گرفته، خود را «هادوی» معرفی کرده است.

پخش اعترافات در 21 بهمن؟!
همزمان برخی اخبار از تحت فشار بودن اعضای دفتر تحکیم وحدت برای حضور در تلویزیون و اعترافات تلویزیونی درروزهای 20 و 21 بهمن حکایت دارد. به گزارش خبرنگار "روز" مقامات امنیتی تصور میکنند با پخش اعترافات تلویزیونی چهره های شناخته شده دفتر تحکیم وحدت، جو ترس و ارعاب ایجاد و دانشجویان را از حضور در 22 بهمن منصرف میکنند.

تدارکات عجیب و بی سابقه
برخی گزارش ها نیزاز تدارکات بی سابقه حکومت برای روز 22 بهمن حکایت دارد. بر اساس این گزارش ها کسانی که طی روزهای اخیر از خیابان ازادی عبور کرده اند، متوجه نصب داربست هایی در مسیر ویژه اتوبوس های تندرو، از میدان آزادی تا انقلاب و به فاصله هر 50 متر شده اند. از روز شنبه، بر روی این داربست ها بلندگوهایی نصب شده است. به این ترتیب مسیر طولانی مذکور مجهز به سیستم صوتی شده است.
سایت امروز گزارش داده  این اقدام در طول 30 سال گذشته و در جشن های پیروزی انقلاب بی سابقه بوده است. در سالهای گذشته پوشش صوتی مراسم راهپیمایی 22 بهمن در تهران، سطح میدان آزادی و چند ده متر از ابتدای خیابانهای آزادی و محمدعلی جناح از سمت میدان آزادی را شامل می شد. این اقدام به همراه اخبار منتشر شده اخیر مبنی بر برنامه ریزی برای انتقال نیرو از استانهای مختلف کشور در روز 22 بهمن به تهران و تقسیم بندی و توزیع مناطق مختلف در مسیر راهپیمایی تهران بین گروههای اعزامی از استان ها، حاکی از آن است که دولت با هزینه هنگفت، تدارک وسیعی برای کنترل جمعیت راهپیمایی کننده روز 22 بهمن دیده است.
نصب بلندگو در مسیر طولانی راهپیمایی، به منظور پخش هماهنگ شعار و سایر اصوات با صدای بلند در طول راهپیمایی است به گونه ای که امکان دادن شعار از سوی مردم و شنیده شدن آن را ندهند.

حصار کشی آزادی
همچنین طی روزهای اخیر سطح میدان آزادی، به طرز عجیب و بی سابقه ای در حال حصارکشی و محدود شدن است. به گونه ای که تا حال حاضر، کل محوطه چمن وسط میدان آزادی بوسیله داربست محصور شده و قسمت هایی از پیاده روهای میدان نیز به وسیله داربست درحال محصور شدن است. هنوز مشخص نیست محدوده های محصور شده مذکور، برای استقرار گروههایی خاص تعبیه شده یا قرار است مردم امکان استقرار در این مناطق را نداشته باشند و عملاً جای محدودی در سطح میدان برای حضور راهپیمایان دولتی وجود داشته باشد.

شرکت حامیان مادران عزادار ایران در لوس آنجلس در تظاهرات 22 بهمن،11 فوریه و نیز گردهمایی ویژه آنان روز شنبه 13 فوریه در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران

حامیان مادران عزادار ایران در لوس آنجلس برآنند تا در کنار سایر هم میهنان خود در این شهر روز پنجشنبه 22 بهمن مقارن با 11 فوریه ساعت 7-4 در مقابل ساختمان فدرال گرد هم آمده ، همصدا با ملت استوار ایران از هر رنگ و نشانی فریاد آزادی خواهی سر دهند.
 همچنین همزمان با اجلاس بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو،که بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود دارد، حامیان مادران عزادار نیز برای نشان دادن اعتراض خود به کشتارها، شکنجه ها، اعدام زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران ، بر آنند تا روز شنبه 13 فوریه ساعت 6-4 در محل گرد همایی های هفتگی خود   برنامه ویژه ای برگزار نمایند.
این برنامه شامل راهپیمایی، موزیک زنده، نمایش فیلم وشعر خوانی خواهد بود و از کلیه علاقمندان دعوت می شود  در این برنامه آزاد شرکت نموده با هنر نمایی داوطلبانه خود به غنای آن بیفزایند . 
 هم میهن عزیز، مادران عزادار ایران به سوی من و تو دست دراز کرده اند تا برای آزادی جگر گوشه های خود ، مادران صلح  و سایر زندانیان سیاسی که بسیاری از آنان در معرض خطر اعدام هستند کمکهای جهانی را طلب کنیم
بیایید تا همزمان با تسلیم دادخواست آنان به دبیر کل سازمان ملل متحد  این صدا را هر چه رساتر به گوش جهانیان برسانیم.

تجمع و شروع راهپیمایی : ساعت 4:00 زمان
 محل آغاز و پایان راهپیمایی:  تقاطع خیابان کلردو و اوشن ، ورودی سانتامونیکا پیر(محل گرد همایی های هفتگی)
 مسیر راهپیمایی: خیابان اوشن، خیابان سانتامونیکا، خیابان سوم، خیابان  برادوی ( مسیری دایره وار تا محل گردهمایی) 

پروانه راد آزاد شد

همزمان با تجمع شبانه ی خانواده ها در برابر اوین، یکشنبه شب گروه دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شدند

اخبار روز: یکشنبه شب گروه دیگری از زندانیان سیاسی همزمان با تجمع خانواده ها در برابر اوین آزاد شدند. بنا بر گزارش ها خانم پروانه ی راد از حامیان مادران عزادار جزو آزادشدگان شب گذشته بوده است.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، خانواده های زندانیان سیاسی و مردم تهران برای چندمین شب متوالی یکشنبه شب در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی و پایان دادن به صدور و اجرای احکام اعدام شدند.
این تجمع از ساعت نوزده آغاز شد و هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان در آن افزوده می شد. این گزارش تعداد تجمع کنندگان را صدها نفر تخمین زده است.
همزمان با این تجمع تعداد دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شدند. در میان آزادشدگان شب گذشته خانم پروانه مداح راد از حامیان مادران عزادار که بیش از ۴۰ روز در بازداشت بسر برد، به چشم می خورد

مادران صلح / دورتموند 17 بهمن

امروز تعداد زیادی از مادران ، پدران و جوانان حامیان مادران عزادار در ایران با شور و هیجان به ما پیوستند ،
و دراین باران و سرما ، با گرمای قلب خود ، همبستگی خود را با هموطنان و مادران مبارز و خستگی نا پذیر
اعلام کرده و با گرفتن عکس و پلاکارد های مختلف در دست ، خواستار توقف اعدامها ، آزادی زندانیان سیاسی
و مجازات عاملان این جنایات شدند .
در این گردهمایی تعداد زیادی هم اعلامیه به زبان آلمانی ، در رابطه با کشتاررژیم جمهوری اسلامی در ایران ، پخش گردید .

با یقین به پیروزی
حامیان مادران عزادار در ایران
مادران صلح -دورتموند